อื่นๆ
ปัจจุบันโซเชียลมีเดียเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เราจึงอยากรู้ว่าเพื่อนๆ ใช้งานโซเชียลมีเดียกันอย่างไรบ้าง?
3 questions polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
ก.ย. 27. 2016
เพื่อนๆ ใช้โซเชียลมีเดียทำอะไรเป็นหลัก?
ก.ย. 27. 2016
เพื่อนๆ เคยตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อเช็คข้อความบนโซเชียลมีเดียหรือไม่?
ก.ย. 27. 2016
เพื่อนๆ สามารถใช้ชีวิตประจำวันโดยไม่หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเช็คข้อความบนโซเชียลมีเดียได้นานแค่ไหน?

ผลโพล

ก.ย. 27. 2016
เพื่อนๆ ใช้โซเชียลมีเดียทำอะไรเป็นหลัก?
มีผู้ตอบจำนวน 0 จากทั้งหมด 0 ที่ทำการสำรวจ
0-14
0%
ติดตามดารา
 
ติดตามดารา
0%
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
 
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
0%
ตามอ่านดราม่า
 
ตามอ่านดราม่า
0%
อื่นๆ โปรดระบุ
 
อื่นๆ โปรดระบุ
0%
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
 
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
0%
ติดตามข่าวสารทั่วไป
 
ติดตามข่าวสารทั่วไป

15-19
0%
ติดตามดารา
 
ติดตามดารา
71%
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
 
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
0%
ตามอ่านดราม่า
 
ตามอ่านดราม่า
0%
อื่นๆ โปรดระบุ
 
อื่นๆ โปรดระบุ
0%
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
 
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
29%
ติดตามข่าวสารทั่วไป
 
ติดตามข่าวสารทั่วไป

20-24
0%
ติดตามดารา
 
ติดตามดารา
0%
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
 
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
0%
ตามอ่านดราม่า
 
ตามอ่านดราม่า
0%
อื่นๆ โปรดระบุ
 
อื่นๆ โปรดระบุ
0%
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
 
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
100%
ติดตามข่าวสารทั่วไป
 
ติดตามข่าวสารทั่วไป

25-30
0%
ติดตามดารา
 
ติดตามดารา
0%
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
 
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
0%
ตามอ่านดราม่า
 
ตามอ่านดราม่า
0%
อื่นๆ โปรดระบุ
 
อื่นๆ โปรดระบุ
0%
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
 
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
0%
ติดตามข่าวสารทั่วไป
 
ติดตามข่าวสารทั่วไป

31-34
0%
ติดตามดารา
 
ติดตามดารา
0%
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
 
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
0%
ตามอ่านดราม่า
 
ตามอ่านดราม่า
0%
อื่นๆ โปรดระบุ
 
อื่นๆ โปรดระบุ
0%
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
 
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
0%
ติดตามข่าวสารทั่วไป
 
ติดตามข่าวสารทั่วไป

35+
0%
ติดตามดารา
 
ติดตามดารา
0%
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
 
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
0%
ตามอ่านดราม่า
 
ตามอ่านดราม่า
0%
อื่นๆ โปรดระบุ
 
อื่นๆ โปรดระบุ
0%
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
 
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
0%
ติดตามข่าวสารทั่วไป
 
ติดตามข่าวสารทั่วไป
0%
อื่นๆ โปรดระบุ
 
อื่นๆ โปรดระบุ
0%
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
 
โพสต์อัพเดตสถานะตัวเอง
0%
ตามอ่านดราม่า
 
ตามอ่านดราม่า
0%
ติดตามดารา
 
ติดตามดารา
38%
ติดตามข่าวสารทั่วไป
 
ติดตามข่าวสารทั่วไป
62%
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
 
ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน
ก.ย. 27. 2016
เพื่อนๆ เคยตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อเช็คข้อความบนโซเชียลมีเดียหรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 0 จากทั้งหมด 0 ที่ทำการสำรวจ
0-14
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
เคย
 
เคย

15-19
43%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
57%
เคย
 
เคย

20-24
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
100%
เคย
 
เคย

25-30
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
เคย
 
เคย

31-34
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
เคย
 
เคย

35+
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
เคย
 
เคย
38%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
62%
เคย
 
เคย
ก.ย. 27. 2016
เพื่อนๆ สามารถใช้ชีวิตประจำวันโดยไม่หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเช็คข้อความบนโซเชียลมีเดียได้นานแค่ไหน?
มีผู้ตอบจำนวน 0 จากทั้งหมด 0 ที่ทำการสำรวจ
0-14
0%
หลายๆ วันก็ยังไหว
 
หลายๆ วันก็ยังไหว
0%
วันนึงเต็มๆ
 
วันนึงเต็มๆ
0%
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
 
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
0%
น้อยกว่า 30 นาที
 
น้อยกว่า 30 นาที
0%
1-4 ชั่วโมง
 
1-4 ชั่วโมง
0%
ไม่เกินครึ่งวัน
 
ไม่เกินครึ่งวัน
0%
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้
 
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้

15-19
14%
หลายๆ วันก็ยังไหว
 
หลายๆ วันก็ยังไหว
29%
วันนึงเต็มๆ
 
วันนึงเต็มๆ
14%
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
 
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
0%
น้อยกว่า 30 นาที
 
น้อยกว่า 30 นาที
14%
1-4 ชั่วโมง
 
1-4 ชั่วโมง
29%
ไม่เกินครึ่งวัน
 
ไม่เกินครึ่งวัน
0%
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้
 
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้

20-24
0%
หลายๆ วันก็ยังไหว
 
หลายๆ วันก็ยังไหว
100%
วันนึงเต็มๆ
 
วันนึงเต็มๆ
0%
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
 
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
0%
น้อยกว่า 30 นาที
 
น้อยกว่า 30 นาที
0%
1-4 ชั่วโมง
 
1-4 ชั่วโมง
0%
ไม่เกินครึ่งวัน
 
ไม่เกินครึ่งวัน
0%
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้
 
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้

25-30
0%
หลายๆ วันก็ยังไหว
 
หลายๆ วันก็ยังไหว
0%
วันนึงเต็มๆ
 
วันนึงเต็มๆ
0%
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
 
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
0%
น้อยกว่า 30 นาที
 
น้อยกว่า 30 นาที
0%
1-4 ชั่วโมง
 
1-4 ชั่วโมง
0%
ไม่เกินครึ่งวัน
 
ไม่เกินครึ่งวัน
0%
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้
 
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้

31-34
0%
หลายๆ วันก็ยังไหว
 
หลายๆ วันก็ยังไหว
0%
วันนึงเต็มๆ
 
วันนึงเต็มๆ
0%
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
 
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
0%
น้อยกว่า 30 นาที
 
น้อยกว่า 30 นาที
0%
1-4 ชั่วโมง
 
1-4 ชั่วโมง
0%
ไม่เกินครึ่งวัน
 
ไม่เกินครึ่งวัน
0%
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้
 
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้

35+
0%
หลายๆ วันก็ยังไหว
 
หลายๆ วันก็ยังไหว
0%
วันนึงเต็มๆ
 
วันนึงเต็มๆ
0%
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
 
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
0%
น้อยกว่า 30 นาที
 
น้อยกว่า 30 นาที
0%
1-4 ชั่วโมง
 
1-4 ชั่วโมง
0%
ไม่เกินครึ่งวัน
 
ไม่เกินครึ่งวัน
0%
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้
 
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้
0%
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้
 
ทั้งสัปดาห์ก็ยังได้
8%
หลายๆ วันก็ยังไหว
 
หลายๆ วันก็ยังไหว
31%
วันนึงเต็มๆ
 
วันนึงเต็มๆ
23%
ไม่เกินครึ่งวัน
 
ไม่เกินครึ่งวัน
15%
1-4 ชั่วโมง
 
1-4 ชั่วโมง
23%
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
 
ทนได้ไม่ถึงชั่วโมง
0%
น้อยกว่า 30 นาที
 
น้อยกว่า 30 นาที

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด