การคุ้มครองเด็ก
เราได้ร่วมมือกับ สสส และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน เพื่อสำรวจพฤติกรรมการเล่นพนันบนโลกออนไลน์ของวัยรุ่นค่ะ...
12 questions polled on this topic
17% response rate
2,447 responded out of 14,806 polled
ส.ค. 26. 2019
น้องๆ รู้ไหมว่ากฎหมายการพนันของประเทศไทยทั้ง พ.ร.บ.การพนัน และ พ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาล ห้ามไม่ให้คนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ ยุ่งเกี่ยวหรือเล่นการพนันโดยเด็ดขาด
ส.ค. 26. 2019
แล้วน้องๆ เคยเห็นใครต่อไปนี้เล่นการพนัน รวมถึงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินบ่อยครั้งที่สุดคะ
ส.ค. 26. 2019
ในความคิดเห็นของน้อง คนกลุ่มไหนมีอิทธิพลในการชักจูง หรือทำให้เด็กและเยาวชนรู้สึกอยากเล่นการพนันมากที่สุดคะ
ส.ค. 26. 2019
แล้วน้องๆ เคยเห็นโฆษณาชวนพนันในสื่อออนไลน์ช่องทางไหนบ่อยครั้งที่สุดคะ (
ส.ค. 26. 2019
ในความเห็นของน้อง โฆษณาชวนพนันในสื่อออนไลน์ช่องทางไหนที่คิดว่าดึงดูดให้เด็กและเยาวชนอยากตามไปเล่นการพนันมากที่สุดคะ
ส.ค. 26. 2019
แล้วน้องๆ เคยเล่นพนันแบบไหนมากที่สุดคะ ขอแอบถามหน่อย
ส.ค. 26. 2019
(ถ้าตอบว่าเล่นผ่านช่องทางออนไลน์) ส่วนใหญ่น้องๆ เคยเล่นพนันออนไลน์อะไรบ่อยที่สุดคะ
ส.ค. 26. 2019
(ถ้าตอบว่าเล่นผ่านช่องทางออนไลน์) แล้วเหตุผลที่ทำให้น้องๆ อยากเล่นพนันออนไลน์คืออะไรคะ
ส.ค. 26. 2019
แล้วส่วนใหญ่น้องๆ เล่นพนันออนไลน์ผ่านช่องทางไหนมากที่สุดคะ
ส.ค. 26. 2019
ข้อไหนต่อไปนี้ ตรงกับความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์การเล่นพนันของน้องมากที่สุดคะ
ส.ค. 26. 2019
น้องๆ เคยพบเห็นคนเล่นพนันที่ประกาศว่าจะเลิกเล่นแล้ว แต่ก็กลับมาเล่นพนันอีกอยู่ดีไหมคะ
ส.ค. 26. 2019
น้องๆ รู้มาก่อนไหมว่า อาการติดพนันเป็นโรคกลุ่มความผิดปกติเกี่ยวกับการเสพติด คนติดพนันที่พยายามจะฝืนไม่เล่นการพนัน อาจทำได้ระดับหนึ่ง แต่โอกาสกลับไปเล่นพนัน (เป็นซ้ำ) มีค่อนข้างเยอะ

POLL RESULTS

ส.ค. 26. 2019
น้องๆ รู้ไหมว่ากฎหมายการพนันของประเทศไทยทั้ง พ.ร.บ.การพนัน และ พ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาล ห้ามไม่ให้คนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ ยุ่งเกี่ยวหรือเล่นการพนันโดยเด็ดขาด
2,447 responded out of 14,806 polled
Female
75%
รู้
 
รู้
25%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

Male
72%
รู้
 
รู้
28%
ไม่รู้
 
ไม่รู้
0-14
72%
รู้
 
รู้
28%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

15-19
76%
รู้
 
รู้
24%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

20-24
73%
รู้
 
รู้
27%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

25-30
68%
รู้
 
รู้
32%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

31-34
67%
รู้
 
รู้
33%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

35+
67%
รู้
 
รู้
33%
ไม่รู้
 
ไม่รู้
75%
รู้
 
รู้
25%
ไม่รู้
 
ไม่รู้
ส.ค. 26. 2019
แล้วน้องๆ เคยเห็นใครต่อไปนี้เล่นการพนัน รวมถึงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินบ่อยครั้งที่สุดคะ
2,675 responded out of 2,951 polled
Female
41%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
4%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
33%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
3%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
5%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
1%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
0%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
2%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
1%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
11%
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย
 
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย

Male
32%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
5%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
25%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
8%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
7%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
2%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
0%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
3%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
1%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
1%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
17%
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย
 
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย
0-14
36%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
10%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
29%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
2%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
0%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
0%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
0%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
0%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
2%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
21%
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย
 
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย

15-19
39%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
3%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
30%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
3%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
5%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
1%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
0%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
1%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
1%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
16%
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย
 
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย

20-24
41%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
5%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
28%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
6%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
7%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
1%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
1%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
4%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
2%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
6%
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย
 
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย

25-30
24%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
3%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
39%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
9%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
3%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
0%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
3%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
15%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
0%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
3%
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย
 
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย

31-34
50%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
0%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
50%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
0%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
0%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
0%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
0%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
0%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
0%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
0%
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย
 
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย

35+
21%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
0%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
50%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
0%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
8%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
0%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
0%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
12%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
4%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
4%
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย
 
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย
38%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
4%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
31%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
4%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
5%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
1%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
0%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
2%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
1%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
13%
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย
 
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย
ส.ค. 26. 2019
ในความคิดเห็นของน้อง คนกลุ่มไหนมีอิทธิพลในการชักจูง หรือทำให้เด็กและเยาวชนรู้สึกอยากเล่นการพนันมากที่สุดคะ
2,642 responded out of 2,748 polled
Female
25%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
4%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
8%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
31%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
4%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
0%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
0%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
2%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
4%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
22%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

Male
19%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
5%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
10%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
28%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
4%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
0%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
1%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
3%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
4%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
1%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
26%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
0-14
21%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
3%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
13%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
28%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
0%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
5%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
0%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
0%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
5%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
26%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

15-19
22%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
4%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
8%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
29%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
4%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
0%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
1%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
1%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
4%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
1%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
27%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

20-24
29%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
4%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
7%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
35%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
3%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
0%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
0%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
3%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
3%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
16%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

25-30
18%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
0%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
6%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
45%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
0%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
0%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
3%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
6%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
6%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
15%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

31-34
67%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
0%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
0%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
33%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
0%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
0%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
0%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
0%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
0%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
0%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

35+
17%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
4%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
17%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
26%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
0%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
0%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
0%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
4%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
9%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
22%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
23%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
4%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
8%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
30%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
4%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
0%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
0%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
2%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
4%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
1%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
23%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
ส.ค. 26. 2019
แล้วน้องๆ เคยเห็นโฆษณาชวนพนันในสื่อออนไลน์ช่องทางไหนบ่อยครั้งที่สุดคะ (
2,596 responded out of 2,677 polled
Female
31%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
2%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
3%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
34%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
15%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
1%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
2%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
10%
ไม่เคยพบเห็นเลย
 
ไม่เคยพบเห็นเลย

Male
31%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
2%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
4%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
33%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
16%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
2%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
1%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
1%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
9%
ไม่เคยพบเห็นเลย
 
ไม่เคยพบเห็นเลย
0-14
30%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
0%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
2%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
25%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
8%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
0%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
5%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
2%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
28%
ไม่เคยพบเห็นเลย
 
ไม่เคยพบเห็นเลย

15-19
32%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
2%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
3%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
30%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
16%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
2%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
2%
ไลน์
 
ไลน์
1%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
12%
ไม่เคยพบเห็นเลย
 
ไม่เคยพบเห็นเลย

20-24
29%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
3%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
4%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
44%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
12%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
2%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
1%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
5%
ไม่เคยพบเห็นเลย
 
ไม่เคยพบเห็นเลย

25-30
24%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
3%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
6%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
52%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
12%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
0%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
0%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
3%
ไม่เคยพบเห็นเลย
 
ไม่เคยพบเห็นเลย

31-34
75%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
0%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
0%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
0%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
25%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
0%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
0%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
0%
ไม่เคยพบเห็นเลย
 
ไม่เคยพบเห็นเลย

35+
38%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
4%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
12%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
21%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
8%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
0%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
4%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
12%
ไม่เคยพบเห็นเลย
 
ไม่เคยพบเห็นเลย
31%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
2%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
3%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
34%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
16%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
2%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
2%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
10%
ไม่เคยพบเห็นเลย
 
ไม่เคยพบเห็นเลย
ส.ค. 26. 2019
ในความเห็นของน้อง โฆษณาชวนพนันในสื่อออนไลน์ช่องทางไหนที่คิดว่าดึงดูดให้เด็กและเยาวชนอยากตามไปเล่นการพนันมากที่สุดคะ
2,537 responded out of 2,630 polled
Female
12%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
1%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
6%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
24%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
31%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
7%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
1%
ไลน์
 
ไลน์
1%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
1%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
17%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

Male
16%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
3%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
6%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
23%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
26%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
5%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
2%
ไลน์
 
ไลน์
1%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
1%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
16%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
0-14
18%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
0%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
0%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
18%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
33%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
13%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
3%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
15%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

15-19
13%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
2%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
5%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
20%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
30%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
7%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
2%
ไลน์
 
ไลน์
1%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
1%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
18%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

20-24
10%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
1%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
7%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
32%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
28%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
7%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
1%
ไลน์
 
ไลน์
1%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
1%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
13%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

25-30
3%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
0%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
13%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
32%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
26%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
6%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
0%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
3%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
16%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

31-34
25%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
0%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
0%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
0%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
50%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
0%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
0%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
25%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

35+
17%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
0%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
9%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
17%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
39%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
0%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
0%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
17%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
13%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
2%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
6%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
24%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
30%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
7%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
1%
ไลน์
 
ไลน์
1%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
1%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
17%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
ส.ค. 26. 2019
แล้วน้องๆ เคยเล่นพนันแบบไหนมากที่สุดคะ ขอแอบถามหน่อย
2,478 responded out of 2,568 polled
Female
64%
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
 
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
20%
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
 
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
11%
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
 
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
4%
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์
 
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์

Male
53%
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
 
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
21%
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
 
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
15%
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
 
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
11%
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์
 
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์
0-14
75%
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
 
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
11%
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
 
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
8%
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
 
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
6%
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์
 
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์

15-19
69%
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
 
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
13%
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
 
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
11%
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
 
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
6%
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์
 
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์

20-24
51%
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
 
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
33%
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
 
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
12%
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
 
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
4%
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์
 
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์

25-30
19%
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
 
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
48%
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
 
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
26%
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
 
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
6%
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์
 
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์

31-34
33%
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
 
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
67%
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
 
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
0%
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
 
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
0%
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์
 
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์

35+
48%
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
 
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
35%
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
 
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
17%
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
 
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
0%
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์
 
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์
62%
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
 
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
21%
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
 
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
12%
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
 
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
6%
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์
 
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์
ส.ค. 26. 2019
(ถ้าตอบว่าเล่นผ่านช่องทางออนไลน์) ส่วนใหญ่น้องๆ เคยเล่นพนันออนไลน์อะไรบ่อยที่สุดคะ
141 responded out of 149 polled
Female
14%
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
 
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
22%
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
 
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
4%
โป๊กเกอร์
 
โป๊กเกอร์
43%
เกมไพ่อื่นๆ
 
เกมไพ่อื่นๆ
3%
รูเล็ต
 
รูเล็ต
0%
ไฮโล/โปปั่น
 
ไฮโล/โปปั่น
4%
พนันฟุตบอล
 
พนันฟุตบอล
0%
พนันกีฬาอื่นๆ
 
พนันกีฬาอื่นๆ
1%
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
 
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
5%
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
 
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

Male
11%
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
 
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
48%
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
 
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
4%
โป๊กเกอร์
 
โป๊กเกอร์
7%
เกมไพ่อื่นๆ
 
เกมไพ่อื่นๆ
2%
รูเล็ต
 
รูเล็ต
2%
ไฮโล/โปปั่น
 
ไฮโล/โปปั่น
7%
พนันฟุตบอล
 
พนันฟุตบอล
2%
พนันกีฬาอื่นๆ
 
พนันกีฬาอื่นๆ
4%
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
 
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
5%
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
 
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
9%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
0-14
50%
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
 
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
0%
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
 
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
0%
โป๊กเกอร์
 
โป๊กเกอร์
50%
เกมไพ่อื่นๆ
 
เกมไพ่อื่นๆ
0%
รูเล็ต
 
รูเล็ต
0%
ไฮโล/โปปั่น
 
ไฮโล/โปปั่น
0%
พนันฟุตบอล
 
พนันฟุตบอล
0%
พนันกีฬาอื่นๆ
 
พนันกีฬาอื่นๆ
0%
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
 
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
0%
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
 
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

15-19
10%
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
 
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
38%
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
 
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
4%
โป๊กเกอร์
 
โป๊กเกอร์
33%
เกมไพ่อื่นๆ
 
เกมไพ่อื่นๆ
3%
รูเล็ต
 
รูเล็ต
1%
ไฮโล/โปปั่น
 
ไฮโล/โปปั่น
1%
พนันฟุตบอล
 
พนันฟุตบอล
0%
พนันกีฬาอื่นๆ
 
พนันกีฬาอื่นๆ
0%
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
 
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
3%
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
 
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
7%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

20-24
5%
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
 
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
20%
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
 
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
0%
โป๊กเกอร์
 
โป๊กเกอร์
25%
เกมไพ่อื่นๆ
 
เกมไพ่อื่นๆ
0%
รูเล็ต
 
รูเล็ต
0%
ไฮโล/โปปั่น
 
ไฮโล/โปปั่น
20%
พนันฟุตบอล
 
พนันฟุตบอล
0%
พนันกีฬาอื่นๆ
 
พนันกีฬาอื่นๆ
5%
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
 
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
20%
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
 
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
5%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

25-30
50%
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
 
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
0%
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
 
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
0%
โป๊กเกอร์
 
โป๊กเกอร์
0%
เกมไพ่อื่นๆ
 
เกมไพ่อื่นๆ
0%
รูเล็ต
 
รูเล็ต
0%
ไฮโล/โปปั่น
 
ไฮโล/โปปั่น
0%
พนันฟุตบอล
 
พนันฟุตบอล
0%
พนันกีฬาอื่นๆ
 
พนันกีฬาอื่นๆ
50%
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
 
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
0%
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
 
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

31-34
0%
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
 
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
0%
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
 
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
0%
โป๊กเกอร์
 
โป๊กเกอร์
0%
เกมไพ่อื่นๆ
 
เกมไพ่อื่นๆ
0%
รูเล็ต
 
รูเล็ต
0%
ไฮโล/โปปั่น
 
ไฮโล/โปปั่น
0%
พนันฟุตบอล
 
พนันฟุตบอล
0%
พนันกีฬาอื่นๆ
 
พนันกีฬาอื่นๆ
0%
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
 
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
0%
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
 
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

35+
0%
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
 
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
0%
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
 
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
0%
โป๊กเกอร์
 
โป๊กเกอร์
0%
เกมไพ่อื่นๆ
 
เกมไพ่อื่นๆ
0%
รูเล็ต
 
รูเล็ต
0%
ไฮโล/โปปั่น
 
ไฮโล/โปปั่น
0%
พนันฟุตบอล
 
พนันฟุตบอล
0%
พนันกีฬาอื่นๆ
 
พนันกีฬาอื่นๆ
0%
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
 
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
0%
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
 
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
12%
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
 
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
33%
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
 
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
4%
โป๊กเกอร์
 
โป๊กเกอร์
26%
เกมไพ่อื่นๆ
 
เกมไพ่อื่นๆ
2%
รูเล็ต
 
รูเล็ต
1%
ไฮโล/โปปั่น
 
ไฮโล/โปปั่น
8%
พนันฟุตบอล
 
พนันฟุตบอล
1%
พนันกีฬาอื่นๆ
 
พนันกีฬาอื่นๆ
2%
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
 
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
5%
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
 
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
6%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
ส.ค. 26. 2019
(ถ้าตอบว่าเล่นผ่านช่องทางออนไลน์) แล้วเหตุผลที่ทำให้น้องๆ อยากเล่นพนันออนไลน์คืออะไรคะ
137 responded out of 143 polled
Female
30%
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
 
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
4%
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
 
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
1%
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
 
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
3%
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
 
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
5%
โปรโมชั่นจูงใจ
 
โปรโมชั่นจูงใจ
1%
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
 
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
5%
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
 
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
16%
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
 
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
28%
เพื่อนชวน
 
เพื่อนชวน
5%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

Male
27%
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
 
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
12%
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
 
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
2%
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
 
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
7%
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
 
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
4%
โปรโมชั่นจูงใจ
 
โปรโมชั่นจูงใจ
2%
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
 
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
11%
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
 
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
11%
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
 
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
14%
เพื่อนชวน
 
เพื่อนชวน
11%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
0-14
0%
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
 
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
0%
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
 
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
0%
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
 
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
0%
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
 
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
0%
โปรโมชั่นจูงใจ
 
โปรโมชั่นจูงใจ
0%
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
 
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
0%
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
 
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
0%
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
 
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
100%
เพื่อนชวน
 
เพื่อนชวน
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

15-19
22%
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
 
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
7%
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
 
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
3%
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
 
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
4%
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
 
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
6%
โปรโมชั่นจูงใจ
 
โปรโมชั่นจูงใจ
1%
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
 
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
6%
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
 
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
17%
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
 
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
26%
เพื่อนชวน
 
เพื่อนชวน
8%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

20-24
37%
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
 
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
5%
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
 
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
0%
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
 
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
11%
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
 
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
5%
โปรโมชั่นจูงใจ
 
โปรโมชั่นจูงใจ
5%
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
 
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
5%
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
 
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
11%
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
 
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
21%
เพื่อนชวน
 
เพื่อนชวน
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

25-30
50%
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
 
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
0%
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
 
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
0%
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
 
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
0%
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
 
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
0%
โปรโมชั่นจูงใจ
 
โปรโมชั่นจูงใจ
0%
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
 
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
0%
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
 
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
50%
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
 
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
0%
เพื่อนชวน
 
เพื่อนชวน
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

31-34
0%
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
 
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
0%
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
 
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
0%
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
 
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
0%
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
 
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
0%
โปรโมชั่นจูงใจ
 
โปรโมชั่นจูงใจ
0%
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
 
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
0%
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
 
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
0%
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
 
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
0%
เพื่อนชวน
 
เพื่อนชวน
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

35+
0%
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
 
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
0%
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
 
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
0%
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
 
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
0%
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
 
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
0%
โปรโมชั่นจูงใจ
 
โปรโมชั่นจูงใจ
0%
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
 
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
0%
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
 
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
0%
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
 
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
0%
เพื่อนชวน
 
เพื่อนชวน
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
28%
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
 
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
7%
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
 
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
1%
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
 
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
5%
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
 
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
4%
โปรโมชั่นจูงใจ
 
โปรโมชั่นจูงใจ
2%
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
 
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
8%
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
 
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
13%
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
 
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
23%
เพื่อนชวน
 
เพื่อนชวน
7%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
ส.ค. 26. 2019
แล้วส่วนใหญ่น้องๆ เล่นพนันออนไลน์ผ่านช่องทางไหนมากที่สุดคะ
133 responded out of 137 polled
Female
88%
มือถือ
 
มือถือ
0%
แท็บเล็ต
 
แท็บเล็ต
10%
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
 
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
3%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

Male
70%
มือถือ
 
มือถือ
5%
แท็บเล็ต
 
แท็บเล็ต
20%
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
 
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
5%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
0-14
100%
มือถือ
 
มือถือ
0%
แท็บเล็ต
 
แท็บเล็ต
0%
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
 
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

15-19
86%
มือถือ
 
มือถือ
1%
แท็บเล็ต
 
แท็บเล็ต
10%
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
 
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
3%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

20-24
58%
มือถือ
 
มือถือ
5%
แท็บเล็ต
 
แท็บเล็ต
32%
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
 
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
5%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

25-30
50%
มือถือ
 
มือถือ
0%
แท็บเล็ต
 
แท็บเล็ต
50%
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
 
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

31-34
0%
มือถือ
 
มือถือ
0%
แท็บเล็ต
 
แท็บเล็ต
0%
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
 
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

35+
0%
มือถือ
 
มือถือ
0%
แท็บเล็ต
 
แท็บเล็ต
0%
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
 
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
79%
มือถือ
 
มือถือ
3%
แท็บเล็ต
 
แท็บเล็ต
14%
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
 
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
4%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
ส.ค. 26. 2019
ข้อไหนต่อไปนี้ ตรงกับความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์การเล่นพนันของน้องมากที่สุดคะ
888 responded out of 964 polled
Female
8%
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
 
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
15%
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
 
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
27%
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
 
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
1%
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
 
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
3%
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
 
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
4%
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
 
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
7%
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
 
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
29%
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
 
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
3%
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
 
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
4%
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน
 
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน

Male
11%
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
 
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
19%
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
 
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
24%
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
 
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
0%
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
 
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
3%
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
 
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
4%
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
 
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
5%
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
 
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
26%
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
 
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
3%
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
 
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
5%
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน
 
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน
0-14
14%
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
 
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
14%
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
 
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
14%
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
 
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
0%
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
 
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
0%
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
 
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
0%
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
 
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
29%
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
 
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
14%
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
 
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
0%
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
 
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
14%
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน
 
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน

15-19
8%
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
 
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
15%
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
 
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
26%
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
 
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
1%
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
 
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
3%
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
 
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
4%
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
 
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
7%
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
 
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
32%
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
 
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
2%
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
 
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
4%
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน
 
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน

20-24
10%
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
 
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
18%
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
 
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
24%
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
 
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
0%
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
 
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
4%
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
 
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
4%
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
 
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
7%
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
 
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
26%
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
 
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
4%
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
 
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
4%
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน
 
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน

25-30
4%
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
 
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
8%
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
 
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
32%
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
 
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
0%
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
 
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
0%
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
 
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
4%
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
 
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
4%
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
 
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
44%
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
 
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
4%
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
 
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
0%
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน
 
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน

31-34
50%
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
 
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
0%
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
 
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
0%
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
 
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
0%
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
 
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
0%
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
 
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
0%
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
 
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
0%
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
 
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
50%
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
 
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
0%
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
 
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
0%
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน
 
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน

35+
9%
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
 
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
36%
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
 
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
36%
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
 
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
0%
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
 
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
0%
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
 
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
0%
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
 
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
0%
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
 
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
18%
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
 
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
0%
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
 
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
0%
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน
 
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน
9%
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
 
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
16%
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
 
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
26%
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
 
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
0%
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
 
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
3%
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
 
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
4%
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
 
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
7%
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
 
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
28%
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
 
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
3%
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
 
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
4%
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน
 
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน
ส.ค. 26. 2019
น้องๆ เคยพบเห็นคนเล่นพนันที่ประกาศว่าจะเลิกเล่นแล้ว แต่ก็กลับมาเล่นพนันอีกอยู่ดีไหมคะ
873 responded out of 897 polled
Female
78%
เคย
 
เคย
22%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

Male
75%
เคย
 
เคย
25%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0-14
71%
เคย
 
เคย
29%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

15-19
72%
เคย
 
เคย
28%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

20-24
83%
เคย
 
เคย
17%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

25-30
75%
เคย
 
เคย
25%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

31-34
50%
เคย
 
เคย
50%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

35+
91%
เคย
 
เคย
9%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
77%
เคย
 
เคย
23%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
ส.ค. 26. 2019
น้องๆ รู้มาก่อนไหมว่า อาการติดพนันเป็นโรคกลุ่มความผิดปกติเกี่ยวกับการเสพติด คนติดพนันที่พยายามจะฝืนไม่เล่นการพนัน อาจทำได้ระดับหนึ่ง แต่โอกาสกลับไปเล่นพนัน (เป็นซ้ำ) มีค่อนข้างเยอะ
2,378 responded out of 2,449 polled
Female
63%
รู้อยู่แล้ว
 
รู้อยู่แล้ว
37%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

Male
65%
รู้อยู่แล้ว
 
รู้อยู่แล้ว
35%
ไม่รู้
 
ไม่รู้
0-14
62%
รู้อยู่แล้ว
 
รู้อยู่แล้ว
38%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

15-19
64%
รู้อยู่แล้ว
 
รู้อยู่แล้ว
36%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

20-24
65%
รู้อยู่แล้ว
 
รู้อยู่แล้ว
35%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

25-30
67%
รู้อยู่แล้ว
 
รู้อยู่แล้ว
33%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

31-34
100%
รู้อยู่แล้ว
 
รู้อยู่แล้ว
0%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

35+
64%
รู้อยู่แล้ว
 
รู้อยู่แล้ว
36%
ไม่รู้
 
ไม่รู้
64%
รู้อยู่แล้ว
 
รู้อยู่แล้ว
36%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

เสียง (ที่ไม่ได้ยิน) ของคนในครอบครัว
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest