การคุ้มครองเด็ก
เราได้ร่วมมือกับ สสส และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน เพื่อสำรวจพฤติกรรมการเล่นพนันบนโลกออนไลน์ของวัยรุ่นค่ะ...
12 questions polled on this topic
18% response rate
2,720 responded out of 15,276 polled
ส.ค. 26. 2019
น้องๆ รู้ไหมว่ากฎหมายการพนันของประเทศไทยทั้ง พ.ร.บ.การพนัน และ พ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาล ห้ามไม่ให้คนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ ยุ่งเกี่ยวหรือเล่นการพนันโดยเด็ดขาด
ส.ค. 26. 2019
แล้วน้องๆ เคยเห็นใครต่อไปนี้เล่นการพนัน รวมถึงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินบ่อยครั้งที่สุดคะ
ส.ค. 26. 2019
ในความคิดเห็นของน้อง คนกลุ่มไหนมีอิทธิพลในการชักจูง หรือทำให้เด็กและเยาวชนรู้สึกอยากเล่นการพนันมากที่สุดคะ
ส.ค. 26. 2019
แล้วน้องๆ เคยเห็นโฆษณาชวนพนันในสื่อออนไลน์ช่องทางไหนบ่อยครั้งที่สุดคะ (
ส.ค. 26. 2019
ในความเห็นของน้อง โฆษณาชวนพนันในสื่อออนไลน์ช่องทางไหนที่คิดว่าดึงดูดให้เด็กและเยาวชนอยากตามไปเล่นการพนันมากที่สุดคะ
ส.ค. 26. 2019
แล้วน้องๆ เคยเล่นพนันแบบไหนมากที่สุดคะ ขอแอบถามหน่อย
ส.ค. 26. 2019
(ถ้าตอบว่าเล่นผ่านช่องทางออนไลน์) ส่วนใหญ่น้องๆ เคยเล่นพนันออนไลน์อะไรบ่อยที่สุดคะ
ส.ค. 26. 2019
(ถ้าตอบว่าเล่นผ่านช่องทางออนไลน์) แล้วเหตุผลที่ทำให้น้องๆ อยากเล่นพนันออนไลน์คืออะไรคะ
ส.ค. 26. 2019
แล้วส่วนใหญ่น้องๆ เล่นพนันออนไลน์ผ่านช่องทางไหนมากที่สุดคะ
ส.ค. 26. 2019
ข้อไหนต่อไปนี้ ตรงกับความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์การเล่นพนันของน้องมากที่สุดคะ
ส.ค. 26. 2019
น้องๆ เคยพบเห็นคนเล่นพนันที่ประกาศว่าจะเลิกเล่นแล้ว แต่ก็กลับมาเล่นพนันอีกอยู่ดีไหมคะ
ส.ค. 26. 2019
น้องๆ รู้มาก่อนไหมว่า อาการติดพนันเป็นโรคกลุ่มความผิดปกติเกี่ยวกับการเสพติด คนติดพนันที่พยายามจะฝืนไม่เล่นการพนัน อาจทำได้ระดับหนึ่ง แต่โอกาสกลับไปเล่นพนัน (เป็นซ้ำ) มีค่อนข้างเยอะ

POLL RESULTS

ส.ค. 26. 2019
น้องๆ รู้ไหมว่ากฎหมายการพนันของประเทศไทยทั้ง พ.ร.บ.การพนัน และ พ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาล ห้ามไม่ให้คนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ ยุ่งเกี่ยวหรือเล่นการพนันโดยเด็ดขาด
2,720 responded out of 15,276 polled
Male
73%
รู้
 
รู้
27%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

Female
76%
รู้
 
รู้
24%
ไม่รู้
 
ไม่รู้
0-14
78%
รู้
 
รู้
22%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

15-19
77%
รู้
 
รู้
23%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

20-24
72%
รู้
 
รู้
28%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

25-30
67%
รู้
 
รู้
33%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

31-34
70%
รู้
 
รู้
30%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

35+
60%
รู้
 
รู้
40%
ไม่รู้
 
ไม่รู้
75%
รู้
 
รู้
25%
ไม่รู้
 
ไม่รู้
ส.ค. 26. 2019
แล้วน้องๆ เคยเห็นใครต่อไปนี้เล่นการพนัน รวมถึงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินบ่อยครั้งที่สุดคะ
3,113 responded out of 3,454 polled
Male
32%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
5%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
26%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
7%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
6%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
2%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
0%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
3%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
1%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
1%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
17%
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย
 
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย

Female
41%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
4%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
32%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
3%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
5%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
1%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
0%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
2%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
1%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
11%
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย
 
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย
0-14
35%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
6%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
34%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
2%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
1%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
1%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
0%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
0%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
1%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
20%
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย
 
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย

15-19
39%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
4%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
30%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
4%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
5%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
1%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
0%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
1%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
1%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
14%
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย
 
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย

20-24
42%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
5%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
29%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
5%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
6%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
0%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
0%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
4%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
2%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
5%
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย
 
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย

25-30
39%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
2%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
29%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
4%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
5%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
2%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
2%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
11%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
0%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
7%
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย
 
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย

31-34
38%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
0%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
25%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
0%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
0%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
0%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
0%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
0%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
12%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
25%
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย
 
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย

35+
18%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
3%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
44%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
10%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
5%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
3%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
0%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
10%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
3%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
5%
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย
 
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย
39%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
4%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
31%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
4%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
5%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
1%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
0%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
2%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
1%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
12%
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย
 
ไม่เคยเห็นใครเล่นพนันเลย
ส.ค. 26. 2019
ในความคิดเห็นของน้อง คนกลุ่มไหนมีอิทธิพลในการชักจูง หรือทำให้เด็กและเยาวชนรู้สึกอยากเล่นการพนันมากที่สุดคะ
3,085 responded out of 3,232 polled
Male
19%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
5%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
10%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
29%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
3%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
0%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
1%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
3%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
4%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
1%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
25%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

Female
26%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
4%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
8%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
32%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
3%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
0%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
0%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
2%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
4%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
22%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
0-14
18%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
5%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
7%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
28%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
2%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
2%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
1%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
0%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
5%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
1%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
31%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

15-19
23%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
4%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
9%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
30%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
4%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
0%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
0%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
1%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
4%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
1%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
24%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

20-24
29%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
4%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
7%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
35%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
3%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
0%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
0%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
3%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
3%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
15%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

25-30
19%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
0%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
4%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
39%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
0%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
0%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
4%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
7%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
4%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
25%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

31-34
62%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
0%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
0%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
12%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
0%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
0%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
0%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
0%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
12%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
12%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

35+
21%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
3%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
11%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
29%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
0%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
0%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
0%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
8%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
8%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
21%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
24%
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
 
พ่อแม่ ผู้ใหญ่ในบ้าน
4%
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
 
พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง
8%
คนละแวกบ้าน
 
คนละแวกบ้าน
31%
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
 
เพื่อนร่วมแก๊ง/สนิท
3%
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
 
เพื่อนใน/ต่างสถาบัน (ไม่สนิท)
0%
ครูอาจารย์
 
ครูอาจารย์
1%
แฟน/คนรัก
 
แฟน/คนรัก
2%
คนในที่ทำงานเดียวกัน
 
คนในที่ทำงานเดียวกัน
4%
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
 
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
0%
นักกีฬา สื่อกีฬา
 
นักกีฬา สื่อกีฬา
23%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
ส.ค. 26. 2019
แล้วน้องๆ เคยเห็นโฆษณาชวนพนันในสื่อออนไลน์ช่องทางไหนบ่อยครั้งที่สุดคะ (
3,021 responded out of 3,147 polled
Male
31%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
2%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
6%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
32%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
16%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
3%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
1%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
9%
ไม่เคยพบเห็นเลย
 
ไม่เคยพบเห็นเลย

Female
30%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
2%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
3%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
35%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
15%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
1%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
2%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
11%
ไม่เคยพบเห็นเลย
 
ไม่เคยพบเห็นเลย
0-14
25%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
3%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
3%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
29%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
17%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
1%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
2%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
1%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
19%
ไม่เคยพบเห็นเลย
 
ไม่เคยพบเห็นเลย

15-19
32%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
2%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
3%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
31%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
16%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
2%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
2%
ไลน์
 
ไลน์
1%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
1%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
11%
ไม่เคยพบเห็นเลย
 
ไม่เคยพบเห็นเลย

20-24
29%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
2%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
4%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
45%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
12%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
1%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
0%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
5%
ไม่เคยพบเห็นเลย
 
ไม่เคยพบเห็นเลย

25-30
32%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
2%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
7%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
42%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
11%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
2%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
2%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
4%
ไม่เคยพบเห็นเลย
 
ไม่เคยพบเห็นเลย

31-34
50%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
0%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
38%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
0%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
0%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
0%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
0%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
12%
ไม่เคยพบเห็นเลย
 
ไม่เคยพบเห็นเลย

35+
34%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
5%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
11%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
18%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
16%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
0%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
3%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
13%
ไม่เคยพบเห็นเลย
 
ไม่เคยพบเห็นเลย
31%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
2%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
4%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
34%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
15%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
2%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
1%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
10%
ไม่เคยพบเห็นเลย
 
ไม่เคยพบเห็นเลย
ส.ค. 26. 2019
ในความเห็นของน้อง โฆษณาชวนพนันในสื่อออนไลน์ช่องทางไหนที่คิดว่าดึงดูดให้เด็กและเยาวชนอยากตามไปเล่นการพนันมากที่สุดคะ
2,954 responded out of 3,090 polled
Male
17%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
3%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
6%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
24%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
26%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
5%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
2%
ไลน์
 
ไลน์
1%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
1%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
17%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

Female
12%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
1%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
5%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
24%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
31%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
8%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
1%
ไลน์
 
ไลน์
1%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
1%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
16%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
0-14
12%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
2%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
2%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
21%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
30%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
7%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
1%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
1%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
24%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

15-19
14%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
2%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
5%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
22%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
30%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
7%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
1%
ไลน์
 
ไลน์
1%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
1%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
17%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

20-24
10%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
1%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
7%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
31%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
30%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
8%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
1%
ไลน์
 
ไลน์
1%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
1%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
13%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

25-30
7%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
0%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
7%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
33%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
24%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
7%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
0%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
2%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
19%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

31-34
25%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
0%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
25%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
12%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
25%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
0%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
0%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
12%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

35+
19%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
0%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
5%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
16%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
35%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
5%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
0%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
19%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
13%
เว็ปไซต์ทั่วไป
 
เว็ปไซต์ทั่วไป
2%
เว็ปไซต์ข่าว
 
เว็ปไซต์ข่าว
5%
เว็ปไซต์กีฬา
 
เว็ปไซต์กีฬา
24%
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
 
เว็ปไซต์ดูหนังฟังเพลง
30%
เฟสบุ๊ก
 
เฟสบุ๊ก
7%
ยูทูบ
 
ยูทูบ
1%
ไลน์
 
ไลน์
1%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
1%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
16%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
ส.ค. 26. 2019
แล้วน้องๆ เคยเล่นพนันแบบไหนมากที่สุดคะ ขอแอบถามหน่อย
2,874 responded out of 3,026 polled
Male
53%
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
 
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
22%
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
 
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
15%
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
 
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
11%
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์
 
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์

Female
65%
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
 
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
20%
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
 
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
11%
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
 
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
4%
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์
 
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์
0-14
76%
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
 
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
6%
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
 
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
12%
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
 
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
6%
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์
 
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์

15-19
66%
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
 
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
16%
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
 
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
12%
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
 
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
6%
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์
 
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์

20-24
51%
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
 
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
34%
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
 
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
11%
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
 
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
4%
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์
 
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์

25-30
24%
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
 
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
51%
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
 
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
20%
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
 
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
5%
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์
 
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์

31-34
25%
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
 
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
62%
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
 
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
12%
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
 
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
0%
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์
 
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์

35+
46%
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
 
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
35%
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
 
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
19%
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
 
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
0%
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์
 
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์
62%
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
 
ไม่เคยเล่นการพนันเลย
21%
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
 
ซื้อลอตเตอรี่/หวยใต้ดิน(ไม่ออนไลน์)
12%
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
 
เล่นการพนันอื่น (ที่ไม่ออนไลน์)
5%
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์
 
เล่นการพนันผ่านระบบออนไลน์
ส.ค. 26. 2019
(ถ้าตอบว่าเล่นผ่านช่องทางออนไลน์) ส่วนใหญ่น้องๆ เคยเล่นพนันออนไลน์อะไรบ่อยที่สุดคะ
167 responded out of 175 polled
Male
11%
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
 
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
45%
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
 
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
3%
โป๊กเกอร์
 
โป๊กเกอร์
6%
เกมไพ่อื่นๆ
 
เกมไพ่อื่นๆ
2%
รูเล็ต
 
รูเล็ต
3%
ไฮโล/โปปั่น
 
ไฮโล/โปปั่น
11%
พนันฟุตบอล
 
พนันฟุตบอล
2%
พนันกีฬาอื่นๆ
 
พนันกีฬาอื่นๆ
3%
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
 
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
5%
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
 
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
11%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

Female
20%
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
 
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
23%
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
 
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
3%
โป๊กเกอร์
 
โป๊กเกอร์
37%
เกมไพ่อื่นๆ
 
เกมไพ่อื่นๆ
2%
รูเล็ต
 
รูเล็ต
0%
ไฮโล/โปปั่น
 
ไฮโล/โปปั่น
3%
พนันฟุตบอล
 
พนันฟุตบอล
0%
พนันกีฬาอื่นๆ
 
พนันกีฬาอื่นๆ
1%
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
 
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
7%
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
 
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
0-14
38%
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
 
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
6%
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
 
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
6%
โป๊กเกอร์
 
โป๊กเกอร์
31%
เกมไพ่อื่นๆ
 
เกมไพ่อื่นๆ
0%
รูเล็ต
 
รูเล็ต
0%
ไฮโล/โปปั่น
 
ไฮโล/โปปั่น
6%
พนันฟุตบอล
 
พนันฟุตบอล
6%
พนันกีฬาอื่นๆ
 
พนันกีฬาอื่นๆ
0%
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
 
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
0%
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
 
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
6%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

15-19
13%
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
 
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
40%
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
 
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
4%
โป๊กเกอร์
 
โป๊กเกอร์
26%
เกมไพ่อื่นๆ
 
เกมไพ่อื่นๆ
3%
รูเล็ต
 
รูเล็ต
1%
ไฮโล/โปปั่น
 
ไฮโล/โปปั่น
4%
พนันฟุตบอล
 
พนันฟุตบอล
0%
พนันกีฬาอื่นๆ
 
พนันกีฬาอื่นๆ
1%
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
 
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
4%
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
 
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
6%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

20-24
13%
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
 
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
19%
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
 
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
0%
โป๊กเกอร์
 
โป๊กเกอร์
16%
เกมไพ่อื่นๆ
 
เกมไพ่อื่นๆ
0%
รูเล็ต
 
รูเล็ต
3%
ไฮโล/โปปั่น
 
ไฮโล/โปปั่น
16%
พนันฟุตบอล
 
พนันฟุตบอล
0%
พนันกีฬาอื่นๆ
 
พนันกีฬาอื่นๆ
3%
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
 
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
16%
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
 
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
13%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

25-30
33%
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
 
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
33%
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
 
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
0%
โป๊กเกอร์
 
โป๊กเกอร์
0%
เกมไพ่อื่นๆ
 
เกมไพ่อื่นๆ
0%
รูเล็ต
 
รูเล็ต
0%
ไฮโล/โปปั่น
 
ไฮโล/โปปั่น
0%
พนันฟุตบอล
 
พนันฟุตบอล
0%
พนันกีฬาอื่นๆ
 
พนันกีฬาอื่นๆ
33%
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
 
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
0%
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
 
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

31-34
0%
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
 
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
0%
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
 
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
0%
โป๊กเกอร์
 
โป๊กเกอร์
0%
เกมไพ่อื่นๆ
 
เกมไพ่อื่นๆ
0%
รูเล็ต
 
รูเล็ต
0%
ไฮโล/โปปั่น
 
ไฮโล/โปปั่น
0%
พนันฟุตบอล
 
พนันฟุตบอล
0%
พนันกีฬาอื่นๆ
 
พนันกีฬาอื่นๆ
0%
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
 
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
0%
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
 
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

35+
0%
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
 
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
0%
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
 
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
0%
โป๊กเกอร์
 
โป๊กเกอร์
0%
เกมไพ่อื่นๆ
 
เกมไพ่อื่นๆ
0%
รูเล็ต
 
รูเล็ต
0%
ไฮโล/โปปั่น
 
ไฮโล/โปปั่น
0%
พนันฟุตบอล
 
พนันฟุตบอล
0%
พนันกีฬาอื่นๆ
 
พนันกีฬาอื่นๆ
0%
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
 
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
0%
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
 
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
15%
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
 
สล็อตแมชชีน/เกมต่างๆ
32%
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
 
บาคาร่า/ป๊อกเด้ง
4%
โป๊กเกอร์
 
โป๊กเกอร์
23%
เกมไพ่อื่นๆ
 
เกมไพ่อื่นๆ
2%
รูเล็ต
 
รูเล็ต
1%
ไฮโล/โปปั่น
 
ไฮโล/โปปั่น
9%
พนันฟุตบอล
 
พนันฟุตบอล
1%
พนันกีฬาอื่นๆ
 
พนันกีฬาอื่นๆ
2%
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
 
พนันสกิล/พนันอีสปอร์ต
5%
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
 
ลอตเตอรี่หรือหวยต่างๆ
7%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
ส.ค. 26. 2019
(ถ้าตอบว่าเล่นผ่านช่องทางออนไลน์) แล้วเหตุผลที่ทำให้น้องๆ อยากเล่นพนันออนไลน์คืออะไรคะ
161 responded out of 168 polled
Male
26%
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
 
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
12%
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
 
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
5%
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
 
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
6%
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
 
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
5%
โปรโมชั่นจูงใจ
 
โปรโมชั่นจูงใจ
2%
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
 
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
12%
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
 
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
9%
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
 
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
14%
เพื่อนชวน
 
เพื่อนชวน
9%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

Female
27%
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
 
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
5%
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
 
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
3%
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
 
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
5%
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
 
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
5%
โปรโมชั่นจูงใจ
 
โปรโมชั่นจูงใจ
1%
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
 
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
6%
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
 
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
15%
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
 
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
25%
เพื่อนชวน
 
เพื่อนชวน
9%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
0-14
38%
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
 
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
6%
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
 
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
6%
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
 
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
0%
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
 
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
0%
โปรโมชั่นจูงใจ
 
โปรโมชั่นจูงใจ
0%
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
 
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
0%
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
 
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
6%
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
 
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
25%
เพื่อนชวน
 
เพื่อนชวน
19%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

15-19
24%
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
 
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
8%
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
 
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
4%
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
 
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
5%
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
 
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
6%
โปรโมชั่นจูงใจ
 
โปรโมชั่นจูงใจ
1%
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
 
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
9%
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
 
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
14%
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
 
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
21%
เพื่อนชวน
 
เพื่อนชวน
9%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

20-24
32%
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
 
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
11%
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
 
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
4%
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
 
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
11%
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
 
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
4%
โปรโมชั่นจูงใจ
 
โปรโมชั่นจูงใจ
4%
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
 
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
7%
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
 
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
7%
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
 
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
18%
เพื่อนชวน
 
เพื่อนชวน
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

25-30
33%
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
 
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
0%
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
 
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
0%
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
 
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
0%
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
 
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
0%
โปรโมชั่นจูงใจ
 
โปรโมชั่นจูงใจ
0%
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
 
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
33%
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
 
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
33%
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
 
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
0%
เพื่อนชวน
 
เพื่อนชวน
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

31-34
0%
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
 
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
0%
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
 
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
0%
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
 
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
0%
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
 
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
0%
โปรโมชั่นจูงใจ
 
โปรโมชั่นจูงใจ
0%
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
 
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
0%
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
 
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
0%
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
 
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
0%
เพื่อนชวน
 
เพื่อนชวน
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

35+
0%
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
 
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
0%
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
 
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
0%
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
 
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
0%
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
 
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
0%
โปรโมชั่นจูงใจ
 
โปรโมชั่นจูงใจ
0%
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
 
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
0%
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
 
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
0%
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
 
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
0%
เพื่อนชวน
 
เพื่อนชวน
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
27%
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
 
สะดวก ง่าย เล่นได้ทุกที่
7%
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
 
ปกปิดเป็นความลับ/มั่นใจว่าไม่ถูกจับ
4%
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
 
มั่นใจว่าได้เงินครบแน่ถ้าชนะ
6%
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
 
รางวัลสูง/ให้ราคาดีกว่าบ่อน
4%
โปรโมชั่นจูงใจ
 
โปรโมชั่นจูงใจ
2%
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
 
มีรูปแบบการแทงพนันที่หลากหลาย
9%
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
 
ฝาก-ถอนเงินจากระบบได้อย่างรวดเร็ว
12%
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
 
เห็นโฆษณาเลยตามไปเล่น
21%
เพื่อนชวน
 
เพื่อนชวน
9%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
ส.ค. 26. 2019
แล้วส่วนใหญ่น้องๆ เล่นพนันออนไลน์ผ่านช่องทางไหนมากที่สุดคะ
154 responded out of 161 polled
Male
70%
มือถือ
 
มือถือ
5%
แท็บเล็ต
 
แท็บเล็ต
20%
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
 
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
5%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

Female
87%
มือถือ
 
มือถือ
0%
แท็บเล็ต
 
แท็บเล็ต
11%
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
 
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
2%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
0-14
87%
มือถือ
 
มือถือ
0%
แท็บเล็ต
 
แท็บเล็ต
7%
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
 
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
7%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

15-19
83%
มือถือ
 
มือถือ
2%
แท็บเล็ต
 
แท็บเล็ต
12%
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
 
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
3%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

20-24
63%
มือถือ
 
มือถือ
4%
แท็บเล็ต
 
แท็บเล็ต
30%
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
 
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
4%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

25-30
67%
มือถือ
 
มือถือ
0%
แท็บเล็ต
 
แท็บเล็ต
33%
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
 
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

31-34
0%
มือถือ
 
มือถือ
0%
แท็บเล็ต
 
แท็บเล็ต
0%
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
 
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

35+
0%
มือถือ
 
มือถือ
0%
แท็บเล็ต
 
แท็บเล็ต
0%
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
 
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
79%
มือถือ
 
มือถือ
3%
แท็บเล็ต
 
แท็บเล็ต
15%
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
 
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ก
3%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
ส.ค. 26. 2019
ข้อไหนต่อไปนี้ ตรงกับความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์การเล่นพนันของน้องมากที่สุดคะ
1,052 responded out of 1,138 polled
Male
11%
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
 
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
21%
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
 
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
24%
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
 
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
0%
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
 
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
2%
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
 
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
4%
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
 
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
5%
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
 
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
24%
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
 
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
4%
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
 
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
5%
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน
 
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน

Female
8%
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
 
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
16%
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
 
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
25%
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
 
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
1%
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
 
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
3%
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
 
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
4%
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
 
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
7%
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
 
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
30%
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
 
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
3%
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
 
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
4%
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน
 
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน
0-14
9%
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
 
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
20%
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
 
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
27%
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
 
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
2%
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
 
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
2%
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
 
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
2%
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
 
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
7%
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
 
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
16%
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
 
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
9%
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
 
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
7%
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน
 
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน

15-19
9%
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
 
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
16%
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
 
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
25%
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
 
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
1%
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
 
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
2%
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
 
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
4%
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
 
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
6%
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
 
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
30%
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
 
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
2%
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
 
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
5%
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน
 
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน

20-24
9%
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
 
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
18%
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
 
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
23%
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
 
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
1%
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
 
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
3%
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
 
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
4%
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
 
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
7%
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
 
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
27%
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
 
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
5%
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
 
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
3%
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน
 
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน

25-30
2%
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
 
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
10%
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
 
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
33%
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
 
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
0%
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
 
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
7%
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
 
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
5%
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
 
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
2%
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
 
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
36%
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
 
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
2%
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
 
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
2%
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน
 
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน

31-34
17%
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
 
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
50%
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
 
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
0%
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
 
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
0%
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
 
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
0%
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
 
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
0%
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
 
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
0%
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
 
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
33%
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
 
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
0%
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
 
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
0%
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน
 
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน

35+
10%
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
 
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
30%
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
 
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
25%
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
 
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
0%
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
 
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
0%
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
 
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
0%
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
 
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
5%
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
 
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
30%
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
 
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
0%
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
 
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
0%
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน
 
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน
9%
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
 
เล่นพนันด้วยเงินเกินจ่ายได้ถ้าเสีย
17%
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
 
ต้องเพิ่มวงเงินเพื่อให้ตื่นเต้น
25%
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
 
เล่นเพื่อแก้มือที่เสียไป
1%
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
 
ยืมเงินหรือขายของเพื่อเอาเงินมาพนัน
3%
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
 
มีปัญหาการเงินเพราะพนัน
4%
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
 
เคยมีคนเตือนว่าเราติดพนัน
6%
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
 
รู้สึกตัวเองอาจมีปัญหาจากพนัน
29%
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
 
รู้สึกผิดที่เล่นพนัน
3%
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
 
มีปัญหาสุขภาพ เครียด กังวลเพราะพนัน
4%
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน
 
เคยถูกลงโทษเพราะพนัน
ส.ค. 26. 2019
น้องๆ เคยพบเห็นคนเล่นพนันที่ประกาศว่าจะเลิกเล่นแล้ว แต่ก็กลับมาเล่นพนันอีกอยู่ดีไหมคะ
1,024 responded out of 1,067 polled
Male
74%
เคย
 
เคย
26%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

Female
78%
เคย
 
เคย
22%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0-14
76%
เคย
 
เคย
24%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

15-19
73%
เคย
 
เคย
27%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

20-24
81%
เคย
 
เคย
19%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

25-30
80%
เคย
 
เคย
20%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

31-34
40%
เคย
 
เคย
60%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

35+
90%
เคย
 
เคย
10%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
77%
เคย
 
เคย
23%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
ส.ค. 26. 2019
น้องๆ รู้มาก่อนไหมว่า อาการติดพนันเป็นโรคกลุ่มความผิดปกติเกี่ยวกับการเสพติด คนติดพนันที่พยายามจะฝืนไม่เล่นการพนัน อาจทำได้ระดับหนึ่ง แต่โอกาสกลับไปเล่นพนัน (เป็นซ้ำ) มีค่อนข้างเยอะ
2,773 responded out of 2,897 polled
Male
65%
รู้อยู่แล้ว
 
รู้อยู่แล้ว
35%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

Female
63%
รู้อยู่แล้ว
 
รู้อยู่แล้ว
37%
ไม่รู้
 
ไม่รู้
0-14
63%
รู้อยู่แล้ว
 
รู้อยู่แล้ว
37%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

15-19
63%
รู้อยู่แล้ว
 
รู้อยู่แล้ว
37%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

20-24
64%
รู้อยู่แล้ว
 
รู้อยู่แล้ว
36%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

25-30
60%
รู้อยู่แล้ว
 
รู้อยู่แล้ว
40%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

31-34
71%
รู้อยู่แล้ว
 
รู้อยู่แล้ว
29%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

35+
65%
รู้อยู่แล้ว
 
รู้อยู่แล้ว
35%
ไม่รู้
 
ไม่รู้
64%
รู้อยู่แล้ว
 
รู้อยู่แล้ว
36%
ไม่รู้
 
ไม่รู้

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

เสียง (ที่ไม่ได้ยิน) ของคนในครอบครัว
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest