เอชไอวี/เอดส์
เราได้ร่วมมือกับมูลนิธิ Path2Health เพื่อสำรวจประสบการณ์การได้รับถุงยางอนามัยฟรี และมีความรักอย่างปลอดภัยมากขึ้น เรามาดูคำตอบของน้องๆ กันค่ะ...
8 questions polled on this topic
17% response rate
2,018 responded out of 12,170 polled
มิ.ย. 11. 2019
น้องๆ เคยขอถุงยางอนามัยฟรีไหมคะ
มิ.ย. 11. 2019
แล้วน้องๆ ได้ขอถุงยางฟรีจากที่ไหนมากที่สุดคะ
มิ.ย. 11. 2019
แล้วเวลาไปขอรับถุงยางฟรี เจ้าหน้าที่ปฎิบัติกับน้องๆ ยังไงเป็นส่วนใหญ่คะ
มิ.ย. 11. 2019
แล้วน้องๆ เคยได้รับถุงยางฟรีที่มีคนแจก โดยไม่ได้ขอเองไหมคะ
มิ.ย. 11. 2019
แล้วที่ไหนแจกถุงยางอนามัยฟรีให้น้องมากที่สุดคะ
มิ.ย. 11. 2019
ขอแอบถามหน่อย ส่วนใหญ่น้องๆ ได้นำถุงยางฟรีไปทำอะไรต่อคะ
มิ.ย. 11. 2019
ถ้าสามารถรับถุงยางฟรีได้ อยากได้เดือนละประมาณกี่ชิ้นคะ
มิ.ย. 11. 2019
สุดท้าย น้องๆ คิดว่าถ้าเลือกได้ สะดวกรับถุงยางฟรีที่ไหนมากที่สุดคะ

POLL RESULTS

มิ.ย. 11. 2019
น้องๆ เคยขอถุงยางอนามัยฟรีไหมคะ
2,018 responded out of 12,170 polled
Female
2%
เคยขอ แต่ไม่ได้รับ
 
เคยขอ แต่ไม่ได้รับ
11%
เคยขอ และได้รับ
 
เคยขอ และได้รับ
87%
ไม่เคยขอ
 
ไม่เคยขอ

Male
6%
เคยขอ แต่ไม่ได้รับ
 
เคยขอ แต่ไม่ได้รับ
30%
เคยขอ และได้รับ
 
เคยขอ และได้รับ
64%
ไม่เคยขอ
 
ไม่เคยขอ
0-14
0%
เคยขอ แต่ไม่ได้รับ
 
เคยขอ แต่ไม่ได้รับ
5%
เคยขอ และได้รับ
 
เคยขอ และได้รับ
95%
ไม่เคยขอ
 
ไม่เคยขอ

15-19
3%
เคยขอ แต่ไม่ได้รับ
 
เคยขอ แต่ไม่ได้รับ
15%
เคยขอ และได้รับ
 
เคยขอ และได้รับ
83%
ไม่เคยขอ
 
ไม่เคยขอ

20-24
3%
เคยขอ แต่ไม่ได้รับ
 
เคยขอ แต่ไม่ได้รับ
21%
เคยขอ และได้รับ
 
เคยขอ และได้รับ
76%
ไม่เคยขอ
 
ไม่เคยขอ

25-30
0%
เคยขอ แต่ไม่ได้รับ
 
เคยขอ แต่ไม่ได้รับ
32%
เคยขอ และได้รับ
 
เคยขอ และได้รับ
68%
ไม่เคยขอ
 
ไม่เคยขอ

31-34
0%
เคยขอ แต่ไม่ได้รับ
 
เคยขอ แต่ไม่ได้รับ
0%
เคยขอ และได้รับ
 
เคยขอ และได้รับ
100%
ไม่เคยขอ
 
ไม่เคยขอ

35+
0%
เคยขอ แต่ไม่ได้รับ
 
เคยขอ แต่ไม่ได้รับ
40%
เคยขอ และได้รับ
 
เคยขอ และได้รับ
60%
ไม่เคยขอ
 
ไม่เคยขอ
3%
เคยขอ แต่ไม่ได้รับ
 
เคยขอ แต่ไม่ได้รับ
17%
เคยขอ และได้รับ
 
เคยขอ และได้รับ
80%
ไม่เคยขอ
 
ไม่เคยขอ
มิ.ย. 11. 2019
แล้วน้องๆ ได้ขอถุงยางฟรีจากที่ไหนมากที่สุดคะ
416 responded out of 435 polled
Female
19%
รพ รัฐ
 
รพ รัฐ
3%
รพ เอกชน
 
รพ เอกชน
4%
คลีนิค
 
คลีนิค
34%
โรงเรียน
 
โรงเรียน
25%
หน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานรัฐ
15%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

Male
26%
รพ รัฐ
 
รพ รัฐ
4%
รพ เอกชน
 
รพ เอกชน
6%
คลีนิค
 
คลีนิค
30%
โรงเรียน
 
โรงเรียน
25%
หน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานรัฐ
10%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
0-14
0%
รพ รัฐ
 
รพ รัฐ
0%
รพ เอกชน
 
รพ เอกชน
0%
คลีนิค
 
คลีนิค
100%
โรงเรียน
 
โรงเรียน
0%
หน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานรัฐ
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

15-19
20%
รพ รัฐ
 
รพ รัฐ
5%
รพ เอกชน
 
รพ เอกชน
4%
คลีนิค
 
คลีนิค
42%
โรงเรียน
 
โรงเรียน
18%
หน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานรัฐ
11%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

20-24
28%
รพ รัฐ
 
รพ รัฐ
2%
รพ เอกชน
 
รพ เอกชน
3%
คลีนิค
 
คลีนิค
19%
โรงเรียน
 
โรงเรียน
32%
หน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานรัฐ
15%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

25-30
8%
รพ รัฐ
 
รพ รัฐ
0%
รพ เอกชน
 
รพ เอกชน
23%
คลีนิค
 
คลีนิค
8%
โรงเรียน
 
โรงเรียน
23%
หน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานรัฐ
38%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

31-34
0%
รพ รัฐ
 
รพ รัฐ
0%
รพ เอกชน
 
รพ เอกชน
0%
คลีนิค
 
คลีนิค
0%
โรงเรียน
 
โรงเรียน
0%
หน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานรัฐ
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

35+
50%
รพ รัฐ
 
รพ รัฐ
0%
รพ เอกชน
 
รพ เอกชน
0%
คลีนิค
 
คลีนิค
0%
โรงเรียน
 
โรงเรียน
50%
หน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานรัฐ
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
22%
รพ รัฐ
 
รพ รัฐ
4%
รพ เอกชน
 
รพ เอกชน
5%
คลีนิค
 
คลีนิค
33%
โรงเรียน
 
โรงเรียน
24%
หน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานรัฐ
12%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
มิ.ย. 11. 2019
แล้วเวลาไปขอรับถุงยางฟรี เจ้าหน้าที่ปฎิบัติกับน้องๆ ยังไงเป็นส่วนใหญ่คะ
395 responded out of 412 polled
Female
8%
มองหรือพูดอย่างดูถูก
 
มองหรือพูดอย่างดูถูก
2%
ไม่ยอมให้ถุงยาง
 
ไม่ยอมให้ถุงยาง
35%
ไม่ได้ว่าอะไร เฉยๆ
 
ไม่ได้ว่าอะไร เฉยๆ
35%
แนะนำการใช้งาน หรือเรื่องเพศ
 
แนะนำการใช้งาน หรือเรื่องเพศ
13%
ให้เซ็นชื่อรับ และบอกว่าเอาไปทำไม
 
ให้เซ็นชื่อรับ และบอกว่าเอาไปทำไม
0%
ถามว่ามีเอชไอวีไหม และรสนิยมทางเพศ
 
ถามว่ามีเอชไอวีไหม และรสนิยมทางเพศ
6%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

Male
4%
มองหรือพูดอย่างดูถูก
 
มองหรือพูดอย่างดูถูก
1%
ไม่ยอมให้ถุงยาง
 
ไม่ยอมให้ถุงยาง
40%
ไม่ได้ว่าอะไร เฉยๆ
 
ไม่ได้ว่าอะไร เฉยๆ
34%
แนะนำการใช้งาน หรือเรื่องเพศ
 
แนะนำการใช้งาน หรือเรื่องเพศ
17%
ให้เซ็นชื่อรับ และบอกว่าเอาไปทำไม
 
ให้เซ็นชื่อรับ และบอกว่าเอาไปทำไม
1%
ถามว่ามีเอชไอวีไหม และรสนิยมทางเพศ
 
ถามว่ามีเอชไอวีไหม และรสนิยมทางเพศ
3%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
0-14
0%
มองหรือพูดอย่างดูถูก
 
มองหรือพูดอย่างดูถูก
0%
ไม่ยอมให้ถุงยาง
 
ไม่ยอมให้ถุงยาง
100%
ไม่ได้ว่าอะไร เฉยๆ
 
ไม่ได้ว่าอะไร เฉยๆ
0%
แนะนำการใช้งาน หรือเรื่องเพศ
 
แนะนำการใช้งาน หรือเรื่องเพศ
0%
ให้เซ็นชื่อรับ และบอกว่าเอาไปทำไม
 
ให้เซ็นชื่อรับ และบอกว่าเอาไปทำไม
0%
ถามว่ามีเอชไอวีไหม และรสนิยมทางเพศ
 
ถามว่ามีเอชไอวีไหม และรสนิยมทางเพศ
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

15-19
6%
มองหรือพูดอย่างดูถูก
 
มองหรือพูดอย่างดูถูก
2%
ไม่ยอมให้ถุงยาง
 
ไม่ยอมให้ถุงยาง
38%
ไม่ได้ว่าอะไร เฉยๆ
 
ไม่ได้ว่าอะไร เฉยๆ
37%
แนะนำการใช้งาน หรือเรื่องเพศ
 
แนะนำการใช้งาน หรือเรื่องเพศ
13%
ให้เซ็นชื่อรับ และบอกว่าเอาไปทำไม
 
ให้เซ็นชื่อรับ และบอกว่าเอาไปทำไม
0%
ถามว่ามีเอชไอวีไหม และรสนิยมทางเพศ
 
ถามว่ามีเอชไอวีไหม และรสนิยมทางเพศ
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

20-24
8%
มองหรือพูดอย่างดูถูก
 
มองหรือพูดอย่างดูถูก
1%
ไม่ยอมให้ถุงยาง
 
ไม่ยอมให้ถุงยาง
32%
ไม่ได้ว่าอะไร เฉยๆ
 
ไม่ได้ว่าอะไร เฉยๆ
31%
แนะนำการใช้งาน หรือเรื่องเพศ
 
แนะนำการใช้งาน หรือเรื่องเพศ
22%
ให้เซ็นชื่อรับ และบอกว่าเอาไปทำไม
 
ให้เซ็นชื่อรับ และบอกว่าเอาไปทำไม
1%
ถามว่ามีเอชไอวีไหม และรสนิยมทางเพศ
 
ถามว่ามีเอชไอวีไหม และรสนิยมทางเพศ
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

25-30
0%
มองหรือพูดอย่างดูถูก
 
มองหรือพูดอย่างดูถูก
0%
ไม่ยอมให้ถุงยาง
 
ไม่ยอมให้ถุงยาง
75%
ไม่ได้ว่าอะไร เฉยๆ
 
ไม่ได้ว่าอะไร เฉยๆ
8%
แนะนำการใช้งาน หรือเรื่องเพศ
 
แนะนำการใช้งาน หรือเรื่องเพศ
17%
ให้เซ็นชื่อรับ และบอกว่าเอาไปทำไม
 
ให้เซ็นชื่อรับ และบอกว่าเอาไปทำไม
0%
ถามว่ามีเอชไอวีไหม และรสนิยมทางเพศ
 
ถามว่ามีเอชไอวีไหม และรสนิยมทางเพศ
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

31-34
0%
มองหรือพูดอย่างดูถูก
 
มองหรือพูดอย่างดูถูก
0%
ไม่ยอมให้ถุงยาง
 
ไม่ยอมให้ถุงยาง
0%
ไม่ได้ว่าอะไร เฉยๆ
 
ไม่ได้ว่าอะไร เฉยๆ
0%
แนะนำการใช้งาน หรือเรื่องเพศ
 
แนะนำการใช้งาน หรือเรื่องเพศ
0%
ให้เซ็นชื่อรับ และบอกว่าเอาไปทำไม
 
ให้เซ็นชื่อรับ และบอกว่าเอาไปทำไม
0%
ถามว่ามีเอชไอวีไหม และรสนิยมทางเพศ
 
ถามว่ามีเอชไอวีไหม และรสนิยมทางเพศ
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

35+
0%
มองหรือพูดอย่างดูถูก
 
มองหรือพูดอย่างดูถูก
0%
ไม่ยอมให้ถุงยาง
 
ไม่ยอมให้ถุงยาง
50%
ไม่ได้ว่าอะไร เฉยๆ
 
ไม่ได้ว่าอะไร เฉยๆ
50%
แนะนำการใช้งาน หรือเรื่องเพศ
 
แนะนำการใช้งาน หรือเรื่องเพศ
0%
ให้เซ็นชื่อรับ และบอกว่าเอาไปทำไม
 
ให้เซ็นชื่อรับ และบอกว่าเอาไปทำไม
0%
ถามว่ามีเอชไอวีไหม และรสนิยมทางเพศ
 
ถามว่ามีเอชไอวีไหม และรสนิยมทางเพศ
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
5%
มองหรือพูดอย่างดูถูก
 
มองหรือพูดอย่างดูถูก
2%
ไม่ยอมให้ถุงยาง
 
ไม่ยอมให้ถุงยาง
38%
ไม่ได้ว่าอะไร เฉยๆ
 
ไม่ได้ว่าอะไร เฉยๆ
35%
แนะนำการใช้งาน หรือเรื่องเพศ
 
แนะนำการใช้งาน หรือเรื่องเพศ
15%
ให้เซ็นชื่อรับ และบอกว่าเอาไปทำไม
 
ให้เซ็นชื่อรับ และบอกว่าเอาไปทำไม
1%
ถามว่ามีเอชไอวีไหม และรสนิยมทางเพศ
 
ถามว่ามีเอชไอวีไหม และรสนิยมทางเพศ
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
มิ.ย. 11. 2019
แล้วน้องๆ เคยได้รับถุงยางฟรีที่มีคนแจก โดยไม่ได้ขอเองไหมคะ
2,070 responded out of 2,106 polled
Female
48%
เคย
 
เคย
52%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

Male
64%
เคย
 
เคย
36%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0-14
22%
เคย
 
เคย
78%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

15-19
49%
เคย
 
เคย
51%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

20-24
60%
เคย
 
เคย
40%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

25-30
73%
เคย
 
เคย
27%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

31-34
40%
เคย
 
เคย
60%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

35+
50%
เคย
 
เคย
50%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
53%
เคย
 
เคย
47%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
มิ.ย. 11. 2019
แล้วที่ไหนแจกถุงยางอนามัยฟรีให้น้องมากที่สุดคะ
1,074 responded out of 1,092 polled
Female
13%
รพ รัฐ
 
รพ รัฐ
2%
รพ เอกชน
 
รพ เอกชน
1%
คลีนิค
 
คลีนิค
44%
โรงเรียน
 
โรงเรียน
28%
หน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานรัฐ
11%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

Male
15%
รพ รัฐ
 
รพ รัฐ
1%
รพ เอกชน
 
รพ เอกชน
1%
คลีนิค
 
คลีนิค
40%
โรงเรียน
 
โรงเรียน
27%
หน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานรัฐ
15%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
0-14
0%
รพ รัฐ
 
รพ รัฐ
33%
รพ เอกชน
 
รพ เอกชน
0%
คลีนิค
 
คลีนิค
0%
โรงเรียน
 
โรงเรียน
67%
หน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานรัฐ
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

15-19
14%
รพ รัฐ
 
รพ รัฐ
2%
รพ เอกชน
 
รพ เอกชน
1%
คลีนิค
 
คลีนิค
42%
โรงเรียน
 
โรงเรียน
31%
หน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานรัฐ
10%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

20-24
12%
รพ รัฐ
 
รพ รัฐ
1%
รพ เอกชน
 
รพ เอกชน
0%
คลีนิค
 
คลีนิค
45%
โรงเรียน
 
โรงเรียน
24%
หน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานรัฐ
17%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

25-30
12%
รพ รัฐ
 
รพ รัฐ
4%
รพ เอกชน
 
รพ เอกชน
0%
คลีนิค
 
คลีนิค
36%
โรงเรียน
 
โรงเรียน
20%
หน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานรัฐ
28%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

31-34
0%
รพ รัฐ
 
รพ รัฐ
0%
รพ เอกชน
 
รพ เอกชน
0%
คลีนิค
 
คลีนิค
50%
โรงเรียน
 
โรงเรียน
0%
หน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานรัฐ
50%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

35+
20%
รพ รัฐ
 
รพ รัฐ
0%
รพ เอกชน
 
รพ เอกชน
0%
คลีนิค
 
คลีนิค
60%
โรงเรียน
 
โรงเรียน
20%
หน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานรัฐ
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
14%
รพ รัฐ
 
รพ รัฐ
2%
รพ เอกชน
 
รพ เอกชน
1%
คลีนิค
 
คลีนิค
43%
โรงเรียน
 
โรงเรียน
27%
หน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานรัฐ
13%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
มิ.ย. 11. 2019
ขอแอบถามหน่อย ส่วนใหญ่น้องๆ ได้นำถุงยางฟรีไปทำอะไรต่อคะ
2,027 responded out of 2,046 polled
Female
6%
จัดกิจกรรม
 
จัดกิจกรรม
6%
ใช้เอง
 
ใช้เอง
11%
ให้เพื่อน
 
ให้เพื่อน
2%
ให้แฟน/คู่
 
ให้แฟน/คู่
29%
ไม่ได้ทำอะไรต่อ
 
ไม่ได้ทำอะไรต่อ
45%
ไม่เคยได้รับ
 
ไม่เคยได้รับ

Male
14%
จัดกิจกรรม
 
จัดกิจกรรม
24%
ใช้เอง
 
ใช้เอง
8%
ให้เพื่อน
 
ให้เพื่อน
2%
ให้แฟน/คู่
 
ให้แฟน/คู่
30%
ไม่ได้ทำอะไรต่อ
 
ไม่ได้ทำอะไรต่อ
22%
ไม่เคยได้รับ
 
ไม่เคยได้รับ
0-14
12%
จัดกิจกรรม
 
จัดกิจกรรม
0%
ใช้เอง
 
ใช้เอง
12%
ให้เพื่อน
 
ให้เพื่อน
0%
ให้แฟน/คู่
 
ให้แฟน/คู่
6%
ไม่ได้ทำอะไรต่อ
 
ไม่ได้ทำอะไรต่อ
71%
ไม่เคยได้รับ
 
ไม่เคยได้รับ

15-19
6%
จัดกิจกรรม
 
จัดกิจกรรม
8%
ใช้เอง
 
ใช้เอง
10%
ให้เพื่อน
 
ให้เพื่อน
1%
ให้แฟน/คู่
 
ให้แฟน/คู่
31%
ไม่ได้ทำอะไรต่อ
 
ไม่ได้ทำอะไรต่อ
43%
ไม่เคยได้รับ
 
ไม่เคยได้รับ

20-24
11%
จัดกิจกรรม
 
จัดกิจกรรม
15%
ใช้เอง
 
ใช้เอง
12%
ให้เพื่อน
 
ให้เพื่อน
2%
ให้แฟน/คู่
 
ให้แฟน/คู่
28%
ไม่ได้ทำอะไรต่อ
 
ไม่ได้ทำอะไรต่อ
31%
ไม่เคยได้รับ
 
ไม่เคยได้รับ

25-30
14%
จัดกิจกรรม
 
จัดกิจกรรม
26%
ใช้เอง
 
ใช้เอง
6%
ให้เพื่อน
 
ให้เพื่อน
6%
ให้แฟน/คู่
 
ให้แฟน/คู่
29%
ไม่ได้ทำอะไรต่อ
 
ไม่ได้ทำอะไรต่อ
20%
ไม่เคยได้รับ
 
ไม่เคยได้รับ

31-34
0%
จัดกิจกรรม
 
จัดกิจกรรม
20%
ใช้เอง
 
ใช้เอง
20%
ให้เพื่อน
 
ให้เพื่อน
0%
ให้แฟน/คู่
 
ให้แฟน/คู่
20%
ไม่ได้ทำอะไรต่อ
 
ไม่ได้ทำอะไรต่อ
40%
ไม่เคยได้รับ
 
ไม่เคยได้รับ

35+
40%
จัดกิจกรรม
 
จัดกิจกรรม
0%
ใช้เอง
 
ใช้เอง
10%
ให้เพื่อน
 
ให้เพื่อน
0%
ให้แฟน/คู่
 
ให้แฟน/คู่
20%
ไม่ได้ทำอะไรต่อ
 
ไม่ได้ทำอะไรต่อ
30%
ไม่เคยได้รับ
 
ไม่เคยได้รับ
9%
จัดกิจกรรม
 
จัดกิจกรรม
11%
ใช้เอง
 
ใช้เอง
10%
ให้เพื่อน
 
ให้เพื่อน
2%
ให้แฟน/คู่
 
ให้แฟน/คู่
29%
ไม่ได้ทำอะไรต่อ
 
ไม่ได้ทำอะไรต่อ
39%
ไม่เคยได้รับ
 
ไม่เคยได้รับ
มิ.ย. 11. 2019
ถ้าสามารถรับถุงยางฟรีได้ อยากได้เดือนละประมาณกี่ชิ้นคะ
1,954 responded out of 2,027 polled
Female
60%
1-10 ชิ้น
 
1-10 ชิ้น
7%
11-20 ชิ้น
 
11-20 ชิ้น
5%
21-30 ชิ้น
 
21-30 ชิ้น
28%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

Male
62%
1-10 ชิ้น
 
1-10 ชิ้น
15%
11-20 ชิ้น
 
11-20 ชิ้น
11%
21-30 ชิ้น
 
21-30 ชิ้น
12%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
0-14
50%
1-10 ชิ้น
 
1-10 ชิ้น
0%
11-20 ชิ้น
 
11-20 ชิ้น
0%
21-30 ชิ้น
 
21-30 ชิ้น
50%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

15-19
62%
1-10 ชิ้น
 
1-10 ชิ้น
7%
11-20 ชิ้น
 
11-20 ชิ้น
6%
21-30 ชิ้น
 
21-30 ชิ้น
25%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

20-24
59%
1-10 ชิ้น
 
1-10 ชิ้น
12%
11-20 ชิ้น
 
11-20 ชิ้น
9%
21-30 ชิ้น
 
21-30 ชิ้น
20%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

25-30
71%
1-10 ชิ้น
 
1-10 ชิ้น
6%
11-20 ชิ้น
 
11-20 ชิ้น
12%
21-30 ชิ้น
 
21-30 ชิ้น
12%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

31-34
100%
1-10 ชิ้น
 
1-10 ชิ้น
0%
11-20 ชิ้น
 
11-20 ชิ้น
0%
21-30 ชิ้น
 
21-30 ชิ้น
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

35+
70%
1-10 ชิ้น
 
1-10 ชิ้น
10%
11-20 ชิ้น
 
11-20 ชิ้น
20%
21-30 ชิ้น
 
21-30 ชิ้น
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
61%
1-10 ชิ้น
 
1-10 ชิ้น
9%
11-20 ชิ้น
 
11-20 ชิ้น
7%
21-30 ชิ้น
 
21-30 ชิ้น
23%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
มิ.ย. 11. 2019
สุดท้าย น้องๆ คิดว่าถ้าเลือกได้ สะดวกรับถุงยางฟรีที่ไหนมากที่สุดคะ
1,896 responded out of 1,936 polled
Female
20%
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
3%
คลีนิค
 
คลีนิค
16%
โรงเรียน
 
โรงเรียน
5%
แกนนำนักเรียน
 
แกนนำนักเรียน
20%
สั่งออนไลน์ ส่งบ้าน
 
สั่งออนไลน์ ส่งบ้าน
14%
ร้านสะดวกซื้อ
 
ร้านสะดวกซื้อ
5%
ร้านชายยา
 
ร้านชายยา
4%
สภาเด็กและเยาวชน
 
สภาเด็กและเยาวชน
7%
หน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานรัฐ
5%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

Male
15%
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
4%
คลีนิค
 
คลีนิค
14%
โรงเรียน
 
โรงเรียน
6%
แกนนำนักเรียน
 
แกนนำนักเรียน
28%
สั่งออนไลน์ ส่งบ้าน
 
สั่งออนไลน์ ส่งบ้าน
15%
ร้านสะดวกซื้อ
 
ร้านสะดวกซื้อ
3%
ร้านชายยา
 
ร้านชายยา
6%
สภาเด็กและเยาวชน
 
สภาเด็กและเยาวชน
6%
หน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานรัฐ
2%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
0-14
33%
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
7%
คลีนิค
 
คลีนิค
20%
โรงเรียน
 
โรงเรียน
7%
แกนนำนักเรียน
 
แกนนำนักเรียน
0%
สั่งออนไลน์ ส่งบ้าน
 
สั่งออนไลน์ ส่งบ้าน
7%
ร้านสะดวกซื้อ
 
ร้านสะดวกซื้อ
0%
ร้านชายยา
 
ร้านชายยา
0%
สภาเด็กและเยาวชน
 
สภาเด็กและเยาวชน
0%
หน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานรัฐ
27%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

15-19
21%
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
3%
คลีนิค
 
คลีนิค
19%
โรงเรียน
 
โรงเรียน
5%
แกนนำนักเรียน
 
แกนนำนักเรียน
19%
สั่งออนไลน์ ส่งบ้าน
 
สั่งออนไลน์ ส่งบ้าน
13%
ร้านสะดวกซื้อ
 
ร้านสะดวกซื้อ
4%
ร้านชายยา
 
ร้านชายยา
4%
สภาเด็กและเยาวชน
 
สภาเด็กและเยาวชน
7%
หน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานรัฐ
5%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

20-24
13%
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
4%
คลีนิค
 
คลีนิค
8%
โรงเรียน
 
โรงเรียน
6%
แกนนำนักเรียน
 
แกนนำนักเรียน
29%
สั่งออนไลน์ ส่งบ้าน
 
สั่งออนไลน์ ส่งบ้าน
16%
ร้านสะดวกซื้อ
 
ร้านสะดวกซื้อ
6%
ร้านชายยา
 
ร้านชายยา
6%
สภาเด็กและเยาวชน
 
สภาเด็กและเยาวชน
8%
หน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานรัฐ
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

25-30
12%
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
0%
คลีนิค
 
คลีนิค
0%
โรงเรียน
 
โรงเรียน
0%
แกนนำนักเรียน
 
แกนนำนักเรียน
53%
สั่งออนไลน์ ส่งบ้าน
 
สั่งออนไลน์ ส่งบ้าน
18%
ร้านสะดวกซื้อ
 
ร้านสะดวกซื้อ
6%
ร้านชายยา
 
ร้านชายยา
3%
สภาเด็กและเยาวชน
 
สภาเด็กและเยาวชน
9%
หน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานรัฐ
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

31-34
20%
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
0%
คลีนิค
 
คลีนิค
40%
โรงเรียน
 
โรงเรียน
0%
แกนนำนักเรียน
 
แกนนำนักเรียน
40%
สั่งออนไลน์ ส่งบ้าน
 
สั่งออนไลน์ ส่งบ้าน
0%
ร้านสะดวกซื้อ
 
ร้านสะดวกซื้อ
0%
ร้านชายยา
 
ร้านชายยา
0%
สภาเด็กและเยาวชน
 
สภาเด็กและเยาวชน
0%
หน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานรัฐ
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

35+
20%
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
0%
คลีนิค
 
คลีนิค
10%
โรงเรียน
 
โรงเรียน
0%
แกนนำนักเรียน
 
แกนนำนักเรียน
40%
สั่งออนไลน์ ส่งบ้าน
 
สั่งออนไลน์ ส่งบ้าน
0%
ร้านสะดวกซื้อ
 
ร้านสะดวกซื้อ
0%
ร้านชายยา
 
ร้านชายยา
10%
สภาเด็กและเยาวชน
 
สภาเด็กและเยาวชน
20%
หน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานรัฐ
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
19%
โรงพยาบาล
 
โรงพยาบาล
3%
คลีนิค
 
คลีนิค
15%
โรงเรียน
 
โรงเรียน
5%
แกนนำนักเรียน
 
แกนนำนักเรียน
23%
สั่งออนไลน์ ส่งบ้าน
 
สั่งออนไลน์ ส่งบ้าน
15%
ร้านสะดวกซื้อ
 
ร้านสะดวกซื้อ
5%
ร้านชายยา
 
ร้านชายยา
5%
สภาเด็กและเยาวชน
 
สภาเด็กและเยาวชน
6%
หน่วยงานรัฐ
 
หน่วยงานรัฐ
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

No related stories.

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest