อื่นๆ
Dare to Dream Poll 1
6 questions polled on this topic
13% response rate
2,116 responded out of 15,762 polled
ต.ค. 16. 2019
น้องๆ ฝันอยากประกอบอาชีพอะไรมากที่สุดในอนาคตคะ พิมพ์คำตอบมาได้เลย!
ต.ค. 16. 2019
แล้วคุณภาพชีวิตที่ดีในแบบของน้องๆ เป็นอย่างไรคะ บอกพี่หน่อย พิมพ์คำตอบมาได้เลยค่า
ต.ค. 16. 2019
น้องๆ คิดว่าตัวน้องเองต้องเร่งพัฒนาความสามารถด้านไหนมากที่สุด ถ้าอยากมีคุณภาพชีวิตแบบที่ต้องการคะ (มีทั้งหมด 10 ตัวเลือก)
ต.ค. 16. 2019
คิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคตอนนี้ที่อาจทำให้น้องๆ ไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังคะ (มี 5 ตัวเลือก)
ต.ค. 16. 2019
แล้วน้องๆ อยากเห็นคนไทยอีก 20 ปีข้างหน้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านไหนมากที่สุดคะ (มี 8 ตัวเลือก)
ต.ค. 16. 2019
น้องๆ ฝันอยากเห็นประเทศไทยของเรามีจุดเด่นด้านไหนมากที่สุดในอนาคตคะ (มี 6 ตัวเลือก)

POLL RESULTS

ต.ค. 16. 2019
น้องๆ ฝันอยากประกอบอาชีพอะไรมากที่สุดในอนาคตคะ พิมพ์คำตอบมาได้เลย!
2,116 responded out of 15,762 polled
producer
youtuber
pop
un
air
data
engineer
00
555
artist
atc
content
creative
creator
designer
ground
hostess
hr
idol
manager
ngo
scientist
sound
12
14
3d
3danimation
___
ae
airport
animator
attendance
bakery
blogger
bnk48
business
cabin
can
ceo
character
chef
choreographer
cinematographer
consultant
controller
coordinator
cover
crew
cryptographer
cyber
ต.ค. 16. 2019
แล้วคุณภาพชีวิตที่ดีในแบบของน้องๆ เป็นอย่างไรคะ บอกพี่หน่อย พิมพ์คำตอบมาได้เลยค่า
2,339 responded out of 11,825 polled
555
support
facilities
got7
happy
ok
public
000
12000
200
30
55
555555
7000
80
beauty
business
can
cover
dujsjd
extrovert
facility
hap
healthy
income
inside
learn
life
living
motivation
passion
passive
perfect
positive
reservation
service
staff
star
thinking
toxic
transport
untoxic
vision
ต.ค. 16. 2019
น้องๆ คิดว่าตัวน้องเองต้องเร่งพัฒนาความสามารถด้านไหนมากที่สุด ถ้าอยากมีคุณภาพชีวิตแบบที่ต้องการคะ (มีทั้งหมด 10 ตัวเลือก)
2,696 responded out of 11,759 polled
Male
16%
การสื่อสาร
 
การสื่อสาร
16%
การคิดและแก้ปัญหา
 
การคิดและแก้ปัญหา
13%
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
2%
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
2%
รักษาและประยุกต์ภูมิปัญญาไทย
 
รักษาและประยุกต์ภูมิปัญญาไทย
6%
การเป็นผู้ประกอบการ
 
การเป็นผู้ประกอบการ
18%
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตัวเอง
 
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตัวเอง
13%
ความรู้ในหลายสาขาวิชา
 
ความรู้ในหลายสาขาวิชา
4%
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
9%
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
 
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ

Female
15%
การสื่อสาร
 
การสื่อสาร
19%
การคิดและแก้ปัญหา
 
การคิดและแก้ปัญหา
9%
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
2%
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
1%
รักษาและประยุกต์ภูมิปัญญาไทย
 
รักษาและประยุกต์ภูมิปัญญาไทย
4%
การเป็นผู้ประกอบการ
 
การเป็นผู้ประกอบการ
22%
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตัวเอง
 
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตัวเอง
20%
ความรู้ในหลายสาขาวิชา
 
ความรู้ในหลายสาขาวิชา
3%
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5%
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
 
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
0-14
16%
การสื่อสาร
 
การสื่อสาร
19%
การคิดและแก้ปัญหา
 
การคิดและแก้ปัญหา
10%
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
4%
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
0%
รักษาและประยุกต์ภูมิปัญญาไทย
 
รักษาและประยุกต์ภูมิปัญญาไทย
3%
การเป็นผู้ประกอบการ
 
การเป็นผู้ประกอบการ
22%
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตัวเอง
 
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตัวเอง
16%
ความรู้ในหลายสาขาวิชา
 
ความรู้ในหลายสาขาวิชา
5%
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
6%
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
 
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ

15-19
15%
การสื่อสาร
 
การสื่อสาร
19%
การคิดและแก้ปัญหา
 
การคิดและแก้ปัญหา
11%
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
2%
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
1%
รักษาและประยุกต์ภูมิปัญญาไทย
 
รักษาและประยุกต์ภูมิปัญญาไทย
4%
การเป็นผู้ประกอบการ
 
การเป็นผู้ประกอบการ
21%
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตัวเอง
 
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตัวเอง
19%
ความรู้ในหลายสาขาวิชา
 
ความรู้ในหลายสาขาวิชา
3%
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5%
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
 
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ

20-24
16%
การสื่อสาร
 
การสื่อสาร
17%
การคิดและแก้ปัญหา
 
การคิดและแก้ปัญหา
8%
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
1%
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
2%
รักษาและประยุกต์ภูมิปัญญาไทย
 
รักษาและประยุกต์ภูมิปัญญาไทย
4%
การเป็นผู้ประกอบการ
 
การเป็นผู้ประกอบการ
23%
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตัวเอง
 
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตัวเอง
20%
ความรู้ในหลายสาขาวิชา
 
ความรู้ในหลายสาขาวิชา
4%
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5%
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
 
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ

25-30
11%
การสื่อสาร
 
การสื่อสาร
17%
การคิดและแก้ปัญหา
 
การคิดและแก้ปัญหา
6%
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
3%
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
0%
รักษาและประยุกต์ภูมิปัญญาไทย
 
รักษาและประยุกต์ภูมิปัญญาไทย
14%
การเป็นผู้ประกอบการ
 
การเป็นผู้ประกอบการ
14%
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตัวเอง
 
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตัวเอง
17%
ความรู้ในหลายสาขาวิชา
 
ความรู้ในหลายสาขาวิชา
3%
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
14%
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
 
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ

31-34
20%
การสื่อสาร
 
การสื่อสาร
20%
การคิดและแก้ปัญหา
 
การคิดและแก้ปัญหา
20%
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
0%
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
0%
รักษาและประยุกต์ภูมิปัญญาไทย
 
รักษาและประยุกต์ภูมิปัญญาไทย
20%
การเป็นผู้ประกอบการ
 
การเป็นผู้ประกอบการ
0%
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตัวเอง
 
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตัวเอง
20%
ความรู้ในหลายสาขาวิชา
 
ความรู้ในหลายสาขาวิชา
0%
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
0%
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
 
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ

35+
7%
การสื่อสาร
 
การสื่อสาร
11%
การคิดและแก้ปัญหา
 
การคิดและแก้ปัญหา
7%
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
7%
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
0%
รักษาและประยุกต์ภูมิปัญญาไทย
 
รักษาและประยุกต์ภูมิปัญญาไทย
7%
การเป็นผู้ประกอบการ
 
การเป็นผู้ประกอบการ
36%
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตัวเอง
 
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตัวเอง
11%
ความรู้ในหลายสาขาวิชา
 
ความรู้ในหลายสาขาวิชา
7%
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
7%
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
 
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
15%
การสื่อสาร
 
การสื่อสาร
19%
การคิดและแก้ปัญหา
 
การคิดและแก้ปัญหา
10%
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
2%
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
1%
รักษาและประยุกต์ภูมิปัญญาไทย
 
รักษาและประยุกต์ภูมิปัญญาไทย
4%
การเป็นผู้ประกอบการ
 
การเป็นผู้ประกอบการ
22%
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตัวเอง
 
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตัวเอง
18%
ความรู้ในหลายสาขาวิชา
 
ความรู้ในหลายสาขาวิชา
4%
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5%
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
 
การทำงานเป็นทีมและเป็นผู้นำ
ต.ค. 16. 2019
คิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคตอนนี้ที่อาจทำให้น้องๆ ไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังคะ (มี 5 ตัวเลือก)
2,897 responded out of 11,674 polled
Male
42%
การขาดทุนเรียนต่อหรือทำธุรกิจ
 
การขาดทุนเรียนต่อหรือทำธุรกิจ
10%
ไม่มีเส้นสาย
 
ไม่มีเส้นสาย
15%
อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อ
 
อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อ
27%
รู้สึกตัวเองไม่เก่ง หรือมีบุคลิกเด่น
 
รู้สึกตัวเองไม่เก่ง หรือมีบุคลิกเด่น
5%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

Female
36%
การขาดทุนเรียนต่อหรือทำธุรกิจ
 
การขาดทุนเรียนต่อหรือทำธุรกิจ
6%
ไม่มีเส้นสาย
 
ไม่มีเส้นสาย
15%
อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อ
 
อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อ
36%
รู้สึกตัวเองไม่เก่ง หรือมีบุคลิกเด่น
 
รู้สึกตัวเองไม่เก่ง หรือมีบุคลิกเด่น
7%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
0-14
36%
การขาดทุนเรียนต่อหรือทำธุรกิจ
 
การขาดทุนเรียนต่อหรือทำธุรกิจ
7%
ไม่มีเส้นสาย
 
ไม่มีเส้นสาย
15%
อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อ
 
อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อ
35%
รู้สึกตัวเองไม่เก่ง หรือมีบุคลิกเด่น
 
รู้สึกตัวเองไม่เก่ง หรือมีบุคลิกเด่น
7%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

15-19
36%
การขาดทุนเรียนต่อหรือทำธุรกิจ
 
การขาดทุนเรียนต่อหรือทำธุรกิจ
7%
ไม่มีเส้นสาย
 
ไม่มีเส้นสาย
14%
อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อ
 
อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อ
37%
รู้สึกตัวเองไม่เก่ง หรือมีบุคลิกเด่น
 
รู้สึกตัวเองไม่เก่ง หรือมีบุคลิกเด่น
6%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

20-24
40%
การขาดทุนเรียนต่อหรือทำธุรกิจ
 
การขาดทุนเรียนต่อหรือทำธุรกิจ
6%
ไม่มีเส้นสาย
 
ไม่มีเส้นสาย
17%
อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อ
 
อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อ
29%
รู้สึกตัวเองไม่เก่ง หรือมีบุคลิกเด่น
 
รู้สึกตัวเองไม่เก่ง หรือมีบุคลิกเด่น
7%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

25-30
29%
การขาดทุนเรียนต่อหรือทำธุรกิจ
 
การขาดทุนเรียนต่อหรือทำธุรกิจ
6%
ไม่มีเส้นสาย
 
ไม่มีเส้นสาย
37%
อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อ
 
อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อ
23%
รู้สึกตัวเองไม่เก่ง หรือมีบุคลิกเด่น
 
รู้สึกตัวเองไม่เก่ง หรือมีบุคลิกเด่น
6%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

31-34
33%
การขาดทุนเรียนต่อหรือทำธุรกิจ
 
การขาดทุนเรียนต่อหรือทำธุรกิจ
0%
ไม่มีเส้นสาย
 
ไม่มีเส้นสาย
50%
อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อ
 
อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อ
17%
รู้สึกตัวเองไม่เก่ง หรือมีบุคลิกเด่น
 
รู้สึกตัวเองไม่เก่ง หรือมีบุคลิกเด่น
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

35+
45%
การขาดทุนเรียนต่อหรือทำธุรกิจ
 
การขาดทุนเรียนต่อหรือทำธุรกิจ
9%
ไม่มีเส้นสาย
 
ไม่มีเส้นสาย
18%
อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อ
 
อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อ
18%
รู้สึกตัวเองไม่เก่ง หรือมีบุคลิกเด่น
 
รู้สึกตัวเองไม่เก่ง หรือมีบุคลิกเด่น
9%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
37%
การขาดทุนเรียนต่อหรือทำธุรกิจ
 
การขาดทุนเรียนต่อหรือทำธุรกิจ
7%
ไม่มีเส้นสาย
 
ไม่มีเส้นสาย
15%
อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อ
 
อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อ
34%
รู้สึกตัวเองไม่เก่ง หรือมีบุคลิกเด่น
 
รู้สึกตัวเองไม่เก่ง หรือมีบุคลิกเด่น
6%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
ต.ค. 16. 2019
แล้วน้องๆ อยากเห็นคนไทยอีก 20 ปีข้างหน้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านไหนมากที่สุดคะ (มี 8 ตัวเลือก)
2,834 responded out of 3,219 polled
Male
29%
มีงานและรายได้ที่ดีมั่นคง
 
มีงานและรายได้ที่ดีมั่นคง
4%
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน น้ำ
 
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน น้ำ
3%
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
 
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
2%
ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
 
ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
32%
อยู่ในสังคมสงบสุข ปรองดอง
 
อยู่ในสังคมสงบสุข ปรองดอง
10%
สภาพแวดล้อมธรรมชาติสมบูรณ์
 
สภาพแวดล้อมธรรมชาติสมบูรณ์
15%
พออยู่ พอกินอย่างยั่งยืน
 
พออยู่ พอกินอย่างยั่งยืน
5%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

Female
30%
มีงานและรายได้ที่ดีมั่นคง
 
มีงานและรายได้ที่ดีมั่นคง
3%
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน น้ำ
 
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน น้ำ
6%
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
 
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
4%
ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
 
ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
29%
อยู่ในสังคมสงบสุข ปรองดอง
 
อยู่ในสังคมสงบสุข ปรองดอง
8%
สภาพแวดล้อมธรรมชาติสมบูรณ์
 
สภาพแวดล้อมธรรมชาติสมบูรณ์
12%
พออยู่ พอกินอย่างยั่งยืน
 
พออยู่ พอกินอย่างยั่งยืน
7%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
0-14
30%
มีงานและรายได้ที่ดีมั่นคง
 
มีงานและรายได้ที่ดีมั่นคง
3%
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน น้ำ
 
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน น้ำ
5%
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
 
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
5%
ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
 
ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
31%
อยู่ในสังคมสงบสุข ปรองดอง
 
อยู่ในสังคมสงบสุข ปรองดอง
6%
สภาพแวดล้อมธรรมชาติสมบูรณ์
 
สภาพแวดล้อมธรรมชาติสมบูรณ์
13%
พออยู่ พอกินอย่างยั่งยืน
 
พออยู่ พอกินอย่างยั่งยืน
6%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

15-19
30%
มีงานและรายได้ที่ดีมั่นคง
 
มีงานและรายได้ที่ดีมั่นคง
3%
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน น้ำ
 
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน น้ำ
4%
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
 
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
4%
ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
 
ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
30%
อยู่ในสังคมสงบสุข ปรองดอง
 
อยู่ในสังคมสงบสุข ปรองดอง
9%
สภาพแวดล้อมธรรมชาติสมบูรณ์
 
สภาพแวดล้อมธรรมชาติสมบูรณ์
13%
พออยู่ พอกินอย่างยั่งยืน
 
พออยู่ พอกินอย่างยั่งยืน
6%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

20-24
30%
มีงานและรายได้ที่ดีมั่นคง
 
มีงานและรายได้ที่ดีมั่นคง
4%
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน น้ำ
 
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน น้ำ
9%
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
 
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
3%
ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
 
ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
26%
อยู่ในสังคมสงบสุข ปรองดอง
 
อยู่ในสังคมสงบสุข ปรองดอง
9%
สภาพแวดล้อมธรรมชาติสมบูรณ์
 
สภาพแวดล้อมธรรมชาติสมบูรณ์
11%
พออยู่ พอกินอย่างยั่งยืน
 
พออยู่ พอกินอย่างยั่งยืน
9%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

25-30
29%
มีงานและรายได้ที่ดีมั่นคง
 
มีงานและรายได้ที่ดีมั่นคง
12%
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน น้ำ
 
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน น้ำ
6%
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
 
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
3%
ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
 
ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
35%
อยู่ในสังคมสงบสุข ปรองดอง
 
อยู่ในสังคมสงบสุข ปรองดอง
3%
สภาพแวดล้อมธรรมชาติสมบูรณ์
 
สภาพแวดล้อมธรรมชาติสมบูรณ์
6%
พออยู่ พอกินอย่างยั่งยืน
 
พออยู่ พอกินอย่างยั่งยืน
6%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

31-34
17%
มีงานและรายได้ที่ดีมั่นคง
 
มีงานและรายได้ที่ดีมั่นคง
0%
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน น้ำ
 
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน น้ำ
17%
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
 
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
0%
ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
 
ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
0%
อยู่ในสังคมสงบสุข ปรองดอง
 
อยู่ในสังคมสงบสุข ปรองดอง
33%
สภาพแวดล้อมธรรมชาติสมบูรณ์
 
สภาพแวดล้อมธรรมชาติสมบูรณ์
33%
พออยู่ พอกินอย่างยั่งยืน
 
พออยู่ พอกินอย่างยั่งยืน
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

35+
13%
มีงานและรายได้ที่ดีมั่นคง
 
มีงานและรายได้ที่ดีมั่นคง
13%
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน น้ำ
 
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน น้ำ
10%
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
 
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
3%
ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
 
ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
23%
อยู่ในสังคมสงบสุข ปรองดอง
 
อยู่ในสังคมสงบสุข ปรองดอง
10%
สภาพแวดล้อมธรรมชาติสมบูรณ์
 
สภาพแวดล้อมธรรมชาติสมบูรณ์
23%
พออยู่ พอกินอย่างยั่งยืน
 
พออยู่ พอกินอย่างยั่งยืน
6%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
30%
มีงานและรายได้ที่ดีมั่นคง
 
มีงานและรายได้ที่ดีมั่นคง
3%
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน น้ำ
 
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน น้ำ
6%
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
 
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
4%
ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
 
ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
29%
อยู่ในสังคมสงบสุข ปรองดอง
 
อยู่ในสังคมสงบสุข ปรองดอง
8%
สภาพแวดล้อมธรรมชาติสมบูรณ์
 
สภาพแวดล้อมธรรมชาติสมบูรณ์
13%
พออยู่ พอกินอย่างยั่งยืน
 
พออยู่ พอกินอย่างยั่งยืน
7%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
ต.ค. 16. 2019
น้องๆ ฝันอยากเห็นประเทศไทยของเรามีจุดเด่นด้านไหนมากที่สุดในอนาคตคะ (มี 6 ตัวเลือก)
2,826 responded out of 3,118 polled
Male
10%
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
9%
การบินและโลจิสติกส์
 
การบินและโลจิสติกส์
8%
เชื้อเพลิงชีวภาพ
 
เชื้อเพลิงชีวภาพ
19%
ดิจิทัล
 
ดิจิทัล
32%
การแพทย์ครบวงจร
 
การแพทย์ครบวงจร
23%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

Female
8%
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
8%
การบินและโลจิสติกส์
 
การบินและโลจิสติกส์
8%
เชื้อเพลิงชีวภาพ
 
เชื้อเพลิงชีวภาพ
12%
ดิจิทัล
 
ดิจิทัล
43%
การแพทย์ครบวงจร
 
การแพทย์ครบวงจร
21%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
0-14
10%
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
7%
การบินและโลจิสติกส์
 
การบินและโลจิสติกส์
5%
เชื้อเพลิงชีวภาพ
 
เชื้อเพลิงชีวภาพ
16%
ดิจิทัล
 
ดิจิทัล
39%
การแพทย์ครบวงจร
 
การแพทย์ครบวงจร
24%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

15-19
9%
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
8%
การบินและโลจิสติกส์
 
การบินและโลจิสติกส์
9%
เชื้อเพลิงชีวภาพ
 
เชื้อเพลิงชีวภาพ
14%
ดิจิทัล
 
ดิจิทัล
41%
การแพทย์ครบวงจร
 
การแพทย์ครบวงจร
20%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

20-24
6%
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
9%
การบินและโลจิสติกส์
 
การบินและโลจิสติกส์
8%
เชื้อเพลิงชีวภาพ
 
เชื้อเพลิงชีวภาพ
12%
ดิจิทัล
 
ดิจิทัล
42%
การแพทย์ครบวงจร
 
การแพทย์ครบวงจร
24%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

25-30
3%
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
0%
การบินและโลจิสติกส์
 
การบินและโลจิสติกส์
14%
เชื้อเพลิงชีวภาพ
 
เชื้อเพลิงชีวภาพ
17%
ดิจิทัล
 
ดิจิทัล
44%
การแพทย์ครบวงจร
 
การแพทย์ครบวงจร
22%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

31-34
0%
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
0%
การบินและโลจิสติกส์
 
การบินและโลจิสติกส์
0%
เชื้อเพลิงชีวภาพ
 
เชื้อเพลิงชีวภาพ
33%
ดิจิทัล
 
ดิจิทัล
50%
การแพทย์ครบวงจร
 
การแพทย์ครบวงจร
17%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

35+
7%
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
7%
การบินและโลจิสติกส์
 
การบินและโลจิสติกส์
3%
เชื้อเพลิงชีวภาพ
 
เชื้อเพลิงชีวภาพ
7%
ดิจิทัล
 
ดิจิทัล
43%
การแพทย์ครบวงจร
 
การแพทย์ครบวงจร
33%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
8%
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
8%
การบินและโลจิสติกส์
 
การบินและโลจิสติกส์
8%
เชื้อเพลิงชีวภาพ
 
เชื้อเพลิงชีวภาพ
14%
ดิจิทัล
 
ดิจิทัล
41%
การแพทย์ครบวงจร
 
การแพทย์ครบวงจร
21%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

Future Proof Your Career มาหาวิธีออกแบบให้งานปัจจุบันของคุณเป็นงานที่มีอนาคต
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest