การคุ้มครองเด็ก
ยูรีพอร์ตเตอร์หรือเพื่อนของยูรีพอร์ตเตอร์เคยมีประสบการณ์พบเห็นความรุนแรงบนสื่อออนไลน์หรือไม่? และคิดว่าใครควรมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาบ้าง และอย่างไร?
9 questions polled on this topic
26% response rate
945 responded out of 3,633 polled
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเจอความรุนแรงจากสื่อออนไลน์หรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (เช่น ถูกด่า ถูกล้อเลียน ถูกโพสต์ภาพหรือวิดีโอแกล้ง, ถูกตั้งกระทู้เสียดสี/ด่าทอ) หรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเห็นเนื้อหา หรือ โฆษณา บนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์) ที่ไม่เหมาะสมกับเพศและวัยหรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยถูกคนบนโลกออนไลน์คุกคามทางเพศ หรือ ถูกล่อลวงชวนให้มีเพศสัมพันธ์หรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (เช่น ถูกด่า ถูกล้อเลียน ถูกโพสต์ภาพหรือวิดีโอแกล้ง, ถูกตั้งกระทู้เสียดสี/ด่าทอ) หรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยพบเห็นเนื้อหา หรือ โฆษณา บนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์) ที่ไม่เหมาะสมกับเพศและวัยหรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยถูกคนบนโลกออนไลน์คุกคามทางเพศ หรือ ถูกล่อลวงชวนให้มีเพศสัมพันธ์หรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเห็นสื่อออนไลน์ที่โฆษณา ชักชวนให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เช่น เหล้า เบียร์) หรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเห็นสื่อออนไลน์ที่โฆษณา ชักชวนให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ การพนัน (เช่น เล่นไพ่, พนันบอล) หรือไม่?

POLL RESULTS

ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเจอความรุนแรงจากสื่อออนไลน์หรือไม่?
945 responded out of 3,633 polled
Female
71%
เคย
 
เคย
18%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
11%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

Male
70%
เคย
 
เคย
17%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
12%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
0-14
65%
เคย
 
เคย
20%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
15%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

15-19
69%
เคย
 
เคย
19%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
12%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

20-24
86%
เคย
 
เคย
9%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
5%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

25-30
100%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

31-34
0%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

35+
0%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
72%
เคย
 
เคย
19%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
10%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (เช่น ถูกด่า ถูกล้อเลียน ถูกโพสต์ภาพหรือวิดีโอแกล้ง, ถูกตั้งกระทู้เสียดสี/ด่าทอ) หรือไม่?
965 responded out of 966 polled
Female
54%
เคย
 
เคย
46%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

Male
56%
เคย
 
เคย
44%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0-14
54%
เคย
 
เคย
46%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

15-19
57%
เคย
 
เคย
43%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

20-24
57%
เคย
 
เคย
43%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

25-30
43%
เคย
 
เคย
57%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

31-34
0%
เคย
 
เคย
100%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

35+
0%
เคย
 
เคย
100%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
55%
เคย
 
เคย
45%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเห็นเนื้อหา หรือ โฆษณา บนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์) ที่ไม่เหมาะสมกับเพศและวัยหรือไม่?
962 responded out of 965 polled
Female
90%
เคย
 
เคย
10%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

Male
88%
เคย
 
เคย
12%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0-14
86%
เคย
 
เคย
14%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

15-19
90%
เคย
 
เคย
10%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

20-24
91%
เคย
 
เคย
9%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

25-30
71%
เคย
 
เคย
29%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

31-34
100%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

35+
100%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
89%
เคย
 
เคย
11%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยถูกคนบนโลกออนไลน์คุกคามทางเพศ หรือ ถูกล่อลวงชวนให้มีเพศสัมพันธ์หรือไม่?
959 responded out of 961 polled
Female
22%
เคย
 
เคย
78%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

Male
20%
เคย
 
เคย
80%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0-14
21%
เคย
 
เคย
79%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

15-19
21%
เคย
 
เคย
79%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

20-24
27%
เคย
 
เคย
73%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

25-30
43%
เคย
 
เคย
57%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

31-34
0%
เคย
 
เคย
100%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

35+
0%
เคย
 
เคย
100%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
22%
เคย
 
เคย
78%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
ต.ค. 26. 2016
คุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (เช่น ถูกด่า ถูกล้อเลียน ถูกโพสต์ภาพหรือวิดีโอแกล้ง, ถูกตั้งกระทู้เสียดสี/ด่าทอ) หรือไม่?
1,183 responded out of 1,185 polled
Female
66%
มี
 
มี
34%
ไม่มี
 
ไม่มี

Male
62%
มี
 
มี
38%
ไม่มี
 
ไม่มี
0-14
62%
มี
 
มี
38%
ไม่มี
 
ไม่มี

15-19
66%
มี
 
มี
34%
ไม่มี
 
ไม่มี

20-24
67%
มี
 
มี
33%
ไม่มี
 
ไม่มี

25-30
71%
มี
 
มี
29%
ไม่มี
 
ไม่มี

31-34
100%
มี
 
มี
0%
ไม่มี
 
ไม่มี

35+
100%
มี
 
มี
0%
ไม่มี
 
ไม่มี
64%
มี
 
มี
36%
ไม่มี
 
ไม่มี
ต.ค. 26. 2016
คุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยพบเห็นเนื้อหา หรือ โฆษณา บนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์) ที่ไม่เหมาะสมกับเพศและวัยหรือไม่?
1,181 responded out of 1,183 polled
Female
69%
มี
 
มี
31%
ไม่มี
 
ไม่มี

Male
71%
มี
 
มี
29%
ไม่มี
 
ไม่มี
0-14
59%
มี
 
มี
41%
ไม่มี
 
ไม่มี

15-19
69%
มี
 
มี
31%
ไม่มี
 
ไม่มี

20-24
80%
มี
 
มี
20%
ไม่มี
 
ไม่มี

25-30
71%
มี
 
มี
29%
ไม่มี
 
ไม่มี

31-34
100%
มี
 
มี
0%
ไม่มี
 
ไม่มี

35+
100%
มี
 
มี
0%
ไม่มี
 
ไม่มี
70%
มี
 
มี
30%
ไม่มี
 
ไม่มี
ต.ค. 26. 2016
คุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยถูกคนบนโลกออนไลน์คุกคามทางเพศ หรือ ถูกล่อลวงชวนให้มีเพศสัมพันธ์หรือไม่?
1,174 responded out of 1,177 polled
Female
28%
มี
 
มี
72%
ไม่มี
 
ไม่มี

Male
29%
มี
 
มี
71%
ไม่มี
 
ไม่มี
0-14
20%
มี
 
มี
80%
ไม่มี
 
ไม่มี

15-19
30%
มี
 
มี
70%
ไม่มี
 
ไม่มี

20-24
38%
มี
 
มี
62%
ไม่มี
 
ไม่มี

25-30
57%
มี
 
มี
43%
ไม่มี
 
ไม่มี

31-34
100%
มี
 
มี
0%
ไม่มี
 
ไม่มี

35+
50%
มี
 
มี
50%
ไม่มี
 
ไม่มี
28%
มี
 
มี
72%
ไม่มี
 
ไม่มี
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเห็นสื่อออนไลน์ที่โฆษณา ชักชวนให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เช่น เหล้า เบียร์) หรือไม่?
1,169 responded out of 1,174 polled
Female
51%
เคย
 
เคย
49%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

Male
52%
เคย
 
เคย
48%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0-14
45%
เคย
 
เคย
55%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

15-19
55%
เคย
 
เคย
45%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

20-24
60%
เคย
 
เคย
40%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

25-30
71%
เคย
 
เคย
29%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

31-34
100%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

35+
100%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
50%
เคย
 
เคย
50%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเห็นสื่อออนไลน์ที่โฆษณา ชักชวนให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ การพนัน (เช่น เล่นไพ่, พนันบอล) หรือไม่?
1,165 responded out of 1,168 polled
Female
38%
เคย
 
เคย
62%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

Male
55%
เคย
 
เคย
45%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0-14
39%
เคย
 
เคย
61%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

15-19
47%
เคย
 
เคย
53%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

20-24
55%
เคย
 
เคย
45%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

25-30
43%
เคย
 
เคย
57%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

31-34
100%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

35+
100%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
44%
เคย
 
เคย
56%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

เสียง (ที่ไม่ได้ยิน) ของคนในครอบครัว
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest