นโยบายสังคม และ งานรณรงค์
เราอยากรู้ว่าวัยรุ่นไทยสนใจงานด้านอาสาสมัครมากน้อยแค่ไหน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานอาสาสมัครและจิตอาสาให้ตรงใจคนรุ่นใหม่มากขึ้น คราวนี้เราได้ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์และโครงการ "ฉันคือยูนิเซฟ" เพื่อเก็บข้อมูลค่ะ...
11 questions polled on this topic
19% response rate
2,719 responded out of 14,553 polled
ส.ค. 13. 2019
น้อง ๆ ชอบทำกิจกรรมอาสาสมัครกันไหมครับ
ส.ค. 13. 2019
แล้วน้องๆ เคยทำกิจกรรมอาสาสมัครมาบ้างไหมครับ
ส.ค. 13. 2019
น้องๆ คิดว่างานอาสาสมัครสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้จริงหรือไม่ครับ
ส.ค. 13. 2019
แล้วน้องๆ สนใจงานอาสาสมัครที่เกี่ยวกับข้อไหนต่อไปนี้มากที่สุดครับ
ส.ค. 13. 2019
ถ้าเลือกได้ น้องๆ อยากทำงานอาสาสมัครจากที่ไหนมากที่สุดครับ
ส.ค. 13. 2019
น้อง ๆ คิดว่าการเดินทางจากบ้านมาทำกิจกรรม มีผลต่อการเลือกงานอาสาสมัครของน้องไหมครับ
ส.ค. 13. 2019
แล้ววันไหนของอาทิตย์ที่สะดวกทำงานอาสาสมัครที่สุดครับ
ส.ค. 13. 2019
น้องๆ สะดวกทำงานอาสาสมัครในช่วงเวลาไหนของวันมากที่สุดครับ
ส.ค. 13. 2019
แล้วคิดว่าจะสะดวกทำงานอาสาสมัครได้มากที่สุดกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับ
ส.ค. 13. 2019
น้องๆ คิดว่าตัวเองมีทักษะด้านไหนที่เด่นที่สุดคะ
ส.ค. 13. 2019
น้องๆ คิดว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถในการแนะนำเพื่อนวัยรุ่นในเรื่องไหนมากที่สุดครับ

POLL RESULTS

ส.ค. 13. 2019
น้อง ๆ ชอบทำกิจกรรมอาสาสมัครกันไหมครับ
2,719 responded out of 14,553 polled
Female
69%
ชอบ
 
ชอบ
3%
ไม่ชอบ
 
ไม่ชอบ
28%
เฉยๆ
 
เฉยๆ

Male
70%
ชอบ
 
ชอบ
5%
ไม่ชอบ
 
ไม่ชอบ
26%
เฉยๆ
 
เฉยๆ
0-14
53%
ชอบ
 
ชอบ
8%
ไม่ชอบ
 
ไม่ชอบ
39%
เฉยๆ
 
เฉยๆ

15-19
69%
ชอบ
 
ชอบ
3%
ไม่ชอบ
 
ไม่ชอบ
28%
เฉยๆ
 
เฉยๆ

20-24
69%
ชอบ
 
ชอบ
3%
ไม่ชอบ
 
ไม่ชอบ
29%
เฉยๆ
 
เฉยๆ

25-30
85%
ชอบ
 
ชอบ
3%
ไม่ชอบ
 
ไม่ชอบ
13%
เฉยๆ
 
เฉยๆ

31-34
100%
ชอบ
 
ชอบ
0%
ไม่ชอบ
 
ไม่ชอบ
0%
เฉยๆ
 
เฉยๆ

35+
85%
ชอบ
 
ชอบ
4%
ไม่ชอบ
 
ไม่ชอบ
12%
เฉยๆ
 
เฉยๆ
70%
ชอบ
 
ชอบ
3%
ไม่ชอบ
 
ไม่ชอบ
27%
เฉยๆ
 
เฉยๆ
ส.ค. 13. 2019
แล้วน้องๆ เคยทำกิจกรรมอาสาสมัครมาบ้างไหมครับ
3,036 responded out of 3,122 polled
Female
89%
เคย
 
เคย
11%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

Male
88%
เคย
 
เคย
12%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0-14
80%
เคย
 
เคย
20%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

15-19
89%
เคย
 
เคย
11%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

20-24
89%
เคย
 
เคย
11%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

25-30
93%
เคย
 
เคย
7%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

31-34
75%
เคย
 
เคย
25%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

35+
89%
เคย
 
เคย
11%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
89%
เคย
 
เคย
11%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
ส.ค. 13. 2019
น้องๆ คิดว่างานอาสาสมัครสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้จริงหรือไม่ครับ
3,014 responded out of 3,076 polled
Female
80%
จริง
 
จริง
3%
ไม่จริง
 
ไม่จริง
17%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

Male
79%
จริง
 
จริง
4%
ไม่จริง
 
ไม่จริง
17%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
0-14
73%
จริง
 
จริง
4%
ไม่จริง
 
ไม่จริง
22%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

15-19
79%
จริง
 
จริง
3%
ไม่จริง
 
ไม่จริง
18%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

20-24
79%
จริง
 
จริง
4%
ไม่จริง
 
ไม่จริง
17%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

25-30
93%
จริง
 
จริง
0%
ไม่จริง
 
ไม่จริง
7%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

31-34
50%
จริง
 
จริง
0%
ไม่จริง
 
ไม่จริง
50%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

35+
74%
จริง
 
จริง
7%
ไม่จริง
 
ไม่จริง
19%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
80%
จริง
 
จริง
3%
ไม่จริง
 
ไม่จริง
17%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
ส.ค. 13. 2019
แล้วน้องๆ สนใจงานอาสาสมัครที่เกี่ยวกับข้อไหนต่อไปนี้มากที่สุดครับ
2,986 responded out of 3,042 polled
Female
37%
เด็กและเยาวชน
 
เด็กและเยาวชน
5%
ผุ้พิการ
 
ผุ้พิการ
39%
ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม
 
ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม
12%
สัตว์
 
สัตว์
4%
ต่อต้านคอรัปชั่น
 
ต่อต้านคอรัปชั่น
3%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

Male
43%
เด็กและเยาวชน
 
เด็กและเยาวชน
3%
ผุ้พิการ
 
ผุ้พิการ
36%
ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม
 
ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม
8%
สัตว์
 
สัตว์
6%
ต่อต้านคอรัปชั่น
 
ต่อต้านคอรัปชั่น
5%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
0-14
35%
เด็กและเยาวชน
 
เด็กและเยาวชน
9%
ผุ้พิการ
 
ผุ้พิการ
33%
ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม
 
ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม
13%
สัตว์
 
สัตว์
7%
ต่อต้านคอรัปชั่น
 
ต่อต้านคอรัปชั่น
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

15-19
36%
เด็กและเยาวชน
 
เด็กและเยาวชน
5%
ผุ้พิการ
 
ผุ้พิการ
40%
ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม
 
ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม
11%
สัตว์
 
สัตว์
5%
ต่อต้านคอรัปชั่น
 
ต่อต้านคอรัปชั่น
3%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

20-24
44%
เด็กและเยาวชน
 
เด็กและเยาวชน
5%
ผุ้พิการ
 
ผุ้พิการ
31%
ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม
 
ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม
12%
สัตว์
 
สัตว์
4%
ต่อต้านคอรัปชั่น
 
ต่อต้านคอรัปชั่น
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

25-30
52%
เด็กและเยาวชน
 
เด็กและเยาวชน
2%
ผุ้พิการ
 
ผุ้พิการ
36%
ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม
 
ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม
5%
สัตว์
 
สัตว์
2%
ต่อต้านคอรัปชั่น
 
ต่อต้านคอรัปชั่น
2%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

31-34
75%
เด็กและเยาวชน
 
เด็กและเยาวชน
25%
ผุ้พิการ
 
ผุ้พิการ
0%
ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม
 
ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม
0%
สัตว์
 
สัตว์
0%
ต่อต้านคอรัปชั่น
 
ต่อต้านคอรัปชั่น
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

35+
38%
เด็กและเยาวชน
 
เด็กและเยาวชน
0%
ผุ้พิการ
 
ผุ้พิการ
42%
ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม
 
ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม
12%
สัตว์
 
สัตว์
8%
ต่อต้านคอรัปชั่น
 
ต่อต้านคอรัปชั่น
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
38%
เด็กและเยาวชน
 
เด็กและเยาวชน
5%
ผุ้พิการ
 
ผุ้พิการ
38%
ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม
 
ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม
11%
สัตว์
 
สัตว์
5%
ต่อต้านคอรัปชั่น
 
ต่อต้านคอรัปชั่น
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
ส.ค. 13. 2019
ถ้าเลือกได้ น้องๆ อยากทำงานอาสาสมัครจากที่ไหนมากที่สุดครับ
2,927 responded out of 3,008 polled
Female
38%
สำนักงานขององค์กรที่ไปอาสาสมัคร
 
สำนักงานขององค์กรที่ไปอาสาสมัคร
19%
ทำงานอาสาสมัครจากบ้าน
 
ทำงานอาสาสมัครจากบ้าน
41%
ทำที่ไหนก็ได้
 
ทำที่ไหนก็ได้
3%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

Male
32%
สำนักงานขององค์กรที่ไปอาสาสมัคร
 
สำนักงานขององค์กรที่ไปอาสาสมัคร
29%
ทำงานอาสาสมัครจากบ้าน
 
ทำงานอาสาสมัครจากบ้าน
35%
ทำที่ไหนก็ได้
 
ทำที่ไหนก็ได้
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
0-14
37%
สำนักงานขององค์กรที่ไปอาสาสมัคร
 
สำนักงานขององค์กรที่ไปอาสาสมัคร
39%
ทำงานอาสาสมัครจากบ้าน
 
ทำงานอาสาสมัครจากบ้าน
22%
ทำที่ไหนก็ได้
 
ทำที่ไหนก็ได้
2%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

15-19
36%
สำนักงานขององค์กรที่ไปอาสาสมัคร
 
สำนักงานขององค์กรที่ไปอาสาสมัคร
23%
ทำงานอาสาสมัครจากบ้าน
 
ทำงานอาสาสมัครจากบ้าน
37%
ทำที่ไหนก็ได้
 
ทำที่ไหนก็ได้
3%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

20-24
36%
สำนักงานขององค์กรที่ไปอาสาสมัคร
 
สำนักงานขององค์กรที่ไปอาสาสมัคร
12%
ทำงานอาสาสมัครจากบ้าน
 
ทำงานอาสาสมัครจากบ้าน
49%
ทำที่ไหนก็ได้
 
ทำที่ไหนก็ได้
2%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

25-30
33%
สำนักงานขององค์กรที่ไปอาสาสมัคร
 
สำนักงานขององค์กรที่ไปอาสาสมัคร
19%
ทำงานอาสาสมัครจากบ้าน
 
ทำงานอาสาสมัครจากบ้าน
48%
ทำที่ไหนก็ได้
 
ทำที่ไหนก็ได้
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

31-34
50%
สำนักงานขององค์กรที่ไปอาสาสมัคร
 
สำนักงานขององค์กรที่ไปอาสาสมัคร
25%
ทำงานอาสาสมัครจากบ้าน
 
ทำงานอาสาสมัครจากบ้าน
25%
ทำที่ไหนก็ได้
 
ทำที่ไหนก็ได้
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

35+
26%
สำนักงานขององค์กรที่ไปอาสาสมัคร
 
สำนักงานขององค์กรที่ไปอาสาสมัคร
37%
ทำงานอาสาสมัครจากบ้าน
 
ทำงานอาสาสมัครจากบ้าน
37%
ทำที่ไหนก็ได้
 
ทำที่ไหนก็ได้
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
36%
สำนักงานขององค์กรที่ไปอาสาสมัคร
 
สำนักงานขององค์กรที่ไปอาสาสมัคร
21%
ทำงานอาสาสมัครจากบ้าน
 
ทำงานอาสาสมัครจากบ้าน
40%
ทำที่ไหนก็ได้
 
ทำที่ไหนก็ได้
3%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
ส.ค. 13. 2019
น้อง ๆ คิดว่าการเดินทางจากบ้านมาทำกิจกรรม มีผลต่อการเลือกงานอาสาสมัครของน้องไหมครับ
2,873 responded out of 2,951 polled
Female
67%
มี
 
มี
33%
ไม่มี
 
ไม่มี

Male
63%
มี
 
มี
37%
ไม่มี
 
ไม่มี
0-14
74%
มี
 
มี
26%
ไม่มี
 
ไม่มี

15-19
65%
มี
 
มี
35%
ไม่มี
 
ไม่มี

20-24
72%
มี
 
มี
28%
ไม่มี
 
ไม่มี

25-30
71%
มี
 
มี
29%
ไม่มี
 
ไม่มี

31-34
75%
มี
 
มี
25%
ไม่มี
 
ไม่มี

35+
59%
มี
 
มี
41%
ไม่มี
 
ไม่มี
66%
มี
 
มี
34%
ไม่มี
 
ไม่มี
ส.ค. 13. 2019
แล้ววันไหนของอาทิตย์ที่สะดวกทำงานอาสาสมัครที่สุดครับ
2,841 responded out of 2,899 polled
Female
2%
จันทร์
 
จันทร์
1%
อังคาร
 
อังคาร
1%
พุธ
 
พุธ
1%
พฤหัสบดี
 
พฤหัสบดี
2%
ศุกร์
 
ศุกร์
55%
เสาร์
 
เสาร์
29%
อาทิตย์
 
อาทิตย์
9%
สะดวกทุกวัน
 
สะดวกทุกวัน

Male
5%
จันทร์
 
จันทร์
2%
อังคาร
 
อังคาร
1%
พุธ
 
พุธ
1%
พฤหัสบดี
 
พฤหัสบดี
3%
ศุกร์
 
ศุกร์
45%
เสาร์
 
เสาร์
27%
อาทิตย์
 
อาทิตย์
16%
สะดวกทุกวัน
 
สะดวกทุกวัน
0-14
0%
จันทร์
 
จันทร์
0%
อังคาร
 
อังคาร
0%
พุธ
 
พุธ
7%
พฤหัสบดี
 
พฤหัสบดี
0%
ศุกร์
 
ศุกร์
54%
เสาร์
 
เสาร์
30%
อาทิตย์
 
อาทิตย์
9%
สะดวกทุกวัน
 
สะดวกทุกวัน

15-19
3%
จันทร์
 
จันทร์
1%
อังคาร
 
อังคาร
1%
พุธ
 
พุธ
0%
พฤหัสบดี
 
พฤหัสบดี
2%
ศุกร์
 
ศุกร์
52%
เสาร์
 
เสาร์
31%
อาทิตย์
 
อาทิตย์
9%
สะดวกทุกวัน
 
สะดวกทุกวัน

20-24
3%
จันทร์
 
จันทร์
1%
อังคาร
 
อังคาร
2%
พุธ
 
พุธ
1%
พฤหัสบดี
 
พฤหัสบดี
3%
ศุกร์
 
ศุกร์
54%
เสาร์
 
เสาร์
26%
อาทิตย์
 
อาทิตย์
11%
สะดวกทุกวัน
 
สะดวกทุกวัน

25-30
2%
จันทร์
 
จันทร์
0%
อังคาร
 
อังคาร
2%
พุธ
 
พุธ
0%
พฤหัสบดี
 
พฤหัสบดี
5%
ศุกร์
 
ศุกร์
56%
เสาร์
 
เสาร์
24%
อาทิตย์
 
อาทิตย์
10%
สะดวกทุกวัน
 
สะดวกทุกวัน

31-34
0%
จันทร์
 
จันทร์
0%
อังคาร
 
อังคาร
0%
พุธ
 
พุธ
0%
พฤหัสบดี
 
พฤหัสบดี
0%
ศุกร์
 
ศุกร์
75%
เสาร์
 
เสาร์
0%
อาทิตย์
 
อาทิตย์
25%
สะดวกทุกวัน
 
สะดวกทุกวัน

35+
4%
จันทร์
 
จันทร์
0%
อังคาร
 
อังคาร
0%
พุธ
 
พุธ
7%
พฤหัสบดี
 
พฤหัสบดี
0%
ศุกร์
 
ศุกร์
56%
เสาร์
 
เสาร์
22%
อาทิตย์
 
อาทิตย์
11%
สะดวกทุกวัน
 
สะดวกทุกวัน
3%
จันทร์
 
จันทร์
1%
อังคาร
 
อังคาร
1%
พุธ
 
พุธ
1%
พฤหัสบดี
 
พฤหัสบดี
2%
ศุกร์
 
ศุกร์
53%
เสาร์
 
เสาร์
29%
อาทิตย์
 
อาทิตย์
10%
สะดวกทุกวัน
 
สะดวกทุกวัน
ส.ค. 13. 2019
น้องๆ สะดวกทำงานอาสาสมัครในช่วงเวลาไหนของวันมากที่สุดครับ
2,815 responded out of 2,867 polled
Female
38%
9.00-12.00
 
9.00-12.00
23%
13.00-16.00
 
13.00-16.00
15%
9.00-16.00
 
9.00-16.00
21%
สะดวกทุกเวลา
 
สะดวกทุกเวลา
3%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

Male
33%
9.00-12.00
 
9.00-12.00
23%
13.00-16.00
 
13.00-16.00
16%
9.00-16.00
 
9.00-16.00
24%
สะดวกทุกเวลา
 
สะดวกทุกเวลา
5%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
0-14
41%
9.00-12.00
 
9.00-12.00
28%
13.00-16.00
 
13.00-16.00
7%
9.00-16.00
 
9.00-16.00
17%
สะดวกทุกเวลา
 
สะดวกทุกเวลา
7%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

15-19
42%
9.00-12.00
 
9.00-12.00
21%
13.00-16.00
 
13.00-16.00
14%
9.00-16.00
 
9.00-16.00
20%
สะดวกทุกเวลา
 
สะดวกทุกเวลา
3%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

20-24
27%
9.00-12.00
 
9.00-12.00
25%
13.00-16.00
 
13.00-16.00
20%
9.00-16.00
 
9.00-16.00
25%
สะดวกทุกเวลา
 
สะดวกทุกเวลา
3%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

25-30
32%
9.00-12.00
 
9.00-12.00
20%
13.00-16.00
 
13.00-16.00
12%
9.00-16.00
 
9.00-16.00
29%
สะดวกทุกเวลา
 
สะดวกทุกเวลา
7%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

31-34
50%
9.00-12.00
 
9.00-12.00
0%
13.00-16.00
 
13.00-16.00
0%
9.00-16.00
 
9.00-16.00
25%
สะดวกทุกเวลา
 
สะดวกทุกเวลา
25%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

35+
30%
9.00-12.00
 
9.00-12.00
19%
13.00-16.00
 
13.00-16.00
22%
9.00-16.00
 
9.00-16.00
26%
สะดวกทุกเวลา
 
สะดวกทุกเวลา
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
37%
9.00-12.00
 
9.00-12.00
23%
13.00-16.00
 
13.00-16.00
15%
9.00-16.00
 
9.00-16.00
22%
สะดวกทุกเวลา
 
สะดวกทุกเวลา
3%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
ส.ค. 13. 2019
แล้วคิดว่าจะสะดวกทำงานอาสาสมัครได้มากที่สุดกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับ
2,787 responded out of 2,831 polled
Female
38%
3 ชั่วโมง
 
3 ชั่วโมง
38%
6 ชั่วโมง
 
6 ชั่วโมง
22%
มากกว่า 6 ชั่วโมง
 
มากกว่า 6 ชั่วโมง
3%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

Male
42%
3 ชั่วโมง
 
3 ชั่วโมง
26%
6 ชั่วโมง
 
6 ชั่วโมง
28%
มากกว่า 6 ชั่วโมง
 
มากกว่า 6 ชั่วโมง
5%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
0-14
38%
3 ชั่วโมง
 
3 ชั่วโมง
33%
6 ชั่วโมง
 
6 ชั่วโมง
20%
มากกว่า 6 ชั่วโมง
 
มากกว่า 6 ชั่วโมง
9%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

15-19
42%
3 ชั่วโมง
 
3 ชั่วโมง
33%
6 ชั่วโมง
 
6 ชั่วโมง
23%
มากกว่า 6 ชั่วโมง
 
มากกว่า 6 ชั่วโมง
3%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

20-24
31%
3 ชั่วโมง
 
3 ชั่วโมง
41%
6 ชั่วโมง
 
6 ชั่วโมง
25%
มากกว่า 6 ชั่วโมง
 
มากกว่า 6 ชั่วโมง
3%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

25-30
28%
3 ชั่วโมง
 
3 ชั่วโมง
32%
6 ชั่วโมง
 
6 ชั่วโมง
32%
มากกว่า 6 ชั่วโมง
 
มากกว่า 6 ชั่วโมง
8%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

31-34
50%
3 ชั่วโมง
 
3 ชั่วโมง
50%
6 ชั่วโมง
 
6 ชั่วโมง
0%
มากกว่า 6 ชั่วโมง
 
มากกว่า 6 ชั่วโมง
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

35+
44%
3 ชั่วโมง
 
3 ชั่วโมง
37%
6 ชั่วโมง
 
6 ชั่วโมง
19%
มากกว่า 6 ชั่วโมง
 
มากกว่า 6 ชั่วโมง
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
39%
3 ชั่วโมง
 
3 ชั่วโมง
35%
6 ชั่วโมง
 
6 ชั่วโมง
23%
มากกว่า 6 ชั่วโมง
 
มากกว่า 6 ชั่วโมง
3%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
ส.ค. 13. 2019
น้องๆ คิดว่าตัวเองมีทักษะด้านไหนที่เด่นที่สุดคะ
2,678 responded out of 2,801 polled
Female
37%
ทักษะสื่อสารทางโทรศัพท์
 
ทักษะสื่อสารทางโทรศัพท์
11%
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 
ทักษะการคิดวิเคราะห์
24%
ทักษะการถามคำถาม
 
ทักษะการถามคำถาม
8%
ทักษะการเก็บประเด็น สรุปข้อมูล
 
ทักษะการเก็บประเด็น สรุปข้อมูล
8%
ทักษะการเขียน
 
ทักษะการเขียน
8%
ทักษะการออกแบบโดยใช้โปรแกรม
 
ทักษะการออกแบบโดยใช้โปรแกรม
0%
ึทักษะการทำสื่อ
 
ึทักษะการทำสื่อ
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

Male
31%
ทักษะสื่อสารทางโทรศัพท์
 
ทักษะสื่อสารทางโทรศัพท์
19%
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 
ทักษะการคิดวิเคราะห์
20%
ทักษะการถามคำถาม
 
ทักษะการถามคำถาม
5%
ทักษะการเก็บประเด็น สรุปข้อมูล
 
ทักษะการเก็บประเด็น สรุปข้อมูล
4%
ทักษะการเขียน
 
ทักษะการเขียน
15%
ทักษะการออกแบบโดยใช้โปรแกรม
 
ทักษะการออกแบบโดยใช้โปรแกรม
0%
ึทักษะการทำสื่อ
 
ึทักษะการทำสื่อ
6%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
0-14
36%
ทักษะสื่อสารทางโทรศัพท์
 
ทักษะสื่อสารทางโทรศัพท์
11%
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 
ทักษะการคิดวิเคราะห์
27%
ทักษะการถามคำถาม
 
ทักษะการถามคำถาม
4%
ทักษะการเก็บประเด็น สรุปข้อมูล
 
ทักษะการเก็บประเด็น สรุปข้อมูล
11%
ทักษะการเขียน
 
ทักษะการเขียน
4%
ทักษะการออกแบบโดยใช้โปรแกรม
 
ทักษะการออกแบบโดยใช้โปรแกรม
0%
ึทักษะการทำสื่อ
 
ึทักษะการทำสื่อ
7%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

15-19
35%
ทักษะสื่อสารทางโทรศัพท์
 
ทักษะสื่อสารทางโทรศัพท์
13%
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 
ทักษะการคิดวิเคราะห์
23%
ทักษะการถามคำถาม
 
ทักษะการถามคำถาม
6%
ทักษะการเก็บประเด็น สรุปข้อมูล
 
ทักษะการเก็บประเด็น สรุปข้อมูล
8%
ทักษะการเขียน
 
ทักษะการเขียน
10%
ทักษะการออกแบบโดยใช้โปรแกรม
 
ทักษะการออกแบบโดยใช้โปรแกรม
0%
ึทักษะการทำสื่อ
 
ึทักษะการทำสื่อ
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

20-24
35%
ทักษะสื่อสารทางโทรศัพท์
 
ทักษะสื่อสารทางโทรศัพท์
9%
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 
ทักษะการคิดวิเคราะห์
24%
ทักษะการถามคำถาม
 
ทักษะการถามคำถาม
11%
ทักษะการเก็บประเด็น สรุปข้อมูล
 
ทักษะการเก็บประเด็น สรุปข้อมูล
6%
ทักษะการเขียน
 
ทักษะการเขียน
10%
ทักษะการออกแบบโดยใช้โปรแกรม
 
ทักษะการออกแบบโดยใช้โปรแกรม
0%
ึทักษะการทำสื่อ
 
ึทักษะการทำสื่อ
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

25-30
28%
ทักษะสื่อสารทางโทรศัพท์
 
ทักษะสื่อสารทางโทรศัพท์
10%
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 
ทักษะการคิดวิเคราะห์
28%
ทักษะการถามคำถาม
 
ทักษะการถามคำถาม
13%
ทักษะการเก็บประเด็น สรุปข้อมูล
 
ทักษะการเก็บประเด็น สรุปข้อมูล
5%
ทักษะการเขียน
 
ทักษะการเขียน
15%
ทักษะการออกแบบโดยใช้โปรแกรม
 
ทักษะการออกแบบโดยใช้โปรแกรม
0%
ึทักษะการทำสื่อ
 
ึทักษะการทำสื่อ
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

31-34
0%
ทักษะสื่อสารทางโทรศัพท์
 
ทักษะสื่อสารทางโทรศัพท์
50%
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 
ทักษะการคิดวิเคราะห์
0%
ทักษะการถามคำถาม
 
ทักษะการถามคำถาม
25%
ทักษะการเก็บประเด็น สรุปข้อมูล
 
ทักษะการเก็บประเด็น สรุปข้อมูล
0%
ทักษะการเขียน
 
ทักษะการเขียน
25%
ทักษะการออกแบบโดยใช้โปรแกรม
 
ทักษะการออกแบบโดยใช้โปรแกรม
0%
ึทักษะการทำสื่อ
 
ึทักษะการทำสื่อ
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

35+
46%
ทักษะสื่อสารทางโทรศัพท์
 
ทักษะสื่อสารทางโทรศัพท์
12%
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 
ทักษะการคิดวิเคราะห์
15%
ทักษะการถามคำถาม
 
ทักษะการถามคำถาม
12%
ทักษะการเก็บประเด็น สรุปข้อมูล
 
ทักษะการเก็บประเด็น สรุปข้อมูล
0%
ทักษะการเขียน
 
ทักษะการเขียน
8%
ทักษะการออกแบบโดยใช้โปรแกรม
 
ทักษะการออกแบบโดยใช้โปรแกรม
0%
ึทักษะการทำสื่อ
 
ึทักษะการทำสื่อ
8%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
35%
ทักษะสื่อสารทางโทรศัพท์
 
ทักษะสื่อสารทางโทรศัพท์
13%
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 
ทักษะการคิดวิเคราะห์
23%
ทักษะการถามคำถาม
 
ทักษะการถามคำถาม
8%
ทักษะการเก็บประเด็น สรุปข้อมูล
 
ทักษะการเก็บประเด็น สรุปข้อมูล
7%
ทักษะการเขียน
 
ทักษะการเขียน
10%
ทักษะการออกแบบโดยใช้โปรแกรม
 
ทักษะการออกแบบโดยใช้โปรแกรม
0%
ึทักษะการทำสื่อ
 
ึทักษะการทำสื่อ
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
ส.ค. 13. 2019
น้องๆ คิดว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถในการแนะนำเพื่อนวัยรุ่นในเรื่องไหนมากที่สุดครับ
2,659 responded out of 2,700 polled
Female
28%
การเรียน
 
การเรียน
26%
การใช้ชีวิตวัยรุ่น
 
การใช้ชีวิตวัยรุ่น
28%
การรับมือกับอารมณ์
 
การรับมือกับอารมณ์
16%
ไม่ถนัดให้คำแนะนำ
 
ไม่ถนัดให้คำแนะนำ
2%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

Male
36%
การเรียน
 
การเรียน
25%
การใช้ชีวิตวัยรุ่น
 
การใช้ชีวิตวัยรุ่น
23%
การรับมือกับอารมณ์
 
การรับมือกับอารมณ์
14%
ไม่ถนัดให้คำแนะนำ
 
ไม่ถนัดให้คำแนะนำ
2%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
0-14
41%
การเรียน
 
การเรียน
15%
การใช้ชีวิตวัยรุ่น
 
การใช้ชีวิตวัยรุ่น
41%
การรับมือกับอารมณ์
 
การรับมือกับอารมณ์
2%
ไม่ถนัดให้คำแนะนำ
 
ไม่ถนัดให้คำแนะนำ
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

15-19
29%
การเรียน
 
การเรียน
26%
การใช้ชีวิตวัยรุ่น
 
การใช้ชีวิตวัยรุ่น
26%
การรับมือกับอารมณ์
 
การรับมือกับอารมณ์
17%
ไม่ถนัดให้คำแนะนำ
 
ไม่ถนัดให้คำแนะนำ
2%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

20-24
26%
การเรียน
 
การเรียน
30%
การใช้ชีวิตวัยรุ่น
 
การใช้ชีวิตวัยรุ่น
27%
การรับมือกับอารมณ์
 
การรับมือกับอารมณ์
14%
ไม่ถนัดให้คำแนะนำ
 
ไม่ถนัดให้คำแนะนำ
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

25-30
29%
การเรียน
 
การเรียน
26%
การใช้ชีวิตวัยรุ่น
 
การใช้ชีวิตวัยรุ่น
29%
การรับมือกับอารมณ์
 
การรับมือกับอารมณ์
11%
ไม่ถนัดให้คำแนะนำ
 
ไม่ถนัดให้คำแนะนำ
5%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

31-34
0%
การเรียน
 
การเรียน
25%
การใช้ชีวิตวัยรุ่น
 
การใช้ชีวิตวัยรุ่น
25%
การรับมือกับอารมณ์
 
การรับมือกับอารมณ์
50%
ไม่ถนัดให้คำแนะนำ
 
ไม่ถนัดให้คำแนะนำ
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

35+
23%
การเรียน
 
การเรียน
27%
การใช้ชีวิตวัยรุ่น
 
การใช้ชีวิตวัยรุ่น
46%
การรับมือกับอารมณ์
 
การรับมือกับอารมณ์
4%
ไม่ถนัดให้คำแนะนำ
 
ไม่ถนัดให้คำแนะนำ
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
30%
การเรียน
 
การเรียน
25%
การใช้ชีวิตวัยรุ่น
 
การใช้ชีวิตวัยรุ่น
27%
การรับมือกับอารมณ์
 
การรับมือกับอารมณ์
15%
ไม่ถนัดให้คำแนะนำ
 
ไม่ถนัดให้คำแนะนำ
2%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

เยาวชนไทยกับความหวังในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest