สุขภาพ
ทุกปียูนิเซฟจะจัดทำรายงานสภาวะเด็กโลก ซึ่งสำรวจความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนทั่วโลก โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและอาหารการกิน เรามาดูกันว่าพฤติกรรมการกินของคนรุ่นใหม่เป็นยังไงบ้าง....
6 questions polled on this topic
14% response rate
1,643 responded out of 11,981 polled
ก.พ. 4. 2019
น้องๆ คิดว่าปกติตัวเองกินอาหารอย่างระวังสุขภาพกันหรือเปล่า
ก.พ. 4. 2019
ปกติน้องกินข้าวกับครอบครัวที่บ้านหรือกินนอกบ้านกับเพื่อนๆ มากกว่าครับ
ก.พ. 4. 2019
แล้วปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับน้องในการเลือกอาหารคืออะไรครับ
ก.พ. 4. 2019
การลดหรือเพิ่มน้ำหนักเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเลือกอาหารของน้องไหมครับ
ก.พ. 4. 2019
น้องๆ คิดว่าอยากกินอย่างรักษาสุขภาพ สายเฮลธ์มากขึ้นกว่าปัจจุบันไหมครับ
ก.พ. 4. 2019
สุดท้ายแล้ว ช่วยพิมพ์ประโยคสั้นๆ อธิบายว่าปัญหาหรือปัจจัยอะไรทำให้เราเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่ค่อยได้ครับ

POLL RESULTS

ก.พ. 4. 2019
น้องๆ คิดว่าปกติตัวเองกินอาหารอย่างระวังสุขภาพกันหรือเปล่า
1,643 responded out of 11,981 polled
Female
24%
Yes
 
Yes
76%
No
 
No

Male
32%
Yes
 
Yes
68%
No
 
No
0-14
36%
Yes
 
Yes
64%
No
 
No

15-19
26%
Yes
 
Yes
74%
No
 
No

20-24
20%
Yes
 
Yes
80%
No
 
No

25-30
24%
Yes
 
Yes
76%
No
 
No

31-34
33%
Yes
 
Yes
67%
No
 
No

35+
44%
Yes
 
Yes
56%
No
 
No
26%
Yes
 
Yes
74%
No
 
No
ก.พ. 4. 2019
ปกติน้องกินข้าวกับครอบครัวที่บ้านหรือกินนอกบ้านกับเพื่อนๆ มากกว่าครับ
1,796 responded out of 1,833 polled
Female
65%
Eat at home with family
 
Eat at home with family
8%
Outside with friends
 
Outside with friends
24%
By myself most the time
 
By myself most the time
3%
Other specify
 
Other specify

Male
57%
Eat at home with family
 
Eat at home with family
12%
Outside with friends
 
Outside with friends
28%
By myself most the time
 
By myself most the time
3%
Other specify
 
Other specify
0-14
82%
Eat at home with family
 
Eat at home with family
6%
Outside with friends
 
Outside with friends
6%
By myself most the time
 
By myself most the time
6%
Other specify
 
Other specify

15-19
71%
Eat at home with family
 
Eat at home with family
5%
Outside with friends
 
Outside with friends
22%
By myself most the time
 
By myself most the time
2%
Other specify
 
Other specify

20-24
46%
Eat at home with family
 
Eat at home with family
18%
Outside with friends
 
Outside with friends
31%
By myself most the time
 
By myself most the time
5%
Other specify
 
Other specify

25-30
38%
Eat at home with family
 
Eat at home with family
17%
Outside with friends
 
Outside with friends
38%
By myself most the time
 
By myself most the time
7%
Other specify
 
Other specify

31-34
75%
Eat at home with family
 
Eat at home with family
0%
Outside with friends
 
Outside with friends
25%
By myself most the time
 
By myself most the time
0%
Other specify
 
Other specify

35+
64%
Eat at home with family
 
Eat at home with family
0%
Outside with friends
 
Outside with friends
27%
By myself most the time
 
By myself most the time
9%
Other specify
 
Other specify
63%
Eat at home with family
 
Eat at home with family
9%
Outside with friends
 
Outside with friends
25%
By myself most the time
 
By myself most the time
3%
Other specify
 
Other specify
ก.พ. 4. 2019
แล้วปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับน้องในการเลือกอาหารคืออะไรครับ
1,778 responded out of 1,803 polled
Female
19%
How healthy food is
 
How healthy food is
38%
Taste
 
Taste
35%
Convenience
 
Convenience
8%
Cost
 
Cost

Male
25%
How healthy food is
 
How healthy food is
32%
Taste
 
Taste
32%
Convenience
 
Convenience
11%
Cost
 
Cost
0-14
38%
How healthy food is
 
How healthy food is
38%
Taste
 
Taste
19%
Convenience
 
Convenience
6%
Cost
 
Cost

15-19
22%
How healthy food is
 
How healthy food is
38%
Taste
 
Taste
32%
Convenience
 
Convenience
8%
Cost
 
Cost

20-24
19%
How healthy food is
 
How healthy food is
30%
Taste
 
Taste
42%
Convenience
 
Convenience
8%
Cost
 
Cost

25-30
18%
How healthy food is
 
How healthy food is
29%
Taste
 
Taste
46%
Convenience
 
Convenience
7%
Cost
 
Cost

31-34
25%
How healthy food is
 
How healthy food is
25%
Taste
 
Taste
50%
Convenience
 
Convenience
0%
Cost
 
Cost

35+
20%
How healthy food is
 
How healthy food is
30%
Taste
 
Taste
40%
Convenience
 
Convenience
10%
Cost
 
Cost
20%
How healthy food is
 
How healthy food is
37%
Taste
 
Taste
34%
Convenience
 
Convenience
9%
Cost
 
Cost
ก.พ. 4. 2019
การลดหรือเพิ่มน้ำหนักเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเลือกอาหารของน้องไหมครับ
1,771 responded out of 1,782 polled
Female
70%
Yes
 
Yes
30%
No
 
No

Male
67%
Yes
 
Yes
33%
No
 
No
0-14
69%
Yes
 
Yes
31%
No
 
No

15-19
69%
Yes
 
Yes
31%
No
 
No

20-24
68%
Yes
 
Yes
32%
No
 
No

25-30
71%
Yes
 
Yes
29%
No
 
No

31-34
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No

35+
70%
Yes
 
Yes
30%
No
 
No
69%
Yes
 
Yes
31%
No
 
No
ก.พ. 4. 2019
น้องๆ คิดว่าอยากกินอย่างรักษาสุขภาพ สายเฮลธ์มากขึ้นกว่าปัจจุบันไหมครับ
1,725 responded out of 1,773 polled
Female
83%
Yes
 
Yes
17%
No
 
No

Male
80%
Yes
 
Yes
20%
No
 
No
0-14
60%
Yes
 
Yes
40%
No
 
No

15-19
82%
Yes
 
Yes
18%
No
 
No

20-24
82%
Yes
 
Yes
18%
No
 
No

25-30
75%
Yes
 
Yes
25%
No
 
No

31-34
75%
Yes
 
Yes
25%
No
 
No

35+
89%
Yes
 
Yes
11%
No
 
No
82%
Yes
 
Yes
18%
No
 
No
ก.พ. 4. 2019
สุดท้ายแล้ว ช่วยพิมพ์ประโยคสั้นๆ อธิบายว่าปัญหาหรือปัจจัยอะไรทำให้เราเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่ค่อยได้ครับ
1,524 responded out of 1,727 polled
healthy
555
food
fast
55
5555
20
30
50
555555
55555555
junk
11
40
5555555
99
__
content
don
healty
ik8k
kfc
late
ncd
street
time

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

ไอโอดีน กับ สุขภาพของเด็กไทย
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest