การคุ้มครองเด็ก
ยังมีเด็กและเยาวชนอีกหลายคนที่ต้องเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งพวกเขาอาจต้องเผชิญอยู่เงียบๆ เนื่องจากยังไม่มีการรายงานแจ้งเหตุความรุนแรงมากพอในสังคม เราเลยอยากถามความเห็นจากเยาวชนชาวยูรีพอร์ต เพื่อเป็นข้อมูลประกอบแคมเปญยุติความรุนแรงขององค์การยูนิเซฟ
10 questions polled on this topic
16% response rate
1,947 responded out of 12,072 polled
พ.ค. 7. 2019
น้องๆ คิดว่าการใช้ภาษาที่รุนแรงเหยียดหยาม ดุด่าหรือด่าทอเด็กเป็นประจำ เป็นการใช้ความรุนแรงอย่างหนึ่งไหมคะ
พ.ค. 7. 2019
แล้วการที่ผู้ใหญ่ตีเด็กเพื่อลงโทษล่ะ ถือเป็นความรุนแรงต่อเด็กไหมคะ
พ.ค. 7. 2019
น้องๆ เคยประสบกับความรุนแรงในครอบครัวตนเองไหมคะ
พ.ค. 7. 2019
น้องๆ เคยพบเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กหรือเยาวชนคนอื่นไหมคะ
พ.ค. 7. 2019
ถ้าน้องๆ พบเห็นความรุนแรงต่อเด็ก เช่น ถ้าเห็นเพื่อนบ้านทุบตีลูก คิดว่าจะทำอะไรต่อหรือเปล่าคะ
พ.ค. 7. 2019
(ถ้าตอบว่าไม่ทำอะไร) แล้วทำไมน้องๆ ถึงคิดว่าจะไม่แจ้งเหตุหรือทำอะไรต่อหรอคะ
พ.ค. 7. 2019
น้องๆ รู้จักสายด่วนศูนย์ประชาบดี 1300 ไหมคะ
พ.ค. 7. 2019
แล้วน้องๆ ได้เคยโทรไปรายงานแจ้งเหตุความรุนแรงกับศูนย์ประชาบดี 1300 ไหมคะ
พ.ค. 7. 2019
(ถ้าตอบว่าเคยโทร) แล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่น้องโทรไปคะ
พ.ค. 7. 2019
สุดท้ายแล้ว น้องๆ อยากช่วยยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนด้วยวิธีไหนมากที่สุด

POLL RESULTS

พ.ค. 7. 2019
น้องๆ คิดว่าการใช้ภาษาที่รุนแรงเหยียดหยาม ดุด่าหรือด่าทอเด็กเป็นประจำ เป็นการใช้ความรุนแรงอย่างหนึ่งไหมคะ
1,947 responded out of 12,072 polled
Female
95%
เป็น
 
เป็น
2%
ไม่หรอก
 
ไม่หรอก
3%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

Male
90%
เป็น
 
เป็น
5%
ไม่หรอก
 
ไม่หรอก
5%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
0-14
95%
เป็น
 
เป็น
5%
ไม่หรอก
 
ไม่หรอก
0%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

15-19
93%
เป็น
 
เป็น
3%
ไม่หรอก
 
ไม่หรอก
4%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

20-24
95%
เป็น
 
เป็น
3%
ไม่หรอก
 
ไม่หรอก
2%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

25-30
96%
เป็น
 
เป็น
0%
ไม่หรอก
 
ไม่หรอก
4%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

31-34
100%
เป็น
 
เป็น
0%
ไม่หรอก
 
ไม่หรอก
0%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

35+
86%
เป็น
 
เป็น
0%
ไม่หรอก
 
ไม่หรอก
14%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
94%
เป็น
 
เป็น
3%
ไม่หรอก
 
ไม่หรอก
4%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
พ.ค. 7. 2019
แล้วการที่ผู้ใหญ่ตีเด็กเพื่อลงโทษล่ะ ถือเป็นความรุนแรงต่อเด็กไหมคะ
2,070 responded out of 2,111 polled
Female
62%
เป็น
 
เป็น
21%
ไม่หรอก เรื่องธรรมดา
 
ไม่หรอก เรื่องธรรมดา
17%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

Male
56%
เป็น
 
เป็น
29%
ไม่หรอก เรื่องธรรมดา
 
ไม่หรอก เรื่องธรรมดา
15%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
0-14
41%
เป็น
 
เป็น
45%
ไม่หรอก เรื่องธรรมดา
 
ไม่หรอก เรื่องธรรมดา
14%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

15-19
59%
เป็น
 
เป็น
24%
ไม่หรอก เรื่องธรรมดา
 
ไม่หรอก เรื่องธรรมดา
17%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

20-24
62%
เป็น
 
เป็น
22%
ไม่หรอก เรื่องธรรมดา
 
ไม่หรอก เรื่องธรรมดา
16%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

25-30
52%
เป็น
 
เป็น
15%
ไม่หรอก เรื่องธรรมดา
 
ไม่หรอก เรื่องธรรมดา
33%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

31-34
50%
เป็น
 
เป็น
25%
ไม่หรอก เรื่องธรรมดา
 
ไม่หรอก เรื่องธรรมดา
25%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

35+
50%
เป็น
 
เป็น
29%
ไม่หรอก เรื่องธรรมดา
 
ไม่หรอก เรื่องธรรมดา
21%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
60%
เป็น
 
เป็น
23%
ไม่หรอก เรื่องธรรมดา
 
ไม่หรอก เรื่องธรรมดา
17%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
พ.ค. 7. 2019
น้องๆ เคยประสบกับความรุนแรงในครอบครัวตนเองไหมคะ
2,061 responded out of 2,075 polled
Female
56%
เคย
 
เคย
34%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
10%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

Male
68%
เคย
 
เคย
25%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
7%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
0-14
57%
เคย
 
เคย
29%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
14%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

15-19
58%
เคย
 
เคย
31%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
10%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

20-24
62%
เคย
 
เคย
32%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
6%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

25-30
48%
เคย
 
เคย
41%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
11%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

31-34
75%
เคย
 
เคย
25%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

35+
64%
เคย
 
เคย
36%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
59%
เคย
 
เคย
32%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
10%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
พ.ค. 7. 2019
น้องๆ เคยพบเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กหรือเยาวชนคนอื่นไหมคะ
2,045 responded out of 2,062 polled
Female
78%
เคย
 
เคย
11%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
11%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

Male
87%
เคย
 
เคย
6%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
7%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
0-14
82%
เคย
 
เคย
9%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
9%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

15-19
80%
เคย
 
เคย
10%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
11%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

20-24
83%
เคย
 
เคย
9%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
9%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

25-30
85%
เคย
 
เคย
7%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
7%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

31-34
75%
เคย
 
เคย
25%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

35+
79%
เคย
 
เคย
7%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
14%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
80%
เคย
 
เคย
9%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
11%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
พ.ค. 7. 2019
ถ้าน้องๆ พบเห็นความรุนแรงต่อเด็ก เช่น ถ้าเห็นเพื่อนบ้านทุบตีลูก คิดว่าจะทำอะไรต่อหรือเปล่าคะ
1,977 responded out of 2,046 polled
Female
44%
บอกพ่อแม่หรือสมาชิกครอบครัวเรา
 
บอกพ่อแม่หรือสมาชิกครอบครัวเรา
4%
บอกครูอาจารย์
 
บอกครูอาจารย์
2%
บอกเพื่อน หรือแฟน
 
บอกเพื่อน หรือแฟน
17%
แจ้งตำรวจหรือโทรหาหน่วยงานรัฐ
 
แจ้งตำรวจหรือโทรหาหน่วยงานรัฐ
3%
ถ่ายคลิปแล้วเผยแพร่ในสื่อโซเชียล
 
ถ่ายคลิปแล้วเผยแพร่ในสื่อโซเชียล
12%
เข้าไปช่วยเด็กคนนั้นเอง
 
เข้าไปช่วยเด็กคนนั้นเอง
5%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
13%
ไม่ทำอะไร
 
ไม่ทำอะไร

Male
28%
บอกพ่อแม่หรือสมาชิกครอบครัวเรา
 
บอกพ่อแม่หรือสมาชิกครอบครัวเรา
7%
บอกครูอาจารย์
 
บอกครูอาจารย์
2%
บอกเพื่อน หรือแฟน
 
บอกเพื่อน หรือแฟน
24%
แจ้งตำรวจหรือโทรหาหน่วยงานรัฐ
 
แจ้งตำรวจหรือโทรหาหน่วยงานรัฐ
3%
ถ่ายคลิปแล้วเผยแพร่ในสื่อโซเชียล
 
ถ่ายคลิปแล้วเผยแพร่ในสื่อโซเชียล
15%
เข้าไปช่วยเด็กคนนั้นเอง
 
เข้าไปช่วยเด็กคนนั้นเอง
7%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
14%
ไม่ทำอะไร
 
ไม่ทำอะไร
0-14
43%
บอกพ่อแม่หรือสมาชิกครอบครัวเรา
 
บอกพ่อแม่หรือสมาชิกครอบครัวเรา
10%
บอกครูอาจารย์
 
บอกครูอาจารย์
0%
บอกเพื่อน หรือแฟน
 
บอกเพื่อน หรือแฟน
10%
แจ้งตำรวจหรือโทรหาหน่วยงานรัฐ
 
แจ้งตำรวจหรือโทรหาหน่วยงานรัฐ
5%
ถ่ายคลิปแล้วเผยแพร่ในสื่อโซเชียล
 
ถ่ายคลิปแล้วเผยแพร่ในสื่อโซเชียล
5%
เข้าไปช่วยเด็กคนนั้นเอง
 
เข้าไปช่วยเด็กคนนั้นเอง
19%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
10%
ไม่ทำอะไร
 
ไม่ทำอะไร

15-19
43%
บอกพ่อแม่หรือสมาชิกครอบครัวเรา
 
บอกพ่อแม่หรือสมาชิกครอบครัวเรา
5%
บอกครูอาจารย์
 
บอกครูอาจารย์
2%
บอกเพื่อน หรือแฟน
 
บอกเพื่อน หรือแฟน
18%
แจ้งตำรวจหรือโทรหาหน่วยงานรัฐ
 
แจ้งตำรวจหรือโทรหาหน่วยงานรัฐ
2%
ถ่ายคลิปแล้วเผยแพร่ในสื่อโซเชียล
 
ถ่ายคลิปแล้วเผยแพร่ในสื่อโซเชียล
12%
เข้าไปช่วยเด็กคนนั้นเอง
 
เข้าไปช่วยเด็กคนนั้นเอง
6%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
13%
ไม่ทำอะไร
 
ไม่ทำอะไร

20-24
34%
บอกพ่อแม่หรือสมาชิกครอบครัวเรา
 
บอกพ่อแม่หรือสมาชิกครอบครัวเรา
4%
บอกครูอาจารย์
 
บอกครูอาจารย์
1%
บอกเพื่อน หรือแฟน
 
บอกเพื่อน หรือแฟน
21%
แจ้งตำรวจหรือโทรหาหน่วยงานรัฐ
 
แจ้งตำรวจหรือโทรหาหน่วยงานรัฐ
5%
ถ่ายคลิปแล้วเผยแพร่ในสื่อโซเชียล
 
ถ่ายคลิปแล้วเผยแพร่ในสื่อโซเชียล
13%
เข้าไปช่วยเด็กคนนั้นเอง
 
เข้าไปช่วยเด็กคนนั้นเอง
7%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
14%
ไม่ทำอะไร
 
ไม่ทำอะไร

25-30
19%
บอกพ่อแม่หรือสมาชิกครอบครัวเรา
 
บอกพ่อแม่หรือสมาชิกครอบครัวเรา
7%
บอกครูอาจารย์
 
บอกครูอาจารย์
4%
บอกเพื่อน หรือแฟน
 
บอกเพื่อน หรือแฟน
30%
แจ้งตำรวจหรือโทรหาหน่วยงานรัฐ
 
แจ้งตำรวจหรือโทรหาหน่วยงานรัฐ
7%
ถ่ายคลิปแล้วเผยแพร่ในสื่อโซเชียล
 
ถ่ายคลิปแล้วเผยแพร่ในสื่อโซเชียล
26%
เข้าไปช่วยเด็กคนนั้นเอง
 
เข้าไปช่วยเด็กคนนั้นเอง
4%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
4%
ไม่ทำอะไร
 
ไม่ทำอะไร

31-34
25%
บอกพ่อแม่หรือสมาชิกครอบครัวเรา
 
บอกพ่อแม่หรือสมาชิกครอบครัวเรา
25%
บอกครูอาจารย์
 
บอกครูอาจารย์
0%
บอกเพื่อน หรือแฟน
 
บอกเพื่อน หรือแฟน
25%
แจ้งตำรวจหรือโทรหาหน่วยงานรัฐ
 
แจ้งตำรวจหรือโทรหาหน่วยงานรัฐ
0%
ถ่ายคลิปแล้วเผยแพร่ในสื่อโซเชียล
 
ถ่ายคลิปแล้วเผยแพร่ในสื่อโซเชียล
0%
เข้าไปช่วยเด็กคนนั้นเอง
 
เข้าไปช่วยเด็กคนนั้นเอง
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
25%
ไม่ทำอะไร
 
ไม่ทำอะไร

35+
38%
บอกพ่อแม่หรือสมาชิกครอบครัวเรา
 
บอกพ่อแม่หรือสมาชิกครอบครัวเรา
8%
บอกครูอาจารย์
 
บอกครูอาจารย์
0%
บอกเพื่อน หรือแฟน
 
บอกเพื่อน หรือแฟน
23%
แจ้งตำรวจหรือโทรหาหน่วยงานรัฐ
 
แจ้งตำรวจหรือโทรหาหน่วยงานรัฐ
0%
ถ่ายคลิปแล้วเผยแพร่ในสื่อโซเชียล
 
ถ่ายคลิปแล้วเผยแพร่ในสื่อโซเชียล
15%
เข้าไปช่วยเด็กคนนั้นเอง
 
เข้าไปช่วยเด็กคนนั้นเอง
15%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
0%
ไม่ทำอะไร
 
ไม่ทำอะไร
40%
บอกพ่อแม่หรือสมาชิกครอบครัวเรา
 
บอกพ่อแม่หรือสมาชิกครอบครัวเรา
5%
บอกครูอาจารย์
 
บอกครูอาจารย์
2%
บอกเพื่อน หรือแฟน
 
บอกเพื่อน หรือแฟน
19%
แจ้งตำรวจหรือโทรหาหน่วยงานรัฐ
 
แจ้งตำรวจหรือโทรหาหน่วยงานรัฐ
3%
ถ่ายคลิปแล้วเผยแพร่ในสื่อโซเชียล
 
ถ่ายคลิปแล้วเผยแพร่ในสื่อโซเชียล
12%
เข้าไปช่วยเด็กคนนั้นเอง
 
เข้าไปช่วยเด็กคนนั้นเอง
6%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
13%
ไม่ทำอะไร
 
ไม่ทำอะไร
พ.ค. 7. 2019
(ถ้าตอบว่าไม่ทำอะไร) แล้วทำไมน้องๆ ถึงคิดว่าจะไม่แจ้งเหตุหรือทำอะไรต่อหรอคะ
263 responded out of 269 polled
Female
16%
ไม่ใช่เรื่องของเรา
 
ไม่ใช่เรื่องของเรา
17%
เป็นเรื่องธรรมดาในครอบครัว
 
เป็นเรื่องธรรมดาในครอบครัว
13%
กลัวตัวเองถูกทำร้ายถ้ายุ่ง
 
กลัวตัวเองถูกทำร้ายถ้ายุ่ง
51%
ไม่รู้จะช่วยยังไงดี
 
ไม่รู้จะช่วยยังไงดี
3%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

Male
11%
ไม่ใช่เรื่องของเรา
 
ไม่ใช่เรื่องของเรา
12%
เป็นเรื่องธรรมดาในครอบครัว
 
เป็นเรื่องธรรมดาในครอบครัว
18%
กลัวตัวเองถูกทำร้ายถ้ายุ่ง
 
กลัวตัวเองถูกทำร้ายถ้ายุ่ง
54%
ไม่รู้จะช่วยยังไงดี
 
ไม่รู้จะช่วยยังไงดี
5%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
0-14
0%
ไม่ใช่เรื่องของเรา
 
ไม่ใช่เรื่องของเรา
50%
เป็นเรื่องธรรมดาในครอบครัว
 
เป็นเรื่องธรรมดาในครอบครัว
0%
กลัวตัวเองถูกทำร้ายถ้ายุ่ง
 
กลัวตัวเองถูกทำร้ายถ้ายุ่ง
50%
ไม่รู้จะช่วยยังไงดี
 
ไม่รู้จะช่วยยังไงดี
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

15-19
17%
ไม่ใช่เรื่องของเรา
 
ไม่ใช่เรื่องของเรา
15%
เป็นเรื่องธรรมดาในครอบครัว
 
เป็นเรื่องธรรมดาในครอบครัว
18%
กลัวตัวเองถูกทำร้ายถ้ายุ่ง
 
กลัวตัวเองถูกทำร้ายถ้ายุ่ง
49%
ไม่รู้จะช่วยยังไงดี
 
ไม่รู้จะช่วยยังไงดี
2%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

20-24
7%
ไม่ใช่เรื่องของเรา
 
ไม่ใช่เรื่องของเรา
19%
เป็นเรื่องธรรมดาในครอบครัว
 
เป็นเรื่องธรรมดาในครอบครัว
10%
กลัวตัวเองถูกทำร้ายถ้ายุ่ง
 
กลัวตัวเองถูกทำร้ายถ้ายุ่ง
60%
ไม่รู้จะช่วยยังไงดี
 
ไม่รู้จะช่วยยังไงดี
5%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

25-30
50%
ไม่ใช่เรื่องของเรา
 
ไม่ใช่เรื่องของเรา
0%
เป็นเรื่องธรรมดาในครอบครัว
 
เป็นเรื่องธรรมดาในครอบครัว
0%
กลัวตัวเองถูกทำร้ายถ้ายุ่ง
 
กลัวตัวเองถูกทำร้ายถ้ายุ่ง
0%
ไม่รู้จะช่วยยังไงดี
 
ไม่รู้จะช่วยยังไงดี
50%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

31-34
0%
ไม่ใช่เรื่องของเรา
 
ไม่ใช่เรื่องของเรา
0%
เป็นเรื่องธรรมดาในครอบครัว
 
เป็นเรื่องธรรมดาในครอบครัว
100%
กลัวตัวเองถูกทำร้ายถ้ายุ่ง
 
กลัวตัวเองถูกทำร้ายถ้ายุ่ง
0%
ไม่รู้จะช่วยยังไงดี
 
ไม่รู้จะช่วยยังไงดี
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

35+
0%
ไม่ใช่เรื่องของเรา
 
ไม่ใช่เรื่องของเรา
0%
เป็นเรื่องธรรมดาในครอบครัว
 
เป็นเรื่องธรรมดาในครอบครัว
0%
กลัวตัวเองถูกทำร้ายถ้ายุ่ง
 
กลัวตัวเองถูกทำร้ายถ้ายุ่ง
0%
ไม่รู้จะช่วยยังไงดี
 
ไม่รู้จะช่วยยังไงดี
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
14%
ไม่ใช่เรื่องของเรา
 
ไม่ใช่เรื่องของเรา
16%
เป็นเรื่องธรรมดาในครอบครัว
 
เป็นเรื่องธรรมดาในครอบครัว
15%
กลัวตัวเองถูกทำร้ายถ้ายุ่ง
 
กลัวตัวเองถูกทำร้ายถ้ายุ่ง
52%
ไม่รู้จะช่วยยังไงดี
 
ไม่รู้จะช่วยยังไงดี
3%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
พ.ค. 7. 2019
น้องๆ รู้จักสายด่วนศูนย์ประชาบดี 1300 ไหมคะ
1,953 responded out of 1,971 polled
Female
18%
รู้จัก
 
รู้จัก
82%
ไม่รู้จัก
 
ไม่รู้จัก

Male
33%
รู้จัก
 
รู้จัก
67%
ไม่รู้จัก
 
ไม่รู้จัก
0-14
10%
รู้จัก
 
รู้จัก
90%
ไม่รู้จัก
 
ไม่รู้จัก

15-19
18%
รู้จัก
 
รู้จัก
82%
ไม่รู้จัก
 
ไม่รู้จัก

20-24
35%
รู้จัก
 
รู้จัก
65%
ไม่รู้จัก
 
ไม่รู้จัก

25-30
44%
รู้จัก
 
รู้จัก
56%
ไม่รู้จัก
 
ไม่รู้จัก

31-34
0%
รู้จัก
 
รู้จัก
100%
ไม่รู้จัก
 
ไม่รู้จัก

35+
46%
รู้จัก
 
รู้จัก
54%
ไม่รู้จัก
 
ไม่รู้จัก
22%
รู้จัก
 
รู้จัก
78%
ไม่รู้จัก
 
ไม่รู้จัก
พ.ค. 7. 2019
แล้วน้องๆ ได้เคยโทรไปรายงานแจ้งเหตุความรุนแรงกับศูนย์ประชาบดี 1300 ไหมคะ
1,924 responded out of 1,954 polled
Female
2%
เคย
 
เคย
98%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

Male
7%
เคย
 
เคย
93%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0-14
5%
เคย
 
เคย
95%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

15-19
2%
เคย
 
เคย
98%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

20-24
7%
เคย
 
เคย
93%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

25-30
4%
เคย
 
เคย
96%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

31-34
0%
เคย
 
เคย
100%
ไม่เคย
 
ไม่เคย

35+
0%
เคย
 
เคย
100%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
3%
เคย
 
เคย
97%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
พ.ค. 7. 2019
(ถ้าตอบว่าเคยโทร) แล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่น้องโทรไปคะ
58 responded out of 64 polled
Female
43%
มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือตำรวจติดตามเหตุ
 
มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือตำรวจติดตามเหตุ
29%
มีเจ้าหน้าที่รัฐ/ตำรวจแวะมาบ้าน
 
มีเจ้าหน้าที่รัฐ/ตำรวจแวะมาบ้าน
11%
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
 
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
18%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

Male
50%
มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือตำรวจติดตามเหตุ
 
มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือตำรวจติดตามเหตุ
10%
มีเจ้าหน้าที่รัฐ/ตำรวจแวะมาบ้าน
 
มีเจ้าหน้าที่รัฐ/ตำรวจแวะมาบ้าน
23%
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
 
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
17%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
0-14
100%
มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือตำรวจติดตามเหตุ
 
มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือตำรวจติดตามเหตุ
0%
มีเจ้าหน้าที่รัฐ/ตำรวจแวะมาบ้าน
 
มีเจ้าหน้าที่รัฐ/ตำรวจแวะมาบ้าน
0%
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
 
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

15-19
43%
มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือตำรวจติดตามเหตุ
 
มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือตำรวจติดตามเหตุ
33%
มีเจ้าหน้าที่รัฐ/ตำรวจแวะมาบ้าน
 
มีเจ้าหน้าที่รัฐ/ตำรวจแวะมาบ้าน
5%
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
 
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
19%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

20-24
50%
มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือตำรวจติดตามเหตุ
 
มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือตำรวจติดตามเหตุ
5%
มีเจ้าหน้าที่รัฐ/ตำรวจแวะมาบ้าน
 
มีเจ้าหน้าที่รัฐ/ตำรวจแวะมาบ้าน
27%
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
 
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
18%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

25-30
0%
มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือตำรวจติดตามเหตุ
 
มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือตำรวจติดตามเหตุ
100%
มีเจ้าหน้าที่รัฐ/ตำรวจแวะมาบ้าน
 
มีเจ้าหน้าที่รัฐ/ตำรวจแวะมาบ้าน
0%
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
 
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

31-34
0%
มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือตำรวจติดตามเหตุ
 
มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือตำรวจติดตามเหตุ
0%
มีเจ้าหน้าที่รัฐ/ตำรวจแวะมาบ้าน
 
มีเจ้าหน้าที่รัฐ/ตำรวจแวะมาบ้าน
0%
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
 
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

35+
0%
มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือตำรวจติดตามเหตุ
 
มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือตำรวจติดตามเหตุ
0%
มีเจ้าหน้าที่รัฐ/ตำรวจแวะมาบ้าน
 
มีเจ้าหน้าที่รัฐ/ตำรวจแวะมาบ้าน
0%
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
 
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
47%
มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือตำรวจติดตามเหตุ
 
มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือตำรวจติดตามเหตุ
19%
มีเจ้าหน้าที่รัฐ/ตำรวจแวะมาบ้าน
 
มีเจ้าหน้าที่รัฐ/ตำรวจแวะมาบ้าน
17%
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
 
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
17%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
พ.ค. 7. 2019
สุดท้ายแล้ว น้องๆ อยากช่วยยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนด้วยวิธีไหนมากที่สุด
1,887 responded out of 1,918 polled
Female
45%
ผลักดันให้สังคมเปลี่ยนทัศนคติ
 
ผลักดันให้สังคมเปลี่ยนทัศนคติ
4%
ประชาสัมพันธ์วิธีแจ้งเหตุต่างๆ
 
ประชาสัมพันธ์วิธีแจ้งเหตุต่างๆ
6%
โทร 1300 แจ้งเหตุทุกครั้ง
 
โทร 1300 แจ้งเหตุทุกครั้ง
27%
ไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กเอง
 
ไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กเอง
17%
จัดการอบรมให้ความรู้
 
จัดการอบรมให้ความรู้
2%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

Male
52%
ผลักดันให้สังคมเปลี่ยนทัศนคติ
 
ผลักดันให้สังคมเปลี่ยนทัศนคติ
5%
ประชาสัมพันธ์วิธีแจ้งเหตุต่างๆ
 
ประชาสัมพันธ์วิธีแจ้งเหตุต่างๆ
5%
โทร 1300 แจ้งเหตุทุกครั้ง
 
โทร 1300 แจ้งเหตุทุกครั้ง
19%
ไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กเอง
 
ไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กเอง
18%
จัดการอบรมให้ความรู้
 
จัดการอบรมให้ความรู้
2%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
0-14
40%
ผลักดันให้สังคมเปลี่ยนทัศนคติ
 
ผลักดันให้สังคมเปลี่ยนทัศนคติ
0%
ประชาสัมพันธ์วิธีแจ้งเหตุต่างๆ
 
ประชาสัมพันธ์วิธีแจ้งเหตุต่างๆ
10%
โทร 1300 แจ้งเหตุทุกครั้ง
 
โทร 1300 แจ้งเหตุทุกครั้ง
35%
ไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กเอง
 
ไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กเอง
15%
จัดการอบรมให้ความรู้
 
จัดการอบรมให้ความรู้
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

15-19
46%
ผลักดันให้สังคมเปลี่ยนทัศนคติ
 
ผลักดันให้สังคมเปลี่ยนทัศนคติ
3%
ประชาสัมพันธ์วิธีแจ้งเหตุต่างๆ
 
ประชาสัมพันธ์วิธีแจ้งเหตุต่างๆ
6%
โทร 1300 แจ้งเหตุทุกครั้ง
 
โทร 1300 แจ้งเหตุทุกครั้ง
25%
ไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กเอง
 
ไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กเอง
18%
จัดการอบรมให้ความรู้
 
จัดการอบรมให้ความรู้
2%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

20-24
53%
ผลักดันให้สังคมเปลี่ยนทัศนคติ
 
ผลักดันให้สังคมเปลี่ยนทัศนคติ
5%
ประชาสัมพันธ์วิธีแจ้งเหตุต่างๆ
 
ประชาสัมพันธ์วิธีแจ้งเหตุต่างๆ
5%
โทร 1300 แจ้งเหตุทุกครั้ง
 
โทร 1300 แจ้งเหตุทุกครั้ง
20%
ไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กเอง
 
ไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กเอง
16%
จัดการอบรมให้ความรู้
 
จัดการอบรมให้ความรู้
1%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

25-30
46%
ผลักดันให้สังคมเปลี่ยนทัศนคติ
 
ผลักดันให้สังคมเปลี่ยนทัศนคติ
0%
ประชาสัมพันธ์วิธีแจ้งเหตุต่างๆ
 
ประชาสัมพันธ์วิธีแจ้งเหตุต่างๆ
4%
โทร 1300 แจ้งเหตุทุกครั้ง
 
โทร 1300 แจ้งเหตุทุกครั้ง
23%
ไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กเอง
 
ไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กเอง
15%
จัดการอบรมให้ความรู้
 
จัดการอบรมให้ความรู้
12%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

31-34
50%
ผลักดันให้สังคมเปลี่ยนทัศนคติ
 
ผลักดันให้สังคมเปลี่ยนทัศนคติ
0%
ประชาสัมพันธ์วิธีแจ้งเหตุต่างๆ
 
ประชาสัมพันธ์วิธีแจ้งเหตุต่างๆ
0%
โทร 1300 แจ้งเหตุทุกครั้ง
 
โทร 1300 แจ้งเหตุทุกครั้ง
25%
ไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กเอง
 
ไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กเอง
25%
จัดการอบรมให้ความรู้
 
จัดการอบรมให้ความรู้
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

35+
62%
ผลักดันให้สังคมเปลี่ยนทัศนคติ
 
ผลักดันให้สังคมเปลี่ยนทัศนคติ
0%
ประชาสัมพันธ์วิธีแจ้งเหตุต่างๆ
 
ประชาสัมพันธ์วิธีแจ้งเหตุต่างๆ
0%
โทร 1300 แจ้งเหตุทุกครั้ง
 
โทร 1300 แจ้งเหตุทุกครั้ง
23%
ไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กเอง
 
ไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กเอง
15%
จัดการอบรมให้ความรู้
 
จัดการอบรมให้ความรู้
0%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ
47%
ผลักดันให้สังคมเปลี่ยนทัศนคติ
 
ผลักดันให้สังคมเปลี่ยนทัศนคติ
4%
ประชาสัมพันธ์วิธีแจ้งเหตุต่างๆ
 
ประชาสัมพันธ์วิธีแจ้งเหตุต่างๆ
6%
โทร 1300 แจ้งเหตุทุกครั้ง
 
โทร 1300 แจ้งเหตุทุกครั้ง
25%
ไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กเอง
 
ไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กเอง
17%
จัดการอบรมให้ความรู้
 
จัดการอบรมให้ความรู้
2%
อื่นๆ ระบุ
 
อื่นๆ ระบุ

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

เสียง (ที่ไม่ได้ยิน) ของคนในครอบครัว
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest