Opinions Stories About Engagement Reports สำหรับโรงเรียนและสถานศึกษา Join Now
Join U-Report, Your voice matters.
Opinions
Other images
เราได้จับมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สำนัก 10 และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน เพื่อทำโพลสำรวจพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นค่ะ เราอยากรู้ว่าเกมที่วัยรุ่นชอบเล่นมีอะไรบ้าง และน้องๆ เคยต้องเสียเงินเพื่อเล่นเกมบ่อยแค่ไหน ลองไปดูกัน...
พฤษภาคม 2019
เมื่อวันครอบครัวที่ผ่านมา วันที่ 14 เมษายน 2562 เราได้ถามชาวยูรีพอร์ตไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์และประสบการณ์ในครอบครัว ลองมาดูผลโพลกันค่ะ...
เมษายน 2019
เรามีโพลฉบับพิเศษจากคุณเฮนเรียตตา ฟอร์ ผู้อำนวยการบริหารองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย มาฝากสมาชิกยูรีพอร์ต ซึ่งถามความคิดเห็นวัยรุ่นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ไอเดียแก้ไขปัญหาโลก ผ่านแคมเปญ Generation Unlimited
พฤศจิกายน 2018
เราได้ร่วมมือกับรายการโทรทัศน์ "นโยบาย by ประชาชน" ช่อง ThaiPBS ในการสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้งกระทรวงเด็กและเยาวชนขึ้นมาเป็นกระทรวงใหม่....
พฤศจิกายน 2018
องค์การยูนิเซฟได้จัดทำกรอบแนวคิดในการวัดผลการมีส่วนร่วมของวัยรุ่น เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินรูปแบบและระดับการมีส่วนร่วมของเยาวชนในโครงการต่างๆ ของยูนิเซฟค่ะ....ลองมาดูว่าน้องๆ มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างค่ะ
พฤศจิกายน 2018
การคุ้มครองเด็ก
เรามีโพลสำรวจใหม่มาฝากให้วัยรุ่นช่วยแสดงความคิดเห็นกันค่ะ ในเดือน ก.พ. ยูนิเซฟและพันธมิตรจะจัดประชุมที่ประเทศฟิลิปปินส์เรื่องการคุ้มครองเด็กในโลกออนไลน์ ซึ่งเสียงของน้องๆ จะช่วยให้พวกเราค้นหาวิธีทำให้โลกอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปลอดภัยมากขึ้นได้ค่ะ
มกราคม 2020
เราได้ร่วมมือกับ สสส และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน เพื่อสำรวจพฤติกรรมการเล่นพนันบนโลกออนไลน์ของวัยรุ่นค่ะ...
สิงหาคม 2019
ยังมีเด็กและเยาวชนอีกหลายคนที่ต้องเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งพวกเขาอาจต้องเผชิญอยู่เงียบๆ เนื่องจากยังไม่มีการรายงานแจ้งเหตุความรุนแรงมากพอในสังคม เราเลยอยากถามความเห็นจากเยาวชนชาวยูรีพอร์ต เพื่อเป็นข้อมูลประกอบแคมเปญยุติความรุนแรงขององค์การยูนิเซฟ
พฤษภาคม 2019
เราได้ร่วมมือกับกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ในการสำรวจประสบการณ์และความคิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษาค่ะ ลองไปดูผลโพลกันได้เลย...
มกราคม 2019
เราได้ร่วมมือกับนักวิจัยเพื่อสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นยูรีพอร์ตในภาคเหนือ เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและระบุตัวตนโดยการใช้ข้อมูลทางชีวภาพ (biometrics) เช่น การเก็บลายนิ้วมือ หรือสแกนม่านตา มาดูกันว่าวัยรุ่นเราคิดอย่างไรบ้าง....
ตุลาคม 2018
การพนันบอลออนไลน์ เป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดสำหรับวัยรุ่นไทย โดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันบอลโลก เราจึงได้จับมือร่วมกับ สสส และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อสำรวจความคิดเห็นเยาวชนเรื่องนี้ เชิญดูผลกันได้เลยค่ะ...
มิถุนายน 2018
การเมาแล้วขับหรือภัยจากอาการมึนเมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นปัญหาที่วัยรุ่นไทยหลายคนต้องพบเจอ เราจึงอยากถามความเห็นคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับทัศนคติต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ...
เมษายน 2018
อีกไม่นานเราจะเข้าสู่ช่วงบอลโลก ซึ่งแน่นอนว่าการพนันหรือทายผลบอลออนไลน์จะได้รับความนิยมสูงในหมู่วัยรุ่น และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน หนี้สิน และความสัมพันธ์กับครอบครัว เรามาดูว่าวัยรุ่นมีความเห็นเรื่องนี้ว่ายังไงกันบ้าง....
กุมภาพันธ์ 2018
ยูรีพอร์ตได้ร่วมมือกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยในการสอบถามความคิดเห็นจากวัยรุ่นและเยาวชนเกี่ยวกับความรุนแรง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอต่อภาครัฐ เนื่องในวันสิทธิเด็กสากล เรามาดูกันว่าพวกเขาเคยพบเจอหรือประสบกับความรุนแรงประเภทไหนบ้าง
พฤศจิกายน 2017
สัมพันธภาพภายในครอบครัวและชุมชน เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เรามาดูกันว่าน้องๆ เยาวชนไทยมองครอบครัวและชุมชนของตนเองว่าอย่างไรกันบ้างค่ะ
กันยายน 2017
ยูรีพอร์ตเตอร์หรือเพื่อนของยูรีพอร์ตเตอร์เคยมีประสบการณ์พบเห็นความรุนแรงบนสื่อออนไลน์หรือไม่? และคิดว่าใครควรมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาบ้าง และอย่างไร?
ตุลาคม 2016
ไม่ทราบว่าเพื่อนๆ ของยูรีพอร์ตเตอร์มีประสบการณ์ถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์หรือไม่ และทราบหรือไม่ว่าหากพบเห็นการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ควรทำอย่างไร?
กรกฎาคม 2016
การศึกษา
ผลจากโพลครั้งที่ 3 ของแคมเปญ Dare to Dream ที่ชวนให้น้องๆ มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะด้านชีวิตและอาชีพ เพื่อช่วยกันออกแบบการเรียนการสอนด้านทักษะที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้น
ธันวาคม 2019
เรายังคงสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นเกี่ยวกับเรื่องทักษะต่อไป กับโพลแคมเปญ Dare to Dream ครั้งที่ 2 รอบ 2 ค่ะ
ธันวาคม 2019
อนาคตบนเส้นทางสายอาชีพ เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเยาวชนที่ใกล้สำเร็จการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงาน เรามาดูกันว่าคนรุ่นใหม่มีความใฝ่ฝันว่าอย่างไรบ้างค่ะ....
สิงหาคม 2018
การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพแรงงานและขับเคลื่อนประเทศสู่ความก้าวหน้า อย่างไรก็ตามยังมีเด็กและเยาวชนจำนวนมากที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาซึ่งเป็นผลมาจากการลาออกกลางคันจากสถานศึกษา เราจึงอยากฟังจากเยาวชนว่าเขามีประสบการณ์เรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้าง....
กุมภาพันธ์ 2018
ระบอบการศึกษาไทยยังคงเป็นประเด็นร้อนที่มีการถกเถียงมากมาย แต่เราเคยได้ถามเยาวชนกันจริงๆหรือยังว่าเขาอยากเล่าเรียนอะไร....เรามาดูกันว่าน้องๆ ยูรีพอร์ตอยากเห็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบไหนมากที่สุดค่ะ
มกราคม 2018
เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ควรเตรียมความพร้อมสู่การเข้าตลาดแรงงานในอนาคต ด้วยทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆที่จำเป็นต่อการทำงานและดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน เรามาดูกันว่าเยาวชนไทยคิดยังไงเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ค่ะ
กันยายน 2017
นโยบายสังคม และ งานรณรงค์
เราอยากรู้ว่าวัยรุ่นไทยสนใจงานด้านอาสาสมัครมากน้อยแค่ไหน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานอาสาสมัครและจิตอาสาให้ตรงใจคนรุ่นใหม่มากขึ้น คราวนี้เราได้ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์และโครงการ "ฉันคือยูนิเซฟ" เพื่อเก็บข้อมูลค่ะ...
สิงหาคม 2019
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้แสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการรักษาสิทธิของวัยรุ่นแรกโหวต ที่ได้มีโอกาสเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในชีวิต เรามาดูผลสำรวจเกี่ยวกับวัยแรกโหวตกันค่ะ....
มีนาคม 2019
จบไปแล้วกับการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018 ซึ่งฝรั่งเศสได้รับชัยชนะไป แน่นอนว่ามีวัยรุ่นหลายคนที่สนใจการเล่นพนันหรือทายผลบอลช่วงแมชต์ต่างๆ เราจึงชาวยูรีพอร์ตว่าพวกเขามีประสบการณ์เล่นพนันช่วงบอลโลกว่าอย่างไรบ้างค่ะ....
กรกฎาคม 2018
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal หรือ SDG) คือ เป้าหมายที่ผู้นำโลกร่วมลงชื่อรับรอง เพื่อใช้เป็นวาระในการพัฒนาโลก 15 ปี (พ.ศ.2559-2573) ซึ่งผลของการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ย่อมส่งผลต่ออนาคตของเด็กและเยาวชน
มิถุนายน 2017
สิทธิเด็ก
เราได้ร่วมมือกับกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทอีกครั้ง เพื่อสำรวจความคิดเห็นเยาวชนเพิ่มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษาที่อยากเห็นค่ะ....
กุมภาพันธ์ 2019
ประเด็นฮ็อตบนโลกโซเชียลตอนนี้คือเรื่องการเปิดเสรีทรงผมนักเรียนไทย ว่าคนรุ่นใหม่เห็นด้วยกับการเปิดโอกาสให้เยาวชนไว้ทรงผมได้ตามใจชอบในโรงเรียนหรือไม่ มาดูกันว่าเยาวชนชาวยูรีพอร์ตคิดยังไงค่ะ...
เมษายน 2018
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เดือน ม.ค. 2561 เราได้ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนาเพื่อถามความเห็นน้องๆ ว่าอยากเห็นพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่สร้างสรรค์ และสื่อสร้างสรรค์แบบไหนในสังคมไทย มาดูกันว่าน้องๆ คิดอย่างไรค่ะ....
ธันวาคม 2017
เนื่องในวันเด็กสากลและวันสิทธิเด็กสากล วันที่ 20 พ.ย. 2560 นี้ ยูนิเซฟได้ทำโพลยูรีพอร์ตพิเศษเพื่อถามความเห็นเด็กและเยาวชนทั่วโลกเกี่ยวกับประเด็นที่พวกเขาเป็นห่วงที่สุด และบทบาทพวกเขาในการมีส่วนร่วมในประเทศ เรามาดูกันว่าเด็กไทยมีความเห็นว่ายังไงกันบ้างค่ะ
ตุลาคม 2017
เด็กและเยาวชนในยุคนี้ นับได้ว่าเป็นผู้ที่เกิดมาในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง เทคโนโลยีดิจิทัลและโลกออนไลน์มีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ความเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นอย่างไร?
มิถุนายน 2017
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กระบุว่า เด็ก ๆ มีสิทธิที่จะแสดงออกในสิ่งที่พวกเขาคิด และความเห็นของพวกเขาควรได้รับการพิจารณาตามสมควร เพื่อน ๆ คิดว่าตัวเองสามารถใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงแสดงความเห็นได้ในระดับใด?
กันยายน 2016
ประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 ทราบหรือไม่ว่าอนุสัญญานี้ มีหลักการสำคัญในการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของเด็กด้านใดบ้าง?
กรกฎาคม 2016
สุขภาพ
ทุกปียูนิเซฟจะจัดทำรายงานสภาวะเด็กโลก ซึ่งสำรวจความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนทั่วโลก โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและอาหารการกิน เรามาดูกันว่าพฤติกรรมการกินของคนรุ่นใหม่เป็นยังไงบ้าง....
กุมภาพันธ์ 2019
กำลังเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเมื่อมีการถกเกียงกันว่า อาชีพครูเหมาะสำหรับคนกลุ่ม LGBT หรือเพศทางเลือกไหม รวมทั้งการยอมรับเพศทางเลือกในสถานศึกษา ยูรีพอร์ตเลยถามคนรุ่นใหม่เรื่องนี้กันค่ะ...
มกราคม 2019
เราได้ร่วมมือกับสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการทำโพลถามวัยรุ่นเรื่องพฤติกรรมการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุนโครงการ "กินเปลี่ยนโลก" ค่ะ มาดูกันว่าเยาวชนไทยได้รับสารอาหารครบหมู่กันมากน้อยแค่ไหน....
ตุลาคม 2018
เราได้ถามมุมมองวัยรุ่นเกี่ยวกับค่านิยมความสวย รูปร่างหน้าตาและความมั่นใจในตนเองไป เพื่อต่อยอดแคมเปญ MyBodyMyOpinion มาดูกันว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่มองเรื่องรูปลักษณ์ว่ายังไงบ้าง...
กันยายน 2018
เราได้ถามวัยรุ่นแบบเปิดอกเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิต โดยเฉพาะเรื่องความเครียดหรือความกังวลต่างๆ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือกับองค์กร แพธทูเฮลท์ (Path2Health) ในการนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงบริการด้านสุขภาพจิตให้ถูกใจวัยรุ่นมากขึ้นค่ะ...
กันยายน 2018
ยูรีพอร์ตได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทำโพลเพื่อสำรวจความรู้ด้านสุขภาพที่ดีของเยาวชนค่ะ มาดูกันว่าน้องๆ ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างมีสุขอนามัยที่ดีหรือเปล่าค่ะ...
สิงหาคม 2018
เดือนมิถุนายนเป็น เดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ ซึ่งสนับสนุนสิทธิของชาว LGBTQ และเพศทางเลือก เรามาดูกันว่าวัยรุ่นไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวตนทางเพศว่ายังไงบ้างค่ะ...
มิถุนายน 2018
เพศศึกษา ยังคงเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากในสังคมไทย ว่าเนื้อหาที่นำเสนอให้เยาวชนควรลึกซึ้งแค่ไหนหรือมีหัวข้ออะไรบ้าง เราจึงถามวัยรุ่นชาวยูรีพอร์ตว่าพวกเขาอยากเรียนรู้เพศศึกษาแบบไหนมากที่สุด...
พฤษภาคม 2018
เพราะประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เรื่องของสุขภาพที่ดี และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจึงมีความสำคัญอย่างมาก มาดูกันว่าเด็กและเยาวชนไทย มองเรื่องสุขภาพความเป็นอยู่กันอย่างไรครับ
มิถุนายน 2017
อื่นๆ
Dare to Dream Poll 1
ตุลาคม 2019
น้องๆ นักศึกษา ม ธรรมศาสตร์ที่ฝึกงานกับองค์การยูเนสโก ขอแรงยูรีพอร์ตช่วยถามเพื่อนๆ เกี่ยวกับมุมมองเยาวชนต่อองค์การสหประชาชาติและการมีส่วนร่วมกับวัยรุ่นไทย มาดูผลโพลกันค่ะ....
กรกฎาคม 2018
วันที่ 20 พ.ย. ของทุกปี เป็นวันเด็กสากล (World Children's Day) ซึ่งยูนิเซฟได้ส่งเสริมให้เด็กทุกคนมีพื้นที่ส่งเสียงและลุกขึ้นมาช่วยเหลือเพื่อนเยาวชนด้วยกัน มาดูว่าปีนี้ น้องๆ ชาวไทยโหวตหัวข้อวันเด็กสากลว่าอะไรมากที่สุดค่ะ...
พฤษภาคม 2018
การทุจริตและคอรัปชั่น ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทย แต่เราเชื่อว่าคนรุ่นใหม่มีบทบาทในการลบล้างวัฒนธรรมนี้ได้ มาดูกันว่าเยาวชนคิดยังไงกับเรื่องนี้ค่ะ
เมษายน 2018
ช่วงนี้ประเทศไทยพบกับปัญหาฝุ่นละอองสูงในหลายพื้นที่ ในฐานะคนรุ่นหลังที่จะต้องอยู่กับโลกไปอีกนาน เราจึงถามเยาวชนเกี่ยวกับมุมมองและประสบการณ์ของพวกเขาในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ ลองมาดูคำตอบกันค่ะ....
มีนาคม 2018
คุณคิดว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นภัยคุกคาม คุณคิดว่าสภาพภูมิอากาศที่แปลี่ยนแปลง เป็นภัยคุกคามต่อความเป็นอยู่และความมั่นคงของโลกหรือไม่?
เมษายน 2017
ปัจจุบันโซเชียลมีเดียเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เราจึงอยากรู้ว่าเพื่อนๆ ใช้งานโซเชียลมีเดียกันอย่างไรบ้าง?
กันยายน 2016
ยูรีพอร์ตเป็นแพลตฟอร์มเพื่อให้เด็ก วัยรุ่น และเยาวชน ได้แสดงความเห็นของตนเอง ในประเด็นที่ตนสนใจ จึงอยากทราบว่าเพื่อน ๆ ยูรีพอร์ตเตอร์ มีความสนใจในประเด็นด้านใดมากที่สุด
กันยายน 2016
เพื่อน ๆ ยูรีพอร์ตเตอร์ ใช้โซเชียลมีเดียอะไรมากที่สุด?
กันยายน 2016
เอชไอวี/เอดส์
เราได้ร่วมมือกับมูลนิธิ Path2Health เพื่อสำรวจประสบการณ์การได้รับถุงยางอนามัยฟรี และมีความรักอย่างปลอดภัยมากขึ้น เรามาดูคำตอบของน้องๆ กันค่ะ...
มิถุนายน 2019
เราได้ร่วมมือกับเครือข่ายเยาวชนอาสา (TNY+) ที่ทำงานเพื่อเยาวชนผู้ติดเชื้อเอชไอวี เนื่องในโอกาสวันเอดส์โลกที่ผ่านมา เราได้สำรวจความคิดเห็นและความรู้ของสมาชิกยูรีพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องเอชไอวี ลองมาดูว่าน้องๆ ตอบว่ายังไงกันบ้างค่ะ...
ธันวาคม 2018
ช่วงวัยรุ่นวุ่นรักของพวกเรา เป็นช่วงที่เริ่มมีความสนใจและสงสัยในเรื่องของเพศ โดยเฉพาะด้านพฤติกรรม สุขภาพ และทัศนคติทางเพศ เราจึงถามความคิดเห็นเยาวชนรุ่นใหม่ว่าพวกเขามองเรื่องเพศและความสัมพันธ์ว่ายังไงกันบ้างค่ะ....
กุมภาพันธ์ 2018
เนื่องในโอกาสวันเอดส์โลก เราได้จัดทำโพลระดับนานาชาติเพื่อถามความเห็นเยาวชนเกี่ยวกับประสบการณ์ในการรับบริการด้านสุขภาพทางเพศและโรคเอดส์ ซึ่งผลโพลจะนำเสนอในการประชุมเอดส์โลกที่จะจัดขึ้นในเร็วๆ นี้
พฤศจิกายน 2017
เราได้ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสำรวจความรู้ความเข้าใจของเยาวชนไทยเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เรามาดูกันว่าน้องๆ ตอบมาว่าอย่างไรกันบ้าง...
พฤศจิกายน 2017
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของวัยรุ่นและเยาวชนยุคนี้ เรามาดูกันว่าสื่อรูปแบบไหนที่ตรงใจวัยรุ่นและสามารถช่วยให้องค์กรที่ทำงานด้านสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนเผยแพร่องค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นค่ะ
ตุลาคม 2017
เอชไอวี/เอดส์
เราได้ร่วมมือกับเครือข่ายเยาวชนอาสา (TNY+) ที่ทำงานเพื่อเยาวชนผู้ติดเชื้อเอชไอวี เนื่องในโอกาสวันเอดส์โลกที่ผ่านมา เราได้สำรวจความคิดเห็นและความรู้ของสมาชิกยูรีพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องเอชไอวี ลองมาดูว่าน้องๆ ตอบว่ายังไงกันบ้างค่ะ...
ธันวาคม 3, 2018
2,755
RESPONDERS
23%
RESPONSE RATE
34%
898
66%
1,751
TOTAL RESPONDERS
1
น้องๆ ทราบไหมว่าเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมเป็นวันเอดส์โลก
2,755 responded out of 11,876 polled
ALL
AGE
GENDER
LOCATION
กระบี
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
ชุมพร
ตรัง
ตราด
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
นราธิวาส
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุโขทัย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อ่างทอง
เชียงราย
เชียงใหม่
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
2
แล้วน้องๆ ได้สนับสนุนวันเอดส์โลกอย่างไรบ้าง
1,816 responded out of 1,886 polled
ALL
AGE
GENDER
LOCATION
กระบี
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
ชุมพร
ตรัง
ตราด
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
นราธิวาส
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุโขทัย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อ่างทอง
เชียงราย
เชียงใหม่
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
3
น้องๆ คิดว่าเราสามารถยุติเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ได้ภายในปี 2030 ไหมครับ
3,068 responded out of 3,128 polled
ALL
AGE
GENDER
LOCATION
กระบี
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
ชุมพร
ตรัง
ตราด
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
นราธิวาส
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุโขทัย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อ่างทอง
เชียงราย
เชียงใหม่
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
4
น้องๆ คิดว่าผู้หญิงที่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถมีลูกได้หรือไม่
3,060 responded out of 3,088 polled
ALL
AGE
GENDER
LOCATION
กระบี
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
ชุมพร
ตรัง
ตราด
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
นราธิวาส
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุโขทัย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อ่างทอง
เชียงราย
เชียงใหม่
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
5
น้องๆ ทราบสถานะเชื้อเอชไอวีของแฟนหรือคู่รักของน้องหรือไม่
3,038 responded out of 3,066 polled
ALL
AGE
GENDER
LOCATION
กระบี
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
ชุมพร
ตรัง
ตราด
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
นราธิวาส
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุโขทัย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อ่างทอง
เชียงราย
เชียงใหม่
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
See by the numbers how we are engaging youth voices for positive social change.
EXPLORE ENGAGEMENT