อื่นๆ
ยูรีพอร์ตเป็นแพลตฟอร์มเพื่อให้เด็ก วัยรุ่น และเยาวชน ได้แสดงความเห็นของตนเอง ในประเด็นที่ตนสนใจ จึงอยากทราบว่าเพื่อน ๆ ยูรีพอร์ตเตอร์ มีความสนใจในประเด็นด้านใดมากที่สุด
1 question polled on this topic
42% response rate
39 responded out of 93 polled
ก.ย. 4. 2016
ประเด็นที่เพื่อน ๆ ยูรีพอร์ตเตอร์ให้ความสนใจมากที่สุดคือ

ผลโพล

ก.ย. 4. 2016
ประเด็นที่เพื่อน ๆ ยูรีพอร์ตเตอร์ให้ความสนใจมากที่สุดคือ
มีผู้ตอบจำนวน 39 จากทั้งหมด 93 ที่ทำการสำรวจ
0-14
0%
สื่อ
 
สื่อ
0%
สิ่งแวดล้อม
 
สิ่งแวดล้อม
0%
การเมือง
 
การเมือง
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
0%
เพศ
 
เพศ
0%
การศึกษา
 
การศึกษา
100%
ครอบครัว
 
ครอบครัว
0%
สุขภาพ
 
สุขภาพ
0%
ความรุนแรง
 
ความรุนแรง

15-19
0%
สื่อ
 
สื่อ
0%
สิ่งแวดล้อม
 
สิ่งแวดล้อม
0%
การเมือง
 
การเมือง
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
33%
เพศ
 
เพศ
20%
การศึกษา
 
การศึกษา
40%
ครอบครัว
 
ครอบครัว
0%
สุขภาพ
 
สุขภาพ
7%
ความรุนแรง
 
ความรุนแรง

20-24
25%
สื่อ
 
สื่อ
0%
สิ่งแวดล้อม
 
สิ่งแวดล้อม
0%
การเมือง
 
การเมือง
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
75%
เพศ
 
เพศ
0%
การศึกษา
 
การศึกษา
0%
ครอบครัว
 
ครอบครัว
0%
สุขภาพ
 
สุขภาพ
0%
ความรุนแรง
 
ความรุนแรง

25-30
0%
สื่อ
 
สื่อ
0%
สิ่งแวดล้อม
 
สิ่งแวดล้อม
0%
การเมือง
 
การเมือง
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
50%
เพศ
 
เพศ
50%
การศึกษา
 
การศึกษา
0%
ครอบครัว
 
ครอบครัว
0%
สุขภาพ
 
สุขภาพ
0%
ความรุนแรง
 
ความรุนแรง

31-34
0%
สื่อ
 
สื่อ
0%
สิ่งแวดล้อม
 
สิ่งแวดล้อม
0%
การเมือง
 
การเมือง
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
0%
เพศ
 
เพศ
0%
การศึกษา
 
การศึกษา
100%
ครอบครัว
 
ครอบครัว
0%
สุขภาพ
 
สุขภาพ
0%
ความรุนแรง
 
ความรุนแรง

35+
0%
สื่อ
 
สื่อ
0%
สิ่งแวดล้อม
 
สิ่งแวดล้อม
0%
การเมือง
 
การเมือง
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
0%
เพศ
 
เพศ
100%
การศึกษา
 
การศึกษา
0%
ครอบครัว
 
ครอบครัว
0%
สุขภาพ
 
สุขภาพ
0%
ความรุนแรง
 
ความรุนแรง
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
5%
สื่อ
 
สื่อ
36%
ครอบครัว
 
ครอบครัว
3%
สิ่งแวดล้อม
 
สิ่งแวดล้อม
3%
การเมือง
 
การเมือง
28%
เพศ
 
เพศ
10%
ความรุนแรง
 
ความรุนแรง
3%
สุขภาพ
 
สุขภาพ
13%
การศึกษา
 
การศึกษา

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพแนะนำ


โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด