อื่นๆ
ปัจจุบันโซเชียลมีเดียเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เราจึงอยากรู้ว่าเพื่อนๆ ใช้งานโซเชียลมีเดียกันอย่างไรบ้าง?
3 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
ก.ย. 27. 2016
เพื่อนๆ ใช้โซเชียลมีเดียทำอะไรเป็นหลัก?
ก.ย. 27. 2016
เพื่อนๆ เคยตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อเช็คข้อความบนโซเชียลมีเดียหรือไม่?
ก.ย. 27. 2016
เพื่อนๆ สามารถใช้ชีวิตประจำวันโดยไม่หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเช็คข้อความบนโซเชียลมีเดียได้นานแค่ไหน?

POLL RESULTS

ก.ย. 27. 2016
เพื่อนๆ ใช้โซเชียลมีเดียทำอะไรเป็นหลัก?
0 responded out of 0 polled
Female
0%
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
 
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
0%
ติดตามข่าวสารทั่วไป
 
ติดตามข่าวสารทั่วไป
0%
ติดตามดารา
 
ติดตามดารา
0%
ตามอ่านดราม่า
 
ตามอ่านดราม่า
0%
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
 
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
0%
อื่นๆ โปรดระบุ
 
อื่นๆ โปรดระบุ

Male
0%
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
 
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
0%
ติดตามข่าวสารทั่วไป
 
ติดตามข่าวสารทั่วไป
0%
ติดตามดารา
 
ติดตามดารา
0%
ตามอ่านดราม่า
 
ตามอ่านดราม่า
0%
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
 
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
0%
อื่นๆ โปรดระบุ
 
อื่นๆ โปรดระบุ
0-14
0%
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
 
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
0%
ติดตามข่าวสารทั่วไป
 
ติดตามข่าวสารทั่วไป
0%
ติดตามดารา
 
ติดตามดารา
0%
ตามอ่านดราม่า
 
ตามอ่านดราม่า
0%
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
 
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
0%
อื่นๆ โปรดระบุ
 
อื่นๆ โปรดระบุ

15-19
0%
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
 
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
0%
ติดตามข่าวสารทั่วไป
 
ติดตามข่าวสารทั่วไป
0%
ติดตามดารา
 
ติดตามดารา
0%
ตามอ่านดราม่า
 
ตามอ่านดราม่า
0%
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
 
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
0%
อื่นๆ โปรดระบุ
 
อื่นๆ โปรดระบุ

20-24
0%
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
 
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
0%
ติดตามข่าวสารทั่วไป
 
ติดตามข่าวสารทั่วไป
0%
ติดตามดารา
 
ติดตามดารา
0%
ตามอ่านดราม่า
 
ตามอ่านดราม่า
0%
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
 
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
0%
อื่นๆ โปรดระบุ
 
อื่นๆ โปรดระบุ

25-30
0%
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
 
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
0%
ติดตามข่าวสารทั่วไป
 
ติดตามข่าวสารทั่วไป
0%
ติดตามดารา
 
ติดตามดารา
0%
ตามอ่านดราม่า
 
ตามอ่านดราม่า
0%
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
 
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
0%
อื่นๆ โปรดระบุ
 
อื่นๆ โปรดระบุ

31-34
0%
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
 
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
0%
ติดตามข่าวสารทั่วไป
 
ติดตามข่าวสารทั่วไป
0%
ติดตามดารา
 
ติดตามดารา
0%
ตามอ่านดราม่า
 
ตามอ่านดราม่า
0%
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
 
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
0%
อื่นๆ โปรดระบุ
 
อื่นๆ โปรดระบุ

35+
0%
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
 
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
0%
ติดตามข่าวสารทั่วไป
 
ติดตามข่าวสารทั่วไป
0%
ติดตามดารา
 
ติดตามดารา
0%
ตามอ่านดราม่า
 
ตามอ่านดราม่า
0%
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
 
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
0%
อื่นๆ โปรดระบุ
 
อื่นๆ โปรดระบุ
0%
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
 
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
0%
ติดตามข่าวสารทั่วไป
 
ติดตามข่าวสารทั่วไป
0%
ติดตามดารา
 
ติดตามดารา
0%
ตามอ่านดราม่า
 
ตามอ่านดราม่า
0%
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
 
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
0%
อื่นๆ โปรดระบุ
 
อื่นๆ โปรดระบุ
ก.ย. 27. 2016
เพื่อนๆ เคยตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อเช็คข้อความบนโซเชียลมีเดียหรือไม่?
0 responded out of 0 polled
Female
0%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

Male
0%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0-14
0%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

15-19
0%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

20-24
0%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

25-30
0%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

31-34
0%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

35+
0%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
เคย
 
เคย
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
ก.ย. 27. 2016
เพื่อนๆ สามารถใช้ชีวิตประจำวันโดยไม่หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเช็คข้อความบนโซเชียลมีเดียได้นานแค่ไหน?
0 responded out of 0 polled
Female
0%
น้อยกว่า 30 นาที
 
น้อยกว่า 30 นาที
0%
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
 
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
0%
1-4 ชั่วโมง
 
1-4 ชั่วโมง
0%
ไม่เกินครึ่งวัน
 
ไม่เกินครึ่งวัน
0%
วันนึงเต็มๆ
 
วันนึงเต็มๆ
0%
หลายๆ วันก็ยังไหว
 
หลายๆ วันก็ยังไหว
0%
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้
 
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้

Male
0%
น้อยกว่า 30 นาที
 
น้อยกว่า 30 นาที
0%
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
 
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
0%
1-4 ชั่วโมง
 
1-4 ชั่วโมง
0%
ไม่เกินครึ่งวัน
 
ไม่เกินครึ่งวัน
0%
วันนึงเต็มๆ
 
วันนึงเต็มๆ
0%
หลายๆ วันก็ยังไหว
 
หลายๆ วันก็ยังไหว
0%
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้
 
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้
0-14
0%
น้อยกว่า 30 นาที
 
น้อยกว่า 30 นาที
0%
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
 
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
0%
1-4 ชั่วโมง
 
1-4 ชั่วโมง
0%
ไม่เกินครึ่งวัน
 
ไม่เกินครึ่งวัน
0%
วันนึงเต็มๆ
 
วันนึงเต็มๆ
0%
หลายๆ วันก็ยังไหว
 
หลายๆ วันก็ยังไหว
0%
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้
 
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้

15-19
0%
น้อยกว่า 30 นาที
 
น้อยกว่า 30 นาที
0%
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
 
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
0%
1-4 ชั่วโมง
 
1-4 ชั่วโมง
0%
ไม่เกินครึ่งวัน
 
ไม่เกินครึ่งวัน
0%
วันนึงเต็มๆ
 
วันนึงเต็มๆ
0%
หลายๆ วันก็ยังไหว
 
หลายๆ วันก็ยังไหว
0%
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้
 
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้

20-24
0%
น้อยกว่า 30 นาที
 
น้อยกว่า 30 นาที
0%
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
 
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
0%
1-4 ชั่วโมง
 
1-4 ชั่วโมง
0%
ไม่เกินครึ่งวัน
 
ไม่เกินครึ่งวัน
0%
วันนึงเต็มๆ
 
วันนึงเต็มๆ
0%
หลายๆ วันก็ยังไหว
 
หลายๆ วันก็ยังไหว
0%
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้
 
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้

25-30
0%
น้อยกว่า 30 นาที
 
น้อยกว่า 30 นาที
0%
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
 
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
0%
1-4 ชั่วโมง
 
1-4 ชั่วโมง
0%
ไม่เกินครึ่งวัน
 
ไม่เกินครึ่งวัน
0%
วันนึงเต็มๆ
 
วันนึงเต็มๆ
0%
หลายๆ วันก็ยังไหว
 
หลายๆ วันก็ยังไหว
0%
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้
 
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้

31-34
0%
น้อยกว่า 30 นาที
 
น้อยกว่า 30 นาที
0%
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
 
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
0%
1-4 ชั่วโมง
 
1-4 ชั่วโมง
0%
ไม่เกินครึ่งวัน
 
ไม่เกินครึ่งวัน
0%
วันนึงเต็มๆ
 
วันนึงเต็มๆ
0%
หลายๆ วันก็ยังไหว
 
หลายๆ วันก็ยังไหว
0%
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้
 
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้

35+
0%
น้อยกว่า 30 นาที
 
น้อยกว่า 30 นาที
0%
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
 
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
0%
1-4 ชั่วโมง
 
1-4 ชั่วโมง
0%
ไม่เกินครึ่งวัน
 
ไม่เกินครึ่งวัน
0%
วันนึงเต็มๆ
 
วันนึงเต็มๆ
0%
หลายๆ วันก็ยังไหว
 
หลายๆ วันก็ยังไหว
0%
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้
 
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้
0%
น้อยกว่า 30 นาที
 
น้อยกว่า 30 นาที
0%
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
 
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
0%
1-4 ชั่วโมง
 
1-4 ชั่วโมง
0%
ไม่เกินครึ่งวัน
 
ไม่เกินครึ่งวัน
0%
วันนึงเต็มๆ
 
วันนึงเต็มๆ
0%
หลายๆ วันก็ยังไหว
 
หลายๆ วันก็ยังไหว
0%
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้
 
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

Future Proof Your Career มาหาวิธีออกแบบให้งานปัจจุบันของคุณเป็นงานที่มีอนาคต
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest