อื่นๆ
คุณคิดว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นภัยคุกคาม คุณคิดว่าสภาพภูมิอากาศที่แปลี่ยนแปลง เป็นภัยคุกคามต่อความเป็นอยู่และความมั่นคงของโลกหรือไม่?
5 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
เม.ย. 12. 2017
คุณคิดว่าสภาพภูมิอากาศที่แปลี่ยนแปลง เป็นภัยคุกคามต่อความเป็นอยู่และความมั่นคงของมนุษย์หรือไม่?
เม.ย. 12. 2017
คุณคิดว่าใครคือผู้ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุด?
เม.ย. 12. 2017
สำหรับคุณแล้ว อะไรคือผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ที่น่าเป็นห่วงที่สุด?
เม.ย. 12. 2017
คุณคิดว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นภัยคุกคามในประเทศของคุณหรือไม่?
เม.ย. 12. 2017
คุณคิดว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้คนหนุ่มสาวสามารถรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่?

POLL RESULTS

เม.ย. 12. 2017
คุณคิดว่าสภาพภูมิอากาศที่แปลี่ยนแปลง เป็นภัยคุกคามต่อความเป็นอยู่และความมั่นคงของมนุษย์หรือไม่?
0 responded out of 0 polled
Female
86%
Yes
 
Yes
10%
Somewhat
 
Somewhat
3%
No
 
No

Male
85%
Yes
 
Yes
15%
Somewhat
 
Somewhat
0%
No
 
No
0-14
100%
Yes
 
Yes
0%
Somewhat
 
Somewhat
0%
No
 
No

15-19
82%
Yes
 
Yes
18%
Somewhat
 
Somewhat
0%
No
 
No

20-24
83%
Yes
 
Yes
17%
Somewhat
 
Somewhat
0%
No
 
No

25-30
86%
Yes
 
Yes
14%
Somewhat
 
Somewhat
0%
No
 
No

31-34
100%
Yes
 
Yes
0%
Somewhat
 
Somewhat
0%
No
 
No

35+
88%
Yes
 
Yes
0%
Somewhat
 
Somewhat
12%
No
 
No
85%
Yes
 
Yes
12%
Somewhat
 
Somewhat
3%
No
 
No
เม.ย. 12. 2017
คุณคิดว่าใครคือผู้ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุด?
0 responded out of 0 polled
Female
14%
Children
 
Children
3%
Youth
 
Youth
3%
Adults
 
Adults
79%
Everyone
 
Everyone

Male
6%
Children
 
Children
0%
Youth
 
Youth
3%
Adults
 
Adults
91%
Everyone
 
Everyone
0-14
100%
Children
 
Children
0%
Youth
 
Youth
0%
Adults
 
Adults
0%
Everyone
 
Everyone

15-19
9%
Children
 
Children
0%
Youth
 
Youth
0%
Adults
 
Adults
91%
Everyone
 
Everyone

20-24
4%
Children
 
Children
0%
Youth
 
Youth
0%
Adults
 
Adults
96%
Everyone
 
Everyone

25-30
0%
Children
 
Children
14%
Youth
 
Youth
14%
Adults
 
Adults
71%
Everyone
 
Everyone

31-34
0%
Children
 
Children
0%
Youth
 
Youth
0%
Adults
 
Adults
100%
Everyone
 
Everyone

35+
0%
Children
 
Children
0%
Youth
 
Youth
12%
Adults
 
Adults
88%
Everyone
 
Everyone
9%
Children
 
Children
2%
Youth
 
Youth
3%
Adults
 
Adults
86%
Everyone
 
Everyone
เม.ย. 12. 2017
สำหรับคุณแล้ว อะไรคือผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ที่น่าเป็นห่วงที่สุด?
0 responded out of 0 polled
Female
18%
Sea level rise
 
Sea level rise
36%
Water shortage
 
Water shortage
0%
More migration
 
More migration
46%
More poverty & famine
 
More poverty & famine

Male
19%
Sea level rise
 
Sea level rise
32%
Water shortage
 
Water shortage
3%
More migration
 
More migration
46%
More poverty & famine
 
More poverty & famine
0-14
100%
Sea level rise
 
Sea level rise
0%
Water shortage
 
Water shortage
0%
More migration
 
More migration
0%
More poverty & famine
 
More poverty & famine

15-19
25%
Sea level rise
 
Sea level rise
17%
Water shortage
 
Water shortage
0%
More migration
 
More migration
58%
More poverty & famine
 
More poverty & famine

20-24
17%
Sea level rise
 
Sea level rise
43%
Water shortage
 
Water shortage
4%
More migration
 
More migration
35%
More poverty & famine
 
More poverty & famine

25-30
0%
Sea level rise
 
Sea level rise
29%
Water shortage
 
Water shortage
0%
More migration
 
More migration
71%
More poverty & famine
 
More poverty & famine

31-34
0%
Sea level rise
 
Sea level rise
60%
Water shortage
 
Water shortage
0%
More migration
 
More migration
40%
More poverty & famine
 
More poverty & famine

35+
44%
Sea level rise
 
Sea level rise
22%
Water shortage
 
Water shortage
0%
More migration
 
More migration
33%
More poverty & famine
 
More poverty & famine
19%
Sea level rise
 
Sea level rise
35%
Water shortage
 
Water shortage
1%
More migration
 
More migration
44%
More poverty & famine
 
More poverty & famine
เม.ย. 12. 2017
คุณคิดว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นภัยคุกคามในประเทศของคุณหรือไม่?
0 responded out of 0 polled
Female
79%
Yes
 
Yes
10%
Somewhat
 
Somewhat
10%
No
 
No

Male
81%
Yes
 
Yes
11%
Somewhat
 
Somewhat
8%
No
 
No
0-14
100%
Yes
 
Yes
0%
Somewhat
 
Somewhat
0%
No
 
No

15-19
83%
Yes
 
Yes
17%
Somewhat
 
Somewhat
0%
No
 
No

20-24
78%
Yes
 
Yes
13%
Somewhat
 
Somewhat
9%
No
 
No

25-30
62%
Yes
 
Yes
0%
Somewhat
 
Somewhat
38%
No
 
No

31-34
100%
Yes
 
Yes
0%
Somewhat
 
Somewhat
0%
No
 
No

35+
89%
Yes
 
Yes
0%
Somewhat
 
Somewhat
11%
No
 
No
80%
Yes
 
Yes
10%
Somewhat
 
Somewhat
10%
No
 
No
เม.ย. 12. 2017
คุณคิดว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้คนหนุ่มสาวสามารถรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่?
0 responded out of 0 polled
Female
60%
1
 
1
30%
2
 
2
10%
3
 
3
0%
4
 
4
0%
5
 
5

Male
59%
1
 
1
14%
2
 
2
19%
3
 
3
3%
4
 
4
5%
5
 
5
0-14
100%
1
 
1
0%
2
 
2
0%
3
 
3
0%
4
 
4
0%
5
 
5

15-19
69%
1
 
1
23%
2
 
2
8%
3
 
3
0%
4
 
4
0%
5
 
5

20-24
61%
1
 
1
17%
2
 
2
13%
3
 
3
0%
4
 
4
9%
5
 
5

25-30
38%
1
 
1
25%
2
 
2
38%
3
 
3
0%
4
 
4
0%
5
 
5

31-34
40%
1
 
1
40%
2
 
2
0%
3
 
3
20%
4
 
4
0%
5
 
5

35+
67%
1
 
1
11%
2
 
2
22%
3
 
3
0%
4
 
4
0%
5
 
5
59%
1
 
1
22%
2
 
2
14%
3
 
3
1%
4
 
4
3%
5
 
5

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

Future Proof Your Career มาหาวิธีออกแบบให้งานปัจจุบันของคุณเป็นงานที่มีอนาคต
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest