ความคิดเห็น เรื่องราว เกี่ยวกับ การมีส่วนร่วม รายงาน สมัครวันนี้
ร่วมทีม U-Report เสียงของคุณมีความหมาย
ความคิดเห็น
Other images
เราได้จับมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สำนัก 10 และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน เพื่อทำโพลสำรวจพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นค่ะ เราอยากรู้ว่าเกมที่วัยรุ่นชอบเล่นมีอะไรบ้าง และน้องๆ เคยต้องเสียเงินเพื่อเล่นเกมบ่อยแค่ไหน ลองไปดูกัน...
พฤษภาคม 2019
เมื่อวันครอบครัวที่ผ่านมา วันที่ 14 เมษายน 2562 เราได้ถามชาวยูรีพอร์ตไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์และประสบการณ์ในครอบครัว ลองมาดูผลโพลกันค่ะ...
เมษายน 2019
เรามีโพลฉบับพิเศษจากคุณเฮนเรียตตา ฟอร์ ผู้อำนวยการบริหารองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย มาฝากสมาชิกยูรีพอร์ต ซึ่งถามความคิดเห็นวัยรุ่นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ไอเดียแก้ไขปัญหาโลก ผ่านแคมเปญ Generation Unlimited
พฤศจิกายน 2018
เราได้ร่วมมือกับรายการโทรทัศน์ "นโยบาย by ประชาชน" ช่อง ThaiPBS ในการสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้งกระทรวงเด็กและเยาวชนขึ้นมาเป็นกระทรวงใหม่....
พฤศจิกายน 2018
องค์การยูนิเซฟได้จัดทำกรอบแนวคิดในการวัดผลการมีส่วนร่วมของวัยรุ่น เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินรูปแบบและระดับการมีส่วนร่วมของเยาวชนในโครงการต่างๆ ของยูนิเซฟค่ะ....ลองมาดูว่าน้องๆ มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างค่ะ
พฤศจิกายน 2018
การคุ้มครองเด็ก
เรามีโพลสำรวจใหม่มาฝากให้วัยรุ่นช่วยแสดงความคิดเห็นกันค่ะ ในเดือน ก.พ. ยูนิเซฟและพันธมิตรจะจัดประชุมที่ประเทศฟิลิปปินส์เรื่องการคุ้มครองเด็กในโลกออนไลน์ ซึ่งเสียงของน้องๆ จะช่วยให้พวกเราค้นหาวิธีทำให้โลกอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปลอดภัยมากขึ้นได้ค่ะ
มกราคม 2020
เราได้ร่วมมือกับ สสส และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน เพื่อสำรวจพฤติกรรมการเล่นพนันบนโลกออนไลน์ของวัยรุ่นค่ะ...
สิงหาคม 2019
ยังมีเด็กและเยาวชนอีกหลายคนที่ต้องเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งพวกเขาอาจต้องเผชิญอยู่เงียบๆ เนื่องจากยังไม่มีการรายงานแจ้งเหตุความรุนแรงมากพอในสังคม เราเลยอยากถามความเห็นจากเยาวชนชาวยูรีพอร์ต เพื่อเป็นข้อมูลประกอบแคมเปญยุติความรุนแรงขององค์การยูนิเซฟ
พฤษภาคม 2019
เราได้ร่วมมือกับกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ในการสำรวจประสบการณ์และความคิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษาค่ะ ลองไปดูผลโพลกันได้เลย...
มกราคม 2019
เราได้ร่วมมือกับนักวิจัยเพื่อสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นยูรีพอร์ตในภาคเหนือ เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและระบุตัวตนโดยการใช้ข้อมูลทางชีวภาพ (biometrics) เช่น การเก็บลายนิ้วมือ หรือสแกนม่านตา มาดูกันว่าวัยรุ่นเราคิดอย่างไรบ้าง....
ตุลาคม 2018
การพนันบอลออนไลน์ เป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดสำหรับวัยรุ่นไทย โดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันบอลโลก เราจึงได้จับมือร่วมกับ สสส และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อสำรวจความคิดเห็นเยาวชนเรื่องนี้ เชิญดูผลกันได้เลยค่ะ...
มิถุนายน 2018
การเมาแล้วขับหรือภัยจากอาการมึนเมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นปัญหาที่วัยรุ่นไทยหลายคนต้องพบเจอ เราจึงอยากถามความเห็นคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับทัศนคติต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ...
เมษายน 2018
อีกไม่นานเราจะเข้าสู่ช่วงบอลโลก ซึ่งแน่นอนว่าการพนันหรือทายผลบอลออนไลน์จะได้รับความนิยมสูงในหมู่วัยรุ่น และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน หนี้สิน และความสัมพันธ์กับครอบครัว เรามาดูว่าวัยรุ่นมีความเห็นเรื่องนี้ว่ายังไงกันบ้าง....
กุมภาพันธ์ 2018
ยูรีพอร์ตได้ร่วมมือกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยในการสอบถามความคิดเห็นจากวัยรุ่นและเยาวชนเกี่ยวกับความรุนแรง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอต่อภาครัฐ เนื่องในวันสิทธิเด็กสากล เรามาดูกันว่าพวกเขาเคยพบเจอหรือประสบกับความรุนแรงประเภทไหนบ้าง
พฤศจิกายน 2017
สัมพันธภาพภายในครอบครัวและชุมชน เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เรามาดูกันว่าน้องๆ เยาวชนไทยมองครอบครัวและชุมชนของตนเองว่าอย่างไรกันบ้างค่ะ
กันยายน 2017
ยูรีพอร์ตเตอร์หรือเพื่อนของยูรีพอร์ตเตอร์เคยมีประสบการณ์พบเห็นความรุนแรงบนสื่อออนไลน์หรือไม่? และคิดว่าใครควรมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาบ้าง และอย่างไร?
ตุลาคม 2016
ไม่ทราบว่าเพื่อนๆ ของยูรีพอร์ตเตอร์มีประสบการณ์ถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์หรือไม่ และทราบหรือไม่ว่าหากพบเห็นการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ควรทำอย่างไร?
กรกฎาคม 2016
การศึกษา
ผลจากโพลครั้งที่ 3 ของแคมเปญ Dare to Dream ที่ชวนให้น้องๆ มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะด้านชีวิตและอาชีพ เพื่อช่วยกันออกแบบการเรียนการสอนด้านทักษะที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้น
ธันวาคม 2019
เรายังคงสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นเกี่ยวกับเรื่องทักษะต่อไป กับโพลแคมเปญ Dare to Dream ครั้งที่ 2 รอบ 2 ค่ะ
ธันวาคม 2019
อนาคตบนเส้นทางสายอาชีพ เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเยาวชนที่ใกล้สำเร็จการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงาน เรามาดูกันว่าคนรุ่นใหม่มีความใฝ่ฝันว่าอย่างไรบ้างค่ะ....
สิงหาคม 2018
การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพแรงงานและขับเคลื่อนประเทศสู่ความก้าวหน้า อย่างไรก็ตามยังมีเด็กและเยาวชนจำนวนมากที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาซึ่งเป็นผลมาจากการลาออกกลางคันจากสถานศึกษา เราจึงอยากฟังจากเยาวชนว่าเขามีประสบการณ์เรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้าง....
กุมภาพันธ์ 2018
ระบอบการศึกษาไทยยังคงเป็นประเด็นร้อนที่มีการถกเถียงมากมาย แต่เราเคยได้ถามเยาวชนกันจริงๆหรือยังว่าเขาอยากเล่าเรียนอะไร....เรามาดูกันว่าน้องๆ ยูรีพอร์ตอยากเห็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบไหนมากที่สุดค่ะ
มกราคม 2018
เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ควรเตรียมความพร้อมสู่การเข้าตลาดแรงงานในอนาคต ด้วยทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆที่จำเป็นต่อการทำงานและดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน เรามาดูกันว่าเยาวชนไทยคิดยังไงเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ค่ะ
กันยายน 2017
นโยบายสังคม และ งานรณรงค์
เราอยากรู้ว่าวัยรุ่นไทยสนใจงานด้านอาสาสมัครมากน้อยแค่ไหน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานอาสาสมัครและจิตอาสาให้ตรงใจคนรุ่นใหม่มากขึ้น คราวนี้เราได้ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์และโครงการ "ฉันคือยูนิเซฟ" เพื่อเก็บข้อมูลค่ะ...
สิงหาคม 2019
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้แสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการรักษาสิทธิของวัยรุ่นแรกโหวต ที่ได้มีโอกาสเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในชีวิต เรามาดูผลสำรวจเกี่ยวกับวัยแรกโหวตกันค่ะ....
มีนาคม 2019
จบไปแล้วกับการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018 ซึ่งฝรั่งเศสได้รับชัยชนะไป แน่นอนว่ามีวัยรุ่นหลายคนที่สนใจการเล่นพนันหรือทายผลบอลช่วงแมชต์ต่างๆ เราจึงชาวยูรีพอร์ตว่าพวกเขามีประสบการณ์เล่นพนันช่วงบอลโลกว่าอย่างไรบ้างค่ะ....
กรกฎาคม 2018
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal หรือ SDG) คือ เป้าหมายที่ผู้นำโลกร่วมลงชื่อรับรอง เพื่อใช้เป็นวาระในการพัฒนาโลก 15 ปี (พ.ศ.2559-2573) ซึ่งผลของการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ย่อมส่งผลต่ออนาคตของเด็กและเยาวชน
มิถุนายน 2017
สิทธิเด็ก
เราได้ร่วมมือกับกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทอีกครั้ง เพื่อสำรวจความคิดเห็นเยาวชนเพิ่มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษาที่อยากเห็นค่ะ....
กุมภาพันธ์ 2019
ประเด็นฮ็อตบนโลกโซเชียลตอนนี้คือเรื่องการเปิดเสรีทรงผมนักเรียนไทย ว่าคนรุ่นใหม่เห็นด้วยกับการเปิดโอกาสให้เยาวชนไว้ทรงผมได้ตามใจชอบในโรงเรียนหรือไม่ มาดูกันว่าเยาวชนชาวยูรีพอร์ตคิดยังไงค่ะ...
เมษายน 2018
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เดือน ม.ค. 2561 เราได้ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนาเพื่อถามความเห็นน้องๆ ว่าอยากเห็นพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่สร้างสรรค์ และสื่อสร้างสรรค์แบบไหนในสังคมไทย มาดูกันว่าน้องๆ คิดอย่างไรค่ะ....
ธันวาคม 2017
เนื่องในวันเด็กสากลและวันสิทธิเด็กสากล วันที่ 20 พ.ย. 2560 นี้ ยูนิเซฟได้ทำโพลยูรีพอร์ตพิเศษเพื่อถามความเห็นเด็กและเยาวชนทั่วโลกเกี่ยวกับประเด็นที่พวกเขาเป็นห่วงที่สุด และบทบาทพวกเขาในการมีส่วนร่วมในประเทศ เรามาดูกันว่าเด็กไทยมีความเห็นว่ายังไงกันบ้างค่ะ
ตุลาคม 2017
เด็กและเยาวชนในยุคนี้ นับได้ว่าเป็นผู้ที่เกิดมาในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง เทคโนโลยีดิจิทัลและโลกออนไลน์มีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ความเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นอย่างไร?
มิถุนายน 2017
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กระบุว่า เด็ก ๆ มีสิทธิที่จะแสดงออกในสิ่งที่พวกเขาคิด และความเห็นของพวกเขาควรได้รับการพิจารณาตามสมควร เพื่อน ๆ คิดว่าตัวเองสามารถใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงแสดงความเห็นได้ในระดับใด?
กันยายน 2016
ประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 ทราบหรือไม่ว่าอนุสัญญานี้ มีหลักการสำคัญในการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของเด็กด้านใดบ้าง?
กรกฎาคม 2016
สุขภาพ
ทุกปียูนิเซฟจะจัดทำรายงานสภาวะเด็กโลก ซึ่งสำรวจความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนทั่วโลก โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและอาหารการกิน เรามาดูกันว่าพฤติกรรมการกินของคนรุ่นใหม่เป็นยังไงบ้าง....
กุมภาพันธ์ 2019
กำลังเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเมื่อมีการถกเกียงกันว่า อาชีพครูเหมาะสำหรับคนกลุ่ม LGBT หรือเพศทางเลือกไหม รวมทั้งการยอมรับเพศทางเลือกในสถานศึกษา ยูรีพอร์ตเลยถามคนรุ่นใหม่เรื่องนี้กันค่ะ...
มกราคม 2019
เราได้ร่วมมือกับสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการทำโพลถามวัยรุ่นเรื่องพฤติกรรมการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุนโครงการ "กินเปลี่ยนโลก" ค่ะ มาดูกันว่าเยาวชนไทยได้รับสารอาหารครบหมู่กันมากน้อยแค่ไหน....
ตุลาคม 2018
เราได้ถามมุมมองวัยรุ่นเกี่ยวกับค่านิยมความสวย รูปร่างหน้าตาและความมั่นใจในตนเองไป เพื่อต่อยอดแคมเปญ MyBodyMyOpinion มาดูกันว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่มองเรื่องรูปลักษณ์ว่ายังไงบ้าง...
กันยายน 2018
เราได้ถามวัยรุ่นแบบเปิดอกเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิต โดยเฉพาะเรื่องความเครียดหรือความกังวลต่างๆ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือกับองค์กร แพธทูเฮลท์ (Path2Health) ในการนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงบริการด้านสุขภาพจิตให้ถูกใจวัยรุ่นมากขึ้นค่ะ...
กันยายน 2018
ยูรีพอร์ตได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทำโพลเพื่อสำรวจความรู้ด้านสุขภาพที่ดีของเยาวชนค่ะ มาดูกันว่าน้องๆ ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างมีสุขอนามัยที่ดีหรือเปล่าค่ะ...
สิงหาคม 2018
เดือนมิถุนายนเป็น เดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ ซึ่งสนับสนุนสิทธิของชาว LGBTQ และเพศทางเลือก เรามาดูกันว่าวัยรุ่นไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวตนทางเพศว่ายังไงบ้างค่ะ...
มิถุนายน 2018
เพศศึกษา ยังคงเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากในสังคมไทย ว่าเนื้อหาที่นำเสนอให้เยาวชนควรลึกซึ้งแค่ไหนหรือมีหัวข้ออะไรบ้าง เราจึงถามวัยรุ่นชาวยูรีพอร์ตว่าพวกเขาอยากเรียนรู้เพศศึกษาแบบไหนมากที่สุด...
พฤษภาคม 2018
เพราะประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เรื่องของสุขภาพที่ดี และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจึงมีความสำคัญอย่างมาก มาดูกันว่าเด็กและเยาวชนไทย มองเรื่องสุขภาพความเป็นอยู่กันอย่างไรครับ
มิถุนายน 2017
อื่นๆ
Dare to Dream Poll 1
ตุลาคม 2019
น้องๆ นักศึกษา ม ธรรมศาสตร์ที่ฝึกงานกับองค์การยูเนสโก ขอแรงยูรีพอร์ตช่วยถามเพื่อนๆ เกี่ยวกับมุมมองเยาวชนต่อองค์การสหประชาชาติและการมีส่วนร่วมกับวัยรุ่นไทย มาดูผลโพลกันค่ะ....
กรกฎาคม 2018
วันที่ 20 พ.ย. ของทุกปี เป็นวันเด็กสากล (World Children's Day) ซึ่งยูนิเซฟได้ส่งเสริมให้เด็กทุกคนมีพื้นที่ส่งเสียงและลุกขึ้นมาช่วยเหลือเพื่อนเยาวชนด้วยกัน มาดูว่าปีนี้ น้องๆ ชาวไทยโหวตหัวข้อวันเด็กสากลว่าอะไรมากที่สุดค่ะ...
พฤษภาคม 2018
การทุจริตและคอรัปชั่น ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทย แต่เราเชื่อว่าคนรุ่นใหม่มีบทบาทในการลบล้างวัฒนธรรมนี้ได้ มาดูกันว่าเยาวชนคิดยังไงกับเรื่องนี้ค่ะ
เมษายน 2018
ช่วงนี้ประเทศไทยพบกับปัญหาฝุ่นละอองสูงในหลายพื้นที่ ในฐานะคนรุ่นหลังที่จะต้องอยู่กับโลกไปอีกนาน เราจึงถามเยาวชนเกี่ยวกับมุมมองและประสบการณ์ของพวกเขาในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ ลองมาดูคำตอบกันค่ะ....
มีนาคม 2018
คุณคิดว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นภัยคุกคาม คุณคิดว่าสภาพภูมิอากาศที่แปลี่ยนแปลง เป็นภัยคุกคามต่อความเป็นอยู่และความมั่นคงของโลกหรือไม่?
เมษายน 2017
ปัจจุบันโซเชียลมีเดียเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เราจึงอยากรู้ว่าเพื่อนๆ ใช้งานโซเชียลมีเดียกันอย่างไรบ้าง?
กันยายน 2016
ยูรีพอร์ตเป็นแพลตฟอร์มเพื่อให้เด็ก วัยรุ่น และเยาวชน ได้แสดงความเห็นของตนเอง ในประเด็นที่ตนสนใจ จึงอยากทราบว่าเพื่อน ๆ ยูรีพอร์ตเตอร์ มีความสนใจในประเด็นด้านใดมากที่สุด
กันยายน 2016
เพื่อน ๆ ยูรีพอร์ตเตอร์ ใช้โซเชียลมีเดียอะไรมากที่สุด?
กันยายน 2016
เอชไอวี/เอดส์
เราได้ร่วมมือกับมูลนิธิ Path2Health เพื่อสำรวจประสบการณ์การได้รับถุงยางอนามัยฟรี และมีความรักอย่างปลอดภัยมากขึ้น เรามาดูคำตอบของน้องๆ กันค่ะ...
มิถุนายน 2019
เราได้ร่วมมือกับเครือข่ายเยาวชนอาสา (TNY+) ที่ทำงานเพื่อเยาวชนผู้ติดเชื้อเอชไอวี เนื่องในโอกาสวันเอดส์โลกที่ผ่านมา เราได้สำรวจความคิดเห็นและความรู้ของสมาชิกยูรีพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องเอชไอวี ลองมาดูว่าน้องๆ ตอบว่ายังไงกันบ้างค่ะ...
ธันวาคม 2018
ช่วงวัยรุ่นวุ่นรักของพวกเรา เป็นช่วงที่เริ่มมีความสนใจและสงสัยในเรื่องของเพศ โดยเฉพาะด้านพฤติกรรม สุขภาพ และทัศนคติทางเพศ เราจึงถามความคิดเห็นเยาวชนรุ่นใหม่ว่าพวกเขามองเรื่องเพศและความสัมพันธ์ว่ายังไงกันบ้างค่ะ....
กุมภาพันธ์ 2018
เนื่องในโอกาสวันเอดส์โลก เราได้จัดทำโพลระดับนานาชาติเพื่อถามความเห็นเยาวชนเกี่ยวกับประสบการณ์ในการรับบริการด้านสุขภาพทางเพศและโรคเอดส์ ซึ่งผลโพลจะนำเสนอในการประชุมเอดส์โลกที่จะจัดขึ้นในเร็วๆ นี้
พฤศจิกายน 2017
เราได้ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสำรวจความรู้ความเข้าใจของเยาวชนไทยเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เรามาดูกันว่าน้องๆ ตอบมาว่าอย่างไรกันบ้าง...
พฤศจิกายน 2017
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของวัยรุ่นและเยาวชนยุคนี้ เรามาดูกันว่าสื่อรูปแบบไหนที่ตรงใจวัยรุ่นและสามารถช่วยให้องค์กรที่ทำงานด้านสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนเผยแพร่องค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นค่ะ
ตุลาคม 2017
การคุ้มครองเด็ก
เรามีโพลสำรวจใหม่มาฝากให้วัยรุ่นช่วยแสดงความคิดเห็นกันค่ะ ในเดือน ก.พ. ยูนิเซฟและพันธมิตรจะจัดประชุมที่ประเทศฟิลิปปินส์เรื่องการคุ้มครองเด็กในโลกออนไลน์ ซึ่งเสียงของน้องๆ จะช่วยให้พวกเราค้นหาวิธีทำให้โลกอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปลอดภัยมากขึ้นได้ค่ะ
มกราคม 27, 2020
2,466
ผู้ตอบ
12%
อัตราการตอบโพล
22%
504
78%
1,809
จำนวนผู้ตอบทั้งหมด
ดูจากตัวเลขว่าเราร่วมผลักดันเสียงเด็กและเยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงบวกอย่างไร
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม