อื่นๆ
ยูรีพอร์ตเป็นแพลตฟอร์มเพื่อให้เด็ก วัยรุ่น และเยาวชน ได้แสดงความเห็นของตนเอง ในประเด็นที่ตนสนใจ จึงอยากทราบว่าเพื่อน ๆ ยูรีพอร์ตเตอร์ มีความสนใจในประเด็นด้านใดมากที่สุด
1 question polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
ก.ย. 4. 2016
ประเด็นที่เพื่อน ๆ ยูรีพอร์ตเตอร์ให้ความสนใจมากที่สุดคือ

POLL RESULTS

ก.ย. 4. 2016
ประเด็นที่เพื่อน ๆ ยูรีพอร์ตเตอร์ให้ความสนใจมากที่สุดคือ
0 responded out of 0 polled
Female
19%
การศึกษา
 
การศึกษา
0%
สุขภาพ
 
สุขภาพ
6%
ความรุนแรง
 
ความรุนแรง
31%
เพศ
 
เพศ
0%
การเมือง
 
การเมือง
0%
สิ่งแวดล้อม
 
สิ่งแวดล้อม
38%
ครอบครัว
 
ครอบครัว
6%
สื่อ
 
สื่อ
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

Male
12%
การศึกษา
 
การศึกษา
0%
สุขภาพ
 
สุขภาพ
6%
ความรุนแรง
 
ความรุนแรง
31%
เพศ
 
เพศ
6%
การเมือง
 
การเมือง
0%
สิ่งแวดล้อม
 
สิ่งแวดล้อม
44%
ครอบครัว
 
ครอบครัว
0%
สื่อ
 
สื่อ
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
0-14
0%
การศึกษา
 
การศึกษา
0%
สุขภาพ
 
สุขภาพ
0%
ความรุนแรง
 
ความรุนแรง
0%
เพศ
 
เพศ
0%
การเมือง
 
การเมือง
0%
สิ่งแวดล้อม
 
สิ่งแวดล้อม
100%
ครอบครัว
 
ครอบครัว
0%
สื่อ
 
สื่อ
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

15-19
20%
การศึกษา
 
การศึกษา
0%
สุขภาพ
 
สุขภาพ
7%
ความรุนแรง
 
ความรุนแรง
33%
เพศ
 
เพศ
0%
การเมือง
 
การเมือง
0%
สิ่งแวดล้อม
 
สิ่งแวดล้อม
40%
ครอบครัว
 
ครอบครัว
0%
สื่อ
 
สื่อ
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

20-24
0%
การศึกษา
 
การศึกษา
0%
สุขภาพ
 
สุขภาพ
0%
ความรุนแรง
 
ความรุนแรง
75%
เพศ
 
เพศ
0%
การเมือง
 
การเมือง
0%
สิ่งแวดล้อม
 
สิ่งแวดล้อม
0%
ครอบครัว
 
ครอบครัว
25%
สื่อ
 
สื่อ
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

25-30
50%
การศึกษา
 
การศึกษา
0%
สุขภาพ
 
สุขภาพ
0%
ความรุนแรง
 
ความรุนแรง
50%
เพศ
 
เพศ
0%
การเมือง
 
การเมือง
0%
สิ่งแวดล้อม
 
สิ่งแวดล้อม
0%
ครอบครัว
 
ครอบครัว
0%
สื่อ
 
สื่อ
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

31-34
0%
การศึกษา
 
การศึกษา
0%
สุขภาพ
 
สุขภาพ
0%
ความรุนแรง
 
ความรุนแรง
0%
เพศ
 
เพศ
0%
การเมือง
 
การเมือง
0%
สิ่งแวดล้อม
 
สิ่งแวดล้อม
100%
ครอบครัว
 
ครอบครัว
0%
สื่อ
 
สื่อ
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

35+
100%
การศึกษา
 
การศึกษา
0%
สุขภาพ
 
สุขภาพ
0%
ความรุนแรง
 
ความรุนแรง
0%
เพศ
 
เพศ
0%
การเมือง
 
การเมือง
0%
สิ่งแวดล้อม
 
สิ่งแวดล้อม
0%
ครอบครัว
 
ครอบครัว
0%
สื่อ
 
สื่อ
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
13%
การศึกษา
 
การศึกษา
3%
สุขภาพ
 
สุขภาพ
10%
ความรุนแรง
 
ความรุนแรง
28%
เพศ
 
เพศ
3%
การเมือง
 
การเมือง
3%
สิ่งแวดล้อม
 
สิ่งแวดล้อม
36%
ครอบครัว
 
ครอบครัว
5%
สื่อ
 
สื่อ
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

Future Proof Your Career มาหาวิธีออกแบบให้งานปัจจุบันของคุณเป็นงานที่มีอนาคต
Read more →

FEATURED IMAGES


MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest