อื่นๆ
เพื่อน ๆ ยูรีพอร์ตเตอร์ ใช้โซเชียลมีเดียอะไรมากที่สุด?
1 question polled on this topic
25% response rate
26 responded out of 105 polled
ก.ย. 4. 2016
โซเชียลมีเดียที่ยูรีพอร์ตเตอร์ใช้บ่อยที่สุดคือ

ผลโพล

ก.ย. 4. 2016
โซเชียลมีเดียที่ยูรีพอร์ตเตอร์ใช้บ่อยที่สุดคือ
มีผู้ตอบจำนวน 26 จากทั้งหมด 105 ที่ทำการสำรวจ
0-14
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
100%
เฟซบุ๊ก
 
เฟซบุ๊ก
0%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
0%
กูเกิ้ลพลัส
 
กูเกิ้ลพลัส

15-19
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
100%
เฟซบุ๊ก
 
เฟซบุ๊ก
0%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
0%
กูเกิ้ลพลัส
 
กูเกิ้ลพลัส

20-24
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
100%
เฟซบุ๊ก
 
เฟซบุ๊ก
0%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
0%
กูเกิ้ลพลัส
 
กูเกิ้ลพลัส

25-30
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
100%
เฟซบุ๊ก
 
เฟซบุ๊ก
0%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
0%
กูเกิ้ลพลัส
 
กูเกิ้ลพลัส

31-34
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
100%
เฟซบุ๊ก
 
เฟซบุ๊ก
0%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
0%
กูเกิ้ลพลัส
 
กูเกิ้ลพลัส

35+
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
100%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
0%
เฟซบุ๊ก
 
เฟซบุ๊ก
0%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
0%
กูเกิ้ลพลัส
 
กูเกิ้ลพลัส
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
0%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
8%
กูเกิ้ลพลัส
 
กูเกิ้ลพลัส
4%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
88%
เฟซบุ๊ก
 
เฟซบุ๊ก

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพแนะนำ


โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด