การคุ้มครองเด็ก
ยูรีพอร์ตเตอร์หรือเพื่อนของยูรีพอร์ตเตอร์เคยมีประสบการณ์พบเห็นความรุนแรงบนสื่อออนไลน์หรือไม่? และคิดว่าใครควรมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาบ้าง และอย่างไร?
9 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเจอความรุนแรงจากสื่อออนไลน์หรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (เช่น ถูกด่า ถูกล้อเลียน ถูกโพสต์ภาพหรือวิดีโอแกล้ง, ถูกตั้งกระทู้เสียดสี/ด่าทอ) หรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเห็นเนื้อหา หรือ โฆษณา บนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์) ที่ไม่เหมาะสมกับเพศและวัยหรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยถูกคนบนโลกออนไลน์คุกคามทางเพศ หรือ ถูกล่อลวงชวนให้มีเพศสัมพันธ์หรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (เช่น ถูกด่า ถูกล้อเลียน ถูกโพสต์ภาพหรือวิดีโอแกล้ง, ถูกตั้งกระทู้เสียดสี/ด่าทอ) หรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยพบเห็นเนื้อหา หรือ โฆษณา บนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์) ที่ไม่เหมาะสมกับเพศและวัยหรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยถูกคนบนโลกออนไลน์คุกคามทางเพศ หรือ ถูกล่อลวงชวนให้มีเพศสัมพันธ์หรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเห็นสื่อออนไลน์ที่โฆษณา ชักชวนให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เช่น เหล้า เบียร์) หรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเห็นสื่อออนไลน์ที่โฆษณา ชักชวนให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ การพนัน (เช่น เล่นไพ่, พนันบอล) หรือไม่?

POLL RESULTS

ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเจอความรุนแรงจากสื่อออนไลน์หรือไม่?
0 responded out of 0 polled
Female
71%
เคย
 
เคย
18%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
11%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

Male
70%
เคย
 
เคย
17%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
12%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
0-14
65%
เคย
 
เคย
20%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
15%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

15-19
69%
เคย
 
เคย
19%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
12%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

20-24
86%
เคย
 
เคย
9%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
5%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

25-30
100%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

31-34
0%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

35+
0%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
72%
เคย
 
เคย
19%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
10%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (เช่น ถูกด่า ถูกล้อเลียน ถูกโพสต์ภาพหรือวิดีโอแกล้ง, ถูกตั้งกระทู้เสียดสี/ด่าทอ) หรือไม่?
0 responded out of 0 polled
Female
54%
เคย
 
เคย
46%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

Male
56%
เคย
 
เคย
44%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0-14
54%
เคย
 
เคย
46%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

15-19
57%
เคย
 
เคย
43%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

20-24
57%
เคย
 
เคย
43%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

25-30
43%
เคย
 
เคย
57%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

31-34
0%
เคย
 
เคย
100%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

35+
0%
เคย
 
เคย
100%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
55%
เคย
 
เคย
45%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเห็นเนื้อหา หรือ โฆษณา บนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์) ที่ไม่เหมาะสมกับเพศและวัยหรือไม่?
0 responded out of 0 polled
Female
90%
เคย
 
เคย
10%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

Male
88%
เคย
 
เคย
12%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0-14
86%
เคย
 
เคย
14%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

15-19
90%
เคย
 
เคย
10%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

20-24
91%
เคย
 
เคย
9%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

25-30
71%
เคย
 
เคย
29%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

31-34
100%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

35+
100%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
89%
เคย
 
เคย
11%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยถูกคนบนโลกออนไลน์คุกคามทางเพศ หรือ ถูกล่อลวงชวนให้มีเพศสัมพันธ์หรือไม่?
0 responded out of 0 polled
Female
22%
เคย
 
เคย
78%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

Male
20%
เคย
 
เคย
80%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0-14
21%
เคย
 
เคย
79%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

15-19
21%
เคย
 
เคย
79%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

20-24
27%
เคย
 
เคย
73%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

25-30
43%
เคย
 
เคย
57%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

31-34
0%
เคย
 
เคย
100%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

35+
0%
เคย
 
เคย
100%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
22%
เคย
 
เคย
78%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
ต.ค. 26. 2016
คุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (เช่น ถูกด่า ถูกล้อเลียน ถูกโพสต์ภาพหรือวิดีโอแกล้ง, ถูกตั้งกระทู้เสียดสี/ด่าทอ) หรือไม่?
0 responded out of 0 polled
Female
66%
มี
 
มี
34%
ไม่มี
 
ไม่มี

Male
62%
มี
 
มี
38%
ไม่มี
 
ไม่มี
0-14
62%
มี
 
มี
38%
ไม่มี
 
ไม่มี

15-19
66%
มี
 
มี
34%
ไม่มี
 
ไม่มี

20-24
67%
มี
 
มี
33%
ไม่มี
 
ไม่มี

25-30
71%
มี
 
มี
29%
ไม่มี
 
ไม่มี

31-34
100%
มี
 
มี
0%
ไม่มี
 
ไม่มี

35+
100%
มี
 
มี
0%
ไม่มี
 
ไม่มี
64%
มี
 
มี
36%
ไม่มี
 
ไม่มี
ต.ค. 26. 2016
คุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยพบเห็นเนื้อหา หรือ โฆษณา บนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์) ที่ไม่เหมาะสมกับเพศและวัยหรือไม่?
0 responded out of 0 polled
Female
69%
มี
 
มี
31%
ไม่มี
 
ไม่มี

Male
71%
มี
 
มี
29%
ไม่มี
 
ไม่มี
0-14
59%
มี
 
มี
41%
ไม่มี
 
ไม่มี

15-19
69%
มี
 
มี
31%
ไม่มี
 
ไม่มี

20-24
80%
มี
 
มี
20%
ไม่มี
 
ไม่มี

25-30
71%
มี
 
มี
29%
ไม่มี
 
ไม่มี

31-34
100%
มี
 
มี
0%
ไม่มี
 
ไม่มี

35+
100%
มี
 
มี
0%
ไม่มี
 
ไม่มี
70%
มี
 
มี
30%
ไม่มี
 
ไม่มี
ต.ค. 26. 2016
คุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยถูกคนบนโลกออนไลน์คุกคามทางเพศ หรือ ถูกล่อลวงชวนให้มีเพศสัมพันธ์หรือไม่?
0 responded out of 0 polled
Female
28%
มี
 
มี
72%
ไม่มี
 
ไม่มี

Male
29%
มี
 
มี
71%
ไม่มี
 
ไม่มี
0-14
20%
มี
 
มี
80%
ไม่มี
 
ไม่มี

15-19
30%
มี
 
มี
70%
ไม่มี
 
ไม่มี

20-24
38%
มี
 
มี
62%
ไม่มี
 
ไม่มี

25-30
57%
มี
 
มี
43%
ไม่มี
 
ไม่มี

31-34
100%
มี
 
มี
0%
ไม่มี
 
ไม่มี

35+
50%
มี
 
มี
50%
ไม่มี
 
ไม่มี
28%
มี
 
มี
72%
ไม่มี
 
ไม่มี
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเห็นสื่อออนไลน์ที่โฆษณา ชักชวนให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เช่น เหล้า เบียร์) หรือไม่?
0 responded out of 0 polled
Female
51%
เคย
 
เคย
49%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

Male
52%
เคย
 
เคย
48%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0-14
45%
เคย
 
เคย
55%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

15-19
55%
เคย
 
เคย
45%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

20-24
60%
เคย
 
เคย
40%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

25-30
71%
เคย
 
เคย
29%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

31-34
100%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

35+
100%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
50%
เคย
 
เคย
50%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเห็นสื่อออนไลน์ที่โฆษณา ชักชวนให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ การพนัน (เช่น เล่นไพ่, พนันบอล) หรือไม่?
0 responded out of 0 polled
Female
38%
เคย
 
เคย
62%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

Male
55%
เคย
 
เคย
45%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0-14
39%
เคย
 
เคย
61%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

15-19
47%
เคย
 
เคย
53%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

20-24
55%
เคย
 
เคย
45%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

25-30
43%
เคย
 
เคย
57%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

31-34
100%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

35+
100%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
44%
เคย
 
เคย
56%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

เสียง (ที่ไม่ได้ยิน) ของคนในครอบครัว
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest