นโยบายสังคม และ งานรณรงค์
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้แสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการรักษาสิทธิของวัยรุ่นแรกโหวต ที่ได้มีโอกาสเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในชีวิต เรามาดูผลสำรวจเกี่ยวกับวัยแรกโหวตกันค่ะ....
3 questions polled on this topic
19% response rate
2,257 responded out of 12,053 polled
มี.ค. 27. 2019
น้องได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือเปล่าคะ
มี.ค. 27. 2019
แล้วช่วงก่อนการเลือกตั้ง น้องๆ ติดตามข่าวเกี่ยวกับการเมืองมากน้อยแค่ไหนคะ
มี.ค. 27. 2019
แล้วน้องๆ ได้เคยกดไลค์เพจหรือติดตามผู้สมัครลงเลือกตั้ง หรือนักการเมืองท่านไหนเป็นพิเศษไหมคะ

POLL RESULTS

มี.ค. 27. 2019
น้องได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือเปล่าคะ
2,257 responded out of 12,053 polled
Female
49%
ใช้
 
ใช้
3%
ไม่ได้ใช้
 
ไม่ได้ใช้
48%
อายุไม่ถึง
 
อายุไม่ถึง

Male
61%
ใช้
 
ใช้
3%
ไม่ได้ใช้
 
ไม่ได้ใช้
36%
อายุไม่ถึง
 
อายุไม่ถึง
0-14
21%
ใช้
 
ใช้
0%
ไม่ได้ใช้
 
ไม่ได้ใช้
79%
อายุไม่ถึง
 
อายุไม่ถึง

15-19
26%
ใช้
 
ใช้
2%
ไม่ได้ใช้
 
ไม่ได้ใช้
72%
อายุไม่ถึง
 
อายุไม่ถึง

20-24
96%
ใช้
 
ใช้
4%
ไม่ได้ใช้
 
ไม่ได้ใช้
1%
อายุไม่ถึง
 
อายุไม่ถึง

25-30
100%
ใช้
 
ใช้
0%
ไม่ได้ใช้
 
ไม่ได้ใช้
0%
อายุไม่ถึง
 
อายุไม่ถึง

31-34
100%
ใช้
 
ใช้
0%
ไม่ได้ใช้
 
ไม่ได้ใช้
0%
อายุไม่ถึง
 
อายุไม่ถึง

35+
64%
ใช้
 
ใช้
7%
ไม่ได้ใช้
 
ไม่ได้ใช้
29%
อายุไม่ถึง
 
อายุไม่ถึง
53%
ใช้
 
ใช้
3%
ไม่ได้ใช้
 
ไม่ได้ใช้
44%
อายุไม่ถึง
 
อายุไม่ถึง
มี.ค. 27. 2019
แล้วช่วงก่อนการเลือกตั้ง น้องๆ ติดตามข่าวเกี่ยวกับการเมืองมากน้อยแค่ไหนคะ
2,420 responded out of 2,500 polled
Female
48%
ทุกวัน
 
ทุกวัน
27%
2-3 ครั้งต่ออาทิตย์
 
2-3 ครั้งต่ออาทิตย์
22%
นานๆ ที
 
นานๆ ที
3%
ไม่เคยเลย
 
ไม่เคยเลย

Male
59%
ทุกวัน
 
ทุกวัน
22%
2-3 ครั้งต่ออาทิตย์
 
2-3 ครั้งต่ออาทิตย์
16%
นานๆ ที
 
นานๆ ที
4%
ไม่เคยเลย
 
ไม่เคยเลย
0-14
45%
ทุกวัน
 
ทุกวัน
32%
2-3 ครั้งต่ออาทิตย์
 
2-3 ครั้งต่ออาทิตย์
14%
นานๆ ที
 
นานๆ ที
9%
ไม่เคยเลย
 
ไม่เคยเลย

15-19
49%
ทุกวัน
 
ทุกวัน
26%
2-3 ครั้งต่ออาทิตย์
 
2-3 ครั้งต่ออาทิตย์
22%
นานๆ ที
 
นานๆ ที
4%
ไม่เคยเลย
 
ไม่เคยเลย

20-24
54%
ทุกวัน
 
ทุกวัน
26%
2-3 ครั้งต่ออาทิตย์
 
2-3 ครั้งต่ออาทิตย์
18%
นานๆ ที
 
นานๆ ที
3%
ไม่เคยเลย
 
ไม่เคยเลย

25-30
71%
ทุกวัน
 
ทุกวัน
17%
2-3 ครั้งต่ออาทิตย์
 
2-3 ครั้งต่ออาทิตย์
10%
นานๆ ที
 
นานๆ ที
2%
ไม่เคยเลย
 
ไม่เคยเลย

31-34
25%
ทุกวัน
 
ทุกวัน
50%
2-3 ครั้งต่ออาทิตย์
 
2-3 ครั้งต่ออาทิตย์
25%
นานๆ ที
 
นานๆ ที
0%
ไม่เคยเลย
 
ไม่เคยเลย

35+
64%
ทุกวัน
 
ทุกวัน
21%
2-3 ครั้งต่ออาทิตย์
 
2-3 ครั้งต่ออาทิตย์
14%
นานๆ ที
 
นานๆ ที
0%
ไม่เคยเลย
 
ไม่เคยเลย
51%
ทุกวัน
 
ทุกวัน
26%
2-3 ครั้งต่ออาทิตย์
 
2-3 ครั้งต่ออาทิตย์
20%
นานๆ ที
 
นานๆ ที
4%
ไม่เคยเลย
 
ไม่เคยเลย
มี.ค. 27. 2019
แล้วน้องๆ ได้เคยกดไลค์เพจหรือติดตามผู้สมัครลงเลือกตั้ง หรือนักการเมืองท่านไหนเป็นพิเศษไหมคะ
2,393 responded out of 2,431 polled
Female
44%
เคย
 
เคย
46%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
11%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

Male
52%
เคย
 
เคย
40%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
8%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
0-14
50%
เคย
 
เคย
45%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
5%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

15-19
45%
เคย
 
เคย
44%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
11%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

20-24
46%
เคย
 
เคย
45%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
9%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

25-30
68%
เคย
 
เคย
27%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
5%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

31-34
25%
เคย
 
เคย
75%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

35+
46%
เคย
 
เคย
54%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
46%
เคย
 
เคย
44%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
10%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

เยาวชนไทยกับความหวังในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest