การคุ้มครองเด็ก
ยูรีพอร์ตเตอร์หรือเพื่อนของยูรีพอร์ตเตอร์เคยมีประสบการณ์พบเห็นความรุนแรงบนสื่อออนไลน์หรือไม่? และคิดว่าใครควรมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาบ้าง และอย่างไร?
9 questions polled on this topic
26% response rate
944 responded out of 3,633 polled
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเจอความรุนแรงจากสื่อออนไลน์หรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (เช่น ถูกด่า ถูกล้อเลียน ถูกโพสต์ภาพหรือวิดีโอแกล้ง, ถูกตั้งกระทู้เสียดสี/ด่าทอ) หรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเห็นเนื้อหา หรือ โฆษณา บนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์) ที่ไม่เหมาะสมกับเพศและวัยหรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยถูกคนบนโลกออนไลน์คุกคามทางเพศ หรือ ถูกล่อลวงชวนให้มีเพศสัมพันธ์หรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (เช่น ถูกด่า ถูกล้อเลียน ถูกโพสต์ภาพหรือวิดีโอแกล้ง, ถูกตั้งกระทู้เสียดสี/ด่าทอ) หรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยพบเห็นเนื้อหา หรือ โฆษณา บนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์) ที่ไม่เหมาะสมกับเพศและวัยหรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยถูกคนบนโลกออนไลน์คุกคามทางเพศ หรือ ถูกล่อลวงชวนให้มีเพศสัมพันธ์หรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเห็นสื่อออนไลน์ที่โฆษณา ชักชวนให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เช่น เหล้า เบียร์) หรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเห็นสื่อออนไลน์ที่โฆษณา ชักชวนให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ การพนัน (เช่น เล่นไพ่, พนันบอล) หรือไม่?

ผลโพล

ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเจอความรุนแรงจากสื่อออนไลน์หรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 944 จากทั้งหมด 3,633 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
71%
เคย
 
เคย
18%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
11%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

ชาย
70%
เคย
 
เคย
17%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
12%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
0-14
65%
เคย
 
เคย
20%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
15%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

15-19
70%
เคย
 
เคย
18%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
12%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

20-24
86%
เคย
 
เคย
9%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
5%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

25-30
100%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

31-34
0%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

35+
0%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
72%
เคย
 
เคย
19%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
10%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (เช่น ถูกด่า ถูกล้อเลียน ถูกโพสต์ภาพหรือวิดีโอแกล้ง, ถูกตั้งกระทู้เสียดสี/ด่าทอ) หรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 954 จากทั้งหมด 966 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
54%
เคย
 
เคย
46%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

ชาย
55%
เคย
 
เคย
45%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0-14
54%
เคย
 
เคย
46%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

15-19
56%
เคย
 
เคย
44%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

20-24
57%
เคย
 
เคย
43%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

25-30
33%
เคย
 
เคย
67%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

31-34
0%
เคย
 
เคย
100%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

35+
0%
เคย
 
เคย
100%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
54%
เคย
 
เคย
46%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเห็นเนื้อหา หรือ โฆษณา บนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์) ที่ไม่เหมาะสมกับเพศและวัยหรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 951 จากทั้งหมด 965 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
90%
เคย
 
เคย
10%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

ชาย
87%
เคย
 
เคย
13%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0-14
86%
เคย
 
เคย
14%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

15-19
90%
เคย
 
เคย
10%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

20-24
91%
เคย
 
เคย
9%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

25-30
67%
เคย
 
เคย
33%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

31-34
100%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

35+
100%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
89%
เคย
 
เคย
11%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยถูกคนบนโลกออนไลน์คุกคามทางเพศ หรือ ถูกล่อลวงชวนให้มีเพศสัมพันธ์หรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 947 จากทั้งหมด 961 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
22%
เคย
 
เคย
78%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

ชาย
19%
เคย
 
เคย
81%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0-14
20%
เคย
 
เคย
80%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

15-19
20%
เคย
 
เคย
80%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

20-24
28%
เคย
 
เคย
72%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

25-30
33%
เคย
 
เคย
67%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

31-34
0%
เคย
 
เคย
100%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

35+
0%
เคย
 
เคย
100%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
22%
เคย
 
เคย
78%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
ต.ค. 26. 2016
คุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (เช่น ถูกด่า ถูกล้อเลียน ถูกโพสต์ภาพหรือวิดีโอแกล้ง, ถูกตั้งกระทู้เสียดสี/ด่าทอ) หรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 1,169 จากทั้งหมด 1,185 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
66%
มี
 
มี
34%
ไม่มี
 
ไม่มี

ชาย
61%
มี
 
มี
39%
ไม่มี
 
ไม่มี
0-14
62%
มี
 
มี
38%
ไม่มี
 
ไม่มี

15-19
66%
มี
 
มี
34%
ไม่มี
 
ไม่มี

20-24
66%
มี
 
มี
34%
ไม่มี
 
ไม่มี

25-30
67%
มี
 
มี
33%
ไม่มี
 
ไม่มี

31-34
100%
มี
 
มี
0%
ไม่มี
 
ไม่มี

35+
100%
มี
 
มี
0%
ไม่มี
 
ไม่มี
64%
มี
 
มี
36%
ไม่มี
 
ไม่มี
ต.ค. 26. 2016
คุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยพบเห็นเนื้อหา หรือ โฆษณา บนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์) ที่ไม่เหมาะสมกับเพศและวัยหรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 1,169 จากทั้งหมด 1,183 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
69%
มี
 
มี
31%
ไม่มี
 
ไม่มี

ชาย
71%
มี
 
มี
29%
ไม่มี
 
ไม่มี
0-14
58%
มี
 
มี
42%
ไม่มี
 
ไม่มี

15-19
69%
มี
 
มี
31%
ไม่มี
 
ไม่มี

20-24
79%
มี
 
มี
21%
ไม่มี
 
ไม่มี

25-30
67%
มี
 
มี
33%
ไม่มี
 
ไม่มี

31-34
100%
มี
 
มี
0%
ไม่มี
 
ไม่มี

35+
100%
มี
 
มี
0%
ไม่มี
 
ไม่มี
70%
มี
 
มี
30%
ไม่มี
 
ไม่มี
ต.ค. 26. 2016
คุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยถูกคนบนโลกออนไลน์คุกคามทางเพศ หรือ ถูกล่อลวงชวนให้มีเพศสัมพันธ์หรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 1,162 จากทั้งหมด 1,177 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
28%
มี
 
มี
72%
ไม่มี
 
ไม่มี

ชาย
28%
มี
 
มี
72%
ไม่มี
 
ไม่มี
0-14
19%
มี
 
มี
81%
ไม่มี
 
ไม่มี

15-19
30%
มี
 
มี
70%
ไม่มี
 
ไม่มี

20-24
38%
มี
 
มี
62%
ไม่มี
 
ไม่มี

25-30
50%
มี
 
มี
50%
ไม่มี
 
ไม่มี

31-34
100%
มี
 
มี
0%
ไม่มี
 
ไม่มี

35+
50%
มี
 
มี
50%
ไม่มี
 
ไม่มี
28%
มี
 
มี
72%
ไม่มี
 
ไม่มี
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเห็นสื่อออนไลน์ที่โฆษณา ชักชวนให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เช่น เหล้า เบียร์) หรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 1,156 จากทั้งหมด 1,174 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
51%
เคย
 
เคย
49%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

ชาย
51%
เคย
 
เคย
49%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0-14
44%
เคย
 
เคย
56%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

15-19
56%
เคย
 
เคย
44%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

20-24
59%
เคย
 
เคย
41%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

25-30
67%
เคย
 
เคย
33%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

31-34
100%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

35+
100%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
50%
เคย
 
เคย
50%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเห็นสื่อออนไลน์ที่โฆษณา ชักชวนให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ การพนัน (เช่น เล่นไพ่, พนันบอล) หรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 1,152 จากทั้งหมด 1,168 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
38%
เคย
 
เคย
62%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

ชาย
54%
เคย
 
เคย
46%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0-14
39%
เคย
 
เคย
61%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

15-19
47%
เคย
 
เคย
53%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

20-24
55%
เคย
 
เคย
45%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

25-30
33%
เคย
 
เคย
67%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

31-34
100%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

35+
100%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
43%
เคย
 
เคย
57%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

โลกออนไลน์: คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่คุณโพสต์
อ่านเพิ่มเติม →

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด