อื่นๆ
คุณคิดว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นภัยคุกคาม คุณคิดว่าสภาพภูมิอากาศที่แปลี่ยนแปลง เป็นภัยคุกคามต่อความเป็นอยู่และความมั่นคงของโลกหรือไม่?
5 questions polled on this topic
1% response rate
68 responded out of 8,623 polled
เม.ย. 12. 2017
คุณคิดว่าสภาพภูมิอากาศที่แปลี่ยนแปลง เป็นภัยคุกคามต่อความเป็นอยู่และความมั่นคงของมนุษย์หรือไม่?
เม.ย. 12. 2017
คุณคิดว่าใครคือผู้ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุด?
เม.ย. 12. 2017
สำหรับคุณแล้ว อะไรคือผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ที่น่าเป็นห่วงที่สุด?
เม.ย. 12. 2017
คุณคิดว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นภัยคุกคามในประเทศของคุณหรือไม่?
เม.ย. 12. 2017
คุณคิดว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้คนหนุ่มสาวสามารถรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่?

ผลโพล

เม.ย. 12. 2017
คุณคิดว่าสภาพภูมิอากาศที่แปลี่ยนแปลง เป็นภัยคุกคามต่อความเป็นอยู่และความมั่นคงของมนุษย์หรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 68 จากทั้งหมด 8,623 ที่ทำการสำรวจ
0-14
100%
yes
 
yes
0%
somewhat
 
somewhat
0%
no
 
no

15-19
82%
yes
 
yes
18%
somewhat
 
somewhat
0%
no
 
no

20-24
83%
yes
 
yes
17%
somewhat
 
somewhat
0%
no
 
no

25-30
86%
yes
 
yes
14%
somewhat
 
somewhat
0%
no
 
no

31-34
100%
yes
 
yes
0%
somewhat
 
somewhat
0%
no
 
no

35+
88%
yes
 
yes
0%
somewhat
 
somewhat
12%
no
 
no
3%
No
 
No
12%
Somewhat
 
Somewhat
85%
Yes
 
Yes
เม.ย. 12. 2017
คุณคิดว่าใครคือผู้ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุด?
มีผู้ตอบจำนวน 66 จากทั้งหมด 8,623 ที่ทำการสำรวจ
0-14
0%
youth
 
youth
0%
everyone
 
everyone
0%
adults
 
adults
100%
children
 
children

15-19
0%
youth
 
youth
91%
everyone
 
everyone
0%
adults
 
adults
9%
children
 
children

20-24
0%
youth
 
youth
96%
everyone
 
everyone
0%
adults
 
adults
4%
children
 
children

25-30
14%
youth
 
youth
71%
everyone
 
everyone
14%
adults
 
adults
0%
children
 
children

31-34
0%
youth
 
youth
100%
everyone
 
everyone
0%
adults
 
adults
0%
children
 
children

35+
0%
youth
 
youth
88%
everyone
 
everyone
12%
adults
 
adults
0%
children
 
children
86%
Everyone
 
Everyone
3%
Adults
 
Adults
2%
Youth
 
Youth
9%
Children
 
Children
เม.ย. 12. 2017
สำหรับคุณแล้ว อะไรคือผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ที่น่าเป็นห่วงที่สุด?
มีผู้ตอบจำนวน 68 จากทั้งหมด 8,623 ที่ทำการสำรวจ
0-14
100%
sea level rise
 
sea level rise
0%
more poverty & famine
 
more poverty & famine
0%
water shortage
 
water shortage
0%
more migration
 
more migration

15-19
25%
sea level rise
 
sea level rise
58%
more poverty & famine
 
more poverty & famine
17%
water shortage
 
water shortage
0%
more migration
 
more migration

20-24
17%
sea level rise
 
sea level rise
35%
more poverty & famine
 
more poverty & famine
43%
water shortage
 
water shortage
4%
more migration
 
more migration

25-30
0%
sea level rise
 
sea level rise
71%
more poverty & famine
 
more poverty & famine
29%
water shortage
 
water shortage
0%
more migration
 
more migration

31-34
0%
sea level rise
 
sea level rise
40%
more poverty & famine
 
more poverty & famine
60%
water shortage
 
water shortage
0%
more migration
 
more migration

35+
44%
sea level rise
 
sea level rise
33%
more poverty & famine
 
more poverty & famine
22%
water shortage
 
water shortage
0%
more migration
 
more migration
44%
More poverty & famine
 
More poverty & famine
1%
More migration
 
More migration
35%
Water shortage
 
Water shortage
19%
Sea level rise
 
Sea level rise
เม.ย. 12. 2017
คุณคิดว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นภัยคุกคามในประเทศของคุณหรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 69 จากทั้งหมด 8,623 ที่ทำการสำรวจ
0-14
100%
yes
 
yes
0%
somewhat
 
somewhat
0%
no
 
no

15-19
83%
yes
 
yes
17%
somewhat
 
somewhat
0%
no
 
no

20-24
78%
yes
 
yes
13%
somewhat
 
somewhat
9%
no
 
no

25-30
62%
yes
 
yes
0%
somewhat
 
somewhat
38%
no
 
no

31-34
100%
yes
 
yes
0%
somewhat
 
somewhat
0%
no
 
no

35+
89%
yes
 
yes
0%
somewhat
 
somewhat
11%
no
 
no
10%
No
 
No
10%
Somewhat
 
Somewhat
80%
Yes
 
Yes
เม.ย. 12. 2017
คุณคิดว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้คนหนุ่มสาวสามารถรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 69 จากทั้งหมด 8,623 ที่ทำการสำรวจ
0-14
100%
1
 
1
0%
3
 
3
0%
2
 
2
0%
5
 
5
0%
4
 
4

15-19
69%
1
 
1
8%
3
 
3
23%
2
 
2
0%
5
 
5
0%
4
 
4

20-24
61%
1
 
1
13%
3
 
3
17%
2
 
2
9%
5
 
5
0%
4
 
4

25-30
38%
1
 
1
38%
3
 
3
25%
2
 
2
0%
5
 
5
0%
4
 
4

31-34
40%
1
 
1
0%
3
 
3
40%
2
 
2
0%
5
 
5
20%
4
 
4

35+
67%
1
 
1
22%
3
 
3
11%
2
 
2
0%
5
 
5
0%
4
 
4
3%
5
 
5
1%
4
 
4
14%
3
 
3
22%
2
 
2
59%
1
 
1

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด