อื่นๆ
เพื่อน ๆ ยูรีพอร์ตเตอร์ ใช้โซเชียลมีเดียอะไรมากที่สุด?
1 question polled on this topic
___ response rate
0 responded out of 0 polled
ก.ย. 4. 2016
โซเชียลมีเดียที่ยูรีพอร์ตเตอร์ใช้บ่อยที่สุดคือ

POLL RESULTS

ก.ย. 4. 2016
โซเชียลมีเดียที่ยูรีพอร์ตเตอร์ใช้บ่อยที่สุดคือ
0 responded out of 0 polled
Female
100%
เฟซบุ๊ก
 
เฟซบุ๊ก
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
0%
กูเกิ้ลพลัส
 
กูเกิ้ลพลัส
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

Male
79%
เฟซบุ๊ก
 
เฟซบุ๊ก
7%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
14%
กูเกิ้ลพลัส
 
กูเกิ้ลพลัส
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
0-14
100%
เฟซบุ๊ก
 
เฟซบุ๊ก
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
0%
กูเกิ้ลพลัส
 
กูเกิ้ลพลัส
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

15-19
100%
เฟซบุ๊ก
 
เฟซบุ๊ก
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
0%
กูเกิ้ลพลัส
 
กูเกิ้ลพลัส
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

20-24
100%
เฟซบุ๊ก
 
เฟซบุ๊ก
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
0%
กูเกิ้ลพลัส
 
กูเกิ้ลพลัส
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

25-30
100%
เฟซบุ๊ก
 
เฟซบุ๊ก
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
0%
กูเกิ้ลพลัส
 
กูเกิ้ลพลัส
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

31-34
100%
เฟซบุ๊ก
 
เฟซบุ๊ก
0%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
0%
กูเกิ้ลพลัส
 
กูเกิ้ลพลัส
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

35+
0%
เฟซบุ๊ก
 
เฟซบุ๊ก
100%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
0%
กูเกิ้ลพลัส
 
กูเกิ้ลพลัส
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ
88%
เฟซบุ๊ก
 
เฟซบุ๊ก
4%
ทวิตเตอร์
 
ทวิตเตอร์
8%
กูเกิ้ลพลัส
 
กูเกิ้ลพลัส
0%
อินสตาแกรม
 
อินสตาแกรม
0%
ไลน์
 
ไลน์
0%
อื่นๆ
 
อื่นๆ

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

Future Proof Your Career มาหาวิธีออกแบบให้งานปัจจุบันของคุณเป็นงานที่มีอนาคต
Read more →

FEATURED IMAGES


MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest