โพลปัจจุบันใน อื่นๆ
ช่วงนี้ประเทศไทยพบกับปัญหาฝุ่นละอองสูงในหลายพื้นที่ ในฐานะคนรุ่นหลังที่จะต้องอยู่กับโลกไปอีกนาน เราจึงถามเยาวชนเกี่ยวกับมุมมองและประสบการณ์ของพวกเขาในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ ลองมาดูคำตอบกันค่ะ....
9 questions polled on this topic
24% response rate
1,994 responded out of 8,299 polled
มี.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่าคุณภาพอากาศในเมืองหรือชุมชนที่อาศัยอยู่ดีขึ้นหรือแย่ลงจากปีที่แล้ว?
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าอะไรเป็นต้นเหตุมลภาวะอากาศในเมืองหรือชุมชนน้องมากที่สุด?
มี.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่ามลภาวะอากาศมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันแค่ไหน?
มี.ค. 8. 2018
แล้วมลภาวะทางอากาศมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันน้องๆ อย่างไรมากที่สุด?
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องๆ ทราบไหมว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับระดับมลภาวะอากาศในเมืองหรือชุมชนได้ที่ไหน?
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องหาข้อมูลเรื่องระดับมลภาวะอากาศจากที่ไหนมากที่สุด?
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องจะทำอย่างไรคะถ้ามีประกาศเตือนว่าจะมีมลภาวะอากาศระดับสูง?
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องจะทำอย่างไรเพื่อลดผลกระทบจากมลภาวะอากาศในชีวิตประจำวัน?
มี.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่าใครควรรับผิดชอบการลดมลภาวะอากาศมากที่สุด?

ผลโพล

มี.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่าคุณภาพอากาศในเมืองหรือชุมชนที่อาศัยอยู่ดีขึ้นหรือแย่ลงจากปีที่แล้ว?
มีผู้ตอบจำนวน 1,994 จากทั้งหมด 8,299 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
3%
Much better
 
Much better
10%
Much worse
 
Much worse
31%
Worse
 
Worse
42%
Same
 
Same
13%
Better
 
Better

ชาย
7%
Much better
 
Much better
13%
Much worse
 
Much worse
31%
Worse
 
Worse
35%
Same
 
Same
14%
Better
 
Better
0-14
0%
much better
 
much better
26%
better
 
better
5%
much worse
 
much worse
40%
same
 
same
29%
worse
 
worse

15-19
5%
much better
 
much better
14%
better
 
better
9%
much worse
 
much worse
42%
same
 
same
29%
worse
 
worse

20-24
2%
much better
 
much better
7%
better
 
better
18%
much worse
 
much worse
37%
same
 
same
38%
worse
 
worse

25-30
0%
much better
 
much better
0%
better
 
better
31%
much worse
 
much worse
31%
same
 
same
38%
worse
 
worse

31-34
0%
much better
 
much better
0%
better
 
better
50%
much worse
 
much worse
0%
same
 
same
50%
worse
 
worse

35+
0%
much better
 
much better
13%
better
 
better
13%
much worse
 
much worse
50%
same
 
same
25%
worse
 
worse
4%
Much better
 
Much better
11%
Much worse
 
Much worse
31%
Worse
 
Worse
40%
Same
 
Same
13%
Better
 
Better
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าอะไรเป็นต้นเหตุมลภาวะอากาศในเมืองหรือชุมชนน้องมากที่สุด?
มีผู้ตอบจำนวน 2,081 จากทั้งหมด 2,184 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
15%
Power plants and industries
 
Power plants and industries
5%
Other specify
 
Other specify
13%
Agricultural burning/forest fires
 
Agricultural burning/forest fires
22%
Burning of waste
 
Burning of waste
42%
Motor vehicles/transportation
 
Motor vehicles/transportation
5%
Construction
 
Construction

ชาย
16%
Power plants and industries
 
Power plants and industries
5%
Other specify
 
Other specify
16%
Agricultural burning/forest fires
 
Agricultural burning/forest fires
19%
Burning of waste
 
Burning of waste
37%
Motor vehicles/transportation
 
Motor vehicles/transportation
7%
Construction
 
Construction
0-14
15%
burning of waste
 
burning of waste
5%
construction
 
construction
18%
power plants and industries
 
power plants and industries
11%
agricultural burning/forest fires
 
agricultural burning/forest fires
43%
motor vehicles/transportation
 
motor vehicles/transportation
8%
other specify
 
other specify

15-19
23%
burning of waste
 
burning of waste
5%
construction
 
construction
15%
power plants and industries
 
power plants and industries
14%
agricultural burning/forest fires
 
agricultural burning/forest fires
38%
motor vehicles/transportation
 
motor vehicles/transportation
4%
other specify
 
other specify

20-24
12%
burning of waste
 
burning of waste
4%
construction
 
construction
15%
power plants and industries
 
power plants and industries
12%
agricultural burning/forest fires
 
agricultural burning/forest fires
53%
motor vehicles/transportation
 
motor vehicles/transportation
4%
other specify
 
other specify

25-30
11%
burning of waste
 
burning of waste
17%
construction
 
construction
11%
power plants and industries
 
power plants and industries
28%
agricultural burning/forest fires
 
agricultural burning/forest fires
28%
motor vehicles/transportation
 
motor vehicles/transportation
6%
other specify
 
other specify

31-34
0%
burning of waste
 
burning of waste
0%
construction
 
construction
0%
power plants and industries
 
power plants and industries
50%
agricultural burning/forest fires
 
agricultural burning/forest fires
0%
motor vehicles/transportation
 
motor vehicles/transportation
50%
other specify
 
other specify

35+
0%
burning of waste
 
burning of waste
13%
construction
 
construction
13%
power plants and industries
 
power plants and industries
38%
agricultural burning/forest fires
 
agricultural burning/forest fires
25%
motor vehicles/transportation
 
motor vehicles/transportation
13%
other specify
 
other specify
15%
Power plants and industries
 
Power plants and industries
5%
Other specify
 
Other specify
14%
Agricultural burning/forest fires
 
Agricultural burning/forest fires
21%
Burning of waste
 
Burning of waste
40%
Motor vehicles/transportation
 
Motor vehicles/transportation
5%
Construction
 
Construction
มี.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่ามลภาวะอากาศมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันแค่ไหน?
มีผู้ตอบจำนวน 2,050 จากทั้งหมด 2,086 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
1%
Not at all
 
Not at all
3%
A little
 
A little
25%
Somewhat
 
Somewhat
72%
A lot
 
A lot

ชาย
2%
Not at all
 
Not at all
4%
A little
 
A little
29%
Somewhat
 
Somewhat
66%
A lot
 
A lot
0-14
0%
not at all
 
not at all
60%
a lot
 
a lot
37%
somewhat
 
somewhat
3%
a little
 
a little

15-19
1%
not at all
 
not at all
69%
a lot
 
a lot
27%
somewhat
 
somewhat
3%
a little
 
a little

20-24
0%
not at all
 
not at all
75%
a lot
 
a lot
22%
somewhat
 
somewhat
2%
a little
 
a little

25-30
0%
not at all
 
not at all
78%
a lot
 
a lot
22%
somewhat
 
somewhat
0%
a little
 
a little

31-34
0%
not at all
 
not at all
50%
a lot
 
a lot
50%
somewhat
 
somewhat
0%
a little
 
a little

35+
0%
not at all
 
not at all
75%
a lot
 
a lot
13%
somewhat
 
somewhat
13%
a little
 
a little
1%
Not at all
 
Not at all
3%
A little
 
A little
26%
Somewhat
 
Somewhat
70%
A lot
 
A lot
มี.ค. 8. 2018
แล้วมลภาวะทางอากาศมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันน้องๆ อย่างไรมากที่สุด?
มีผู้ตอบจำนวน 1,983 จากทั้งหมด 2,036 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
2%
Other specify
 
Other specify
4%
Poor visibility commuting or outdoor
 
Poor visibility commuting or outdoor
12%
Less outdoor activity/exercise
 
Less outdoor activity/exercise
82%
Difficulty breathing/health issues
 
Difficulty breathing/health issues

ชาย
4%
Other specify
 
Other specify
3%
Poor visibility commuting or outdoor
 
Poor visibility commuting or outdoor
13%
Less outdoor activity/exercise
 
Less outdoor activity/exercise
80%
Difficulty breathing/health issues
 
Difficulty breathing/health issues
0-14
77%
difficulty breathing/health issues
 
difficulty breathing/health issues
3%
poor visibility commuting or outdoor
 
poor visibility commuting or outdoor
14%
less outdoor activity/exercise
 
less outdoor activity/exercise
6%
other specify
 
other specify

15-19
81%
difficulty breathing/health issues
 
difficulty breathing/health issues
4%
poor visibility commuting or outdoor
 
poor visibility commuting or outdoor
13%
less outdoor activity/exercise
 
less outdoor activity/exercise
2%
other specify
 
other specify

20-24
83%
difficulty breathing/health issues
 
difficulty breathing/health issues
2%
poor visibility commuting or outdoor
 
poor visibility commuting or outdoor
13%
less outdoor activity/exercise
 
less outdoor activity/exercise
2%
other specify
 
other specify

25-30
94%
difficulty breathing/health issues
 
difficulty breathing/health issues
0%
poor visibility commuting or outdoor
 
poor visibility commuting or outdoor
6%
less outdoor activity/exercise
 
less outdoor activity/exercise
0%
other specify
 
other specify

31-34
100%
difficulty breathing/health issues
 
difficulty breathing/health issues
0%
poor visibility commuting or outdoor
 
poor visibility commuting or outdoor
0%
less outdoor activity/exercise
 
less outdoor activity/exercise
0%
other specify
 
other specify

35+
100%
difficulty breathing/health issues
 
difficulty breathing/health issues
0%
poor visibility commuting or outdoor
 
poor visibility commuting or outdoor
0%
less outdoor activity/exercise
 
less outdoor activity/exercise
0%
other specify
 
other specify
2%
Other specify
 
Other specify
4%
Poor visibility commuting or outdoor
 
Poor visibility commuting or outdoor
12%
Less outdoor activity/exercise
 
Less outdoor activity/exercise
82%
Difficulty breathing/health issues
 
Difficulty breathing/health issues
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องๆ ทราบไหมว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับระดับมลภาวะอากาศในเมืองหรือชุมชนได้ที่ไหน?
มีผู้ตอบจำนวน 1,969 จากทั้งหมด 1,999 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
70%
No/Not sure
 
No/Not sure
30%
Yes
 
Yes

ชาย
65%
No/Not sure
 
No/Not sure
35%
Yes
 
Yes
0-14
65%
no/not sure
 
no/not sure
35%
yes
 
yes

15-19
69%
no/not sure
 
no/not sure
31%
yes
 
yes

20-24
67%
no/not sure
 
no/not sure
33%
yes
 
yes

25-30
71%
no/not sure
 
no/not sure
29%
yes
 
yes

31-34
0%
no/not sure
 
no/not sure
100%
yes
 
yes

35+
75%
no/not sure
 
no/not sure
25%
yes
 
yes
69%
No/Not sure
 
No/Not sure
31%
Yes
 
Yes
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องหาข้อมูลเรื่องระดับมลภาวะอากาศจากที่ไหนมากที่สุด?
มีผู้ตอบจำนวน 606 จากทั้งหมด 620 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
3%
Other specify
 
Other specify
13%
World Air Qual Index website
 
World Air Qual Index website
29%
Pollution Control Dept facebook/web
 
Pollution Control Dept facebook/web
3%
Portable air monitor equipment
 
Portable air monitor equipment
38%
News report
 
News report
16%
Air4Thai app
 
Air4Thai app

ชาย
3%
Other specify
 
Other specify
12%
World Air Qual Index website
 
World Air Qual Index website
32%
Pollution Control Dept facebook/web
 
Pollution Control Dept facebook/web
3%
Portable air monitor equipment
 
Portable air monitor equipment
38%
News report
 
News report
12%
Air4Thai app
 
Air4Thai app
0-14
18%
world air qual index website
 
world air qual index website
0%
portable air monitor equipment
 
portable air monitor equipment
14%
pollution control dept facebook/web
 
pollution control dept facebook/web
45%
news report
 
news report
23%
air4thai app
 
air4thai app
0%
other specify
 
other specify

15-19
11%
world air qual index website
 
world air qual index website
3%
portable air monitor equipment
 
portable air monitor equipment
29%
pollution control dept facebook/web
 
pollution control dept facebook/web
37%
news report
 
news report
17%
air4thai app
 
air4thai app
3%
other specify
 
other specify

20-24
15%
world air qual index website
 
world air qual index website
0%
portable air monitor equipment
 
portable air monitor equipment
36%
pollution control dept facebook/web
 
pollution control dept facebook/web
38%
news report
 
news report
8%
air4thai app
 
air4thai app
3%
other specify
 
other specify

25-30
40%
world air qual index website
 
world air qual index website
0%
portable air monitor equipment
 
portable air monitor equipment
0%
pollution control dept facebook/web
 
pollution control dept facebook/web
40%
news report
 
news report
20%
air4thai app
 
air4thai app
0%
other specify
 
other specify

31-34
0%
world air qual index website
 
world air qual index website
0%
portable air monitor equipment
 
portable air monitor equipment
50%
pollution control dept facebook/web
 
pollution control dept facebook/web
0%
news report
 
news report
0%
air4thai app
 
air4thai app
50%
other specify
 
other specify

35+
0%
world air qual index website
 
world air qual index website
0%
portable air monitor equipment
 
portable air monitor equipment
50%
pollution control dept facebook/web
 
pollution control dept facebook/web
50%
news report
 
news report
0%
air4thai app
 
air4thai app
0%
other specify
 
other specify
3%
Other specify
 
Other specify
13%
World Air Qual Index website
 
World Air Qual Index website
30%
Pollution Control Dept facebook/web
 
Pollution Control Dept facebook/web
3%
Portable air monitor equipment
 
Portable air monitor equipment
36%
News report
 
News report
15%
Air4Thai app
 
Air4Thai app
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องจะทำอย่างไรคะถ้ามีประกาศเตือนว่าจะมีมลภาวะอากาศระดับสูง?
มีผู้ตอบจำนวน 1,902 จากทั้งหมด 1,958 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
1%
Other specify
 
Other specify
16%
Help share alert info to family
 
Help share alert info to family
27%
Follow guidance of local authorities
 
Follow guidance of local authorities
26%
Use effective face mask
 
Use effective face mask
15%
Avoid heavy traffic areas
 
Avoid heavy traffic areas
15%
Check pollution daily then decide
 
Check pollution daily then decide

ชาย
2%
Other specify
 
Other specify
12%
Help share alert info to family
 
Help share alert info to family
26%
Follow guidance of local authorities
 
Follow guidance of local authorities
27%
Use effective face mask
 
Use effective face mask
12%
Avoid heavy traffic areas
 
Avoid heavy traffic areas
20%
Check pollution daily then decide
 
Check pollution daily then decide
0-14
10%
avoid heavy traffic areas
 
avoid heavy traffic areas
32%
follow guidance of local authorities
 
follow guidance of local authorities
10%
help share alert info to family
 
help share alert info to family
25%
use effective face mask
 
use effective face mask
2%
other specify
 
other specify
22%
check pollution daily then decide
 
check pollution daily then decide

15-19
14%
avoid heavy traffic areas
 
avoid heavy traffic areas
29%
follow guidance of local authorities
 
follow guidance of local authorities
14%
help share alert info to family
 
help share alert info to family
25%
use effective face mask
 
use effective face mask
1%
other specify
 
other specify
16%
check pollution daily then decide
 
check pollution daily then decide

20-24
17%
avoid heavy traffic areas
 
avoid heavy traffic areas
19%
follow guidance of local authorities
 
follow guidance of local authorities
17%
help share alert info to family
 
help share alert info to family
30%
use effective face mask
 
use effective face mask
1%
other specify
 
other specify
16%
check pollution daily then decide
 
check pollution daily then decide

25-30
12%
avoid heavy traffic areas
 
avoid heavy traffic areas
6%
follow guidance of local authorities
 
follow guidance of local authorities
24%
help share alert info to family
 
help share alert info to family
47%
use effective face mask
 
use effective face mask
0%
other specify
 
other specify
12%
check pollution daily then decide
 
check pollution daily then decide

31-34
0%
avoid heavy traffic areas
 
avoid heavy traffic areas
0%
follow guidance of local authorities
 
follow guidance of local authorities
50%
help share alert info to family
 
help share alert info to family
50%
use effective face mask
 
use effective face mask
0%
other specify
 
other specify
0%
check pollution daily then decide
 
check pollution daily then decide

35+
0%
avoid heavy traffic areas
 
avoid heavy traffic areas
13%
follow guidance of local authorities
 
follow guidance of local authorities
38%
help share alert info to family
 
help share alert info to family
50%
use effective face mask
 
use effective face mask
0%
other specify
 
other specify
0%
check pollution daily then decide
 
check pollution daily then decide
1%
Other specify
 
Other specify
15%
Help share alert info to family
 
Help share alert info to family
27%
Follow guidance of local authorities
 
Follow guidance of local authorities
26%
Use effective face mask
 
Use effective face mask
14%
Avoid heavy traffic areas
 
Avoid heavy traffic areas
16%
Check pollution daily then decide
 
Check pollution daily then decide
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องจะทำอย่างไรเพื่อลดผลกระทบจากมลภาวะอากาศในชีวิตประจำวัน?
มีผู้ตอบจำนวน 1,854 จากทั้งหมด 1,903 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
2%
Other specify
 
Other specify
11%
Use cleaner vehicles
 
Use cleaner vehicles
29%
Consume less energy
 
Consume less energy
26%
Use public transport or cycle
 
Use public transport or cycle
32%
Minimise waste from daily life
 
Minimise waste from daily life

ชาย
3%
Other specify
 
Other specify
13%
Use cleaner vehicles
 
Use cleaner vehicles
25%
Consume less energy
 
Consume less energy
26%
Use public transport or cycle
 
Use public transport or cycle
33%
Minimise waste from daily life
 
Minimise waste from daily life
0-14
29%
consume less energy
 
consume less energy
25%
minimise waste from daily life
 
minimise waste from daily life
7%
use cleaner vehicles
 
use cleaner vehicles
31%
use public transport or cycle
 
use public transport or cycle
8%
other specify
 
other specify

15-19
28%
consume less energy
 
consume less energy
34%
minimise waste from daily life
 
minimise waste from daily life
11%
use cleaner vehicles
 
use cleaner vehicles
25%
use public transport or cycle
 
use public transport or cycle
2%
other specify
 
other specify

20-24
27%
consume less energy
 
consume less energy
27%
minimise waste from daily life
 
minimise waste from daily life
12%
use cleaner vehicles
 
use cleaner vehicles
32%
use public transport or cycle
 
use public transport or cycle
2%
other specify
 
other specify

25-30
19%
consume less energy
 
consume less energy
19%
minimise waste from daily life
 
minimise waste from daily life
25%
use cleaner vehicles
 
use cleaner vehicles
31%
use public transport or cycle
 
use public transport or cycle
6%
other specify
 
other specify

31-34
50%
consume less energy
 
consume less energy
0%
minimise waste from daily life
 
minimise waste from daily life
50%
use cleaner vehicles
 
use cleaner vehicles
0%
use public transport or cycle
 
use public transport or cycle
0%
other specify
 
other specify

35+
25%
consume less energy
 
consume less energy
25%
minimise waste from daily life
 
minimise waste from daily life
25%
use cleaner vehicles
 
use cleaner vehicles
25%
use public transport or cycle
 
use public transport or cycle
0%
other specify
 
other specify
3%
Other specify
 
Other specify
12%
Use cleaner vehicles
 
Use cleaner vehicles
28%
Consume less energy
 
Consume less energy
26%
Use public transport or cycle
 
Use public transport or cycle
32%
Minimise waste from daily life
 
Minimise waste from daily life
มี.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่าใครควรรับผิดชอบการลดมลภาวะอากาศมากที่สุด?
มีผู้ตอบจำนวน 1,829 จากทั้งหมด 1,853 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
36%
Other specify
 
Other specify
4%
Schools/ edu institutions
 
Schools/ edu institutions
5%
NGOs/civil society orgs
 
NGOs/civil society orgs
6%
Corporations/private sector
 
Corporations/private sector
29%
Local authorities
 
Local authorities
20%
Government/politicians
 
Government/politicians

ชาย
31%
Other specify
 
Other specify
4%
Schools/ edu institutions
 
Schools/ edu institutions
4%
NGOs/civil society orgs
 
NGOs/civil society orgs
10%
Corporations/private sector
 
Corporations/private sector
29%
Local authorities
 
Local authorities
24%
Government/politicians
 
Government/politicians
0-14
16%
government/politicians
 
government/politicians
9%
corporations/private sector
 
corporations/private sector
5%
schools/ edu institutions
 
schools/ edu institutions
5%
ngos/civil society orgs
 
ngos/civil society orgs
33%
other specify
 
other specify
33%
local authorities
 
local authorities

15-19
21%
government/politicians
 
government/politicians
6%
corporations/private sector
 
corporations/private sector
4%
schools/ edu institutions
 
schools/ edu institutions
4%
ngos/civil society orgs
 
ngos/civil society orgs
34%
other specify
 
other specify
30%
local authorities
 
local authorities

20-24
22%
government/politicians
 
government/politicians
7%
corporations/private sector
 
corporations/private sector
3%
schools/ edu institutions
 
schools/ edu institutions
3%
ngos/civil society orgs
 
ngos/civil society orgs
42%
other specify
 
other specify
22%
local authorities
 
local authorities

25-30
31%
government/politicians
 
government/politicians
0%
corporations/private sector
 
corporations/private sector
0%
schools/ edu institutions
 
schools/ edu institutions
6%
ngos/civil society orgs
 
ngos/civil society orgs
25%
other specify
 
other specify
38%
local authorities
 
local authorities

31-34
0%
government/politicians
 
government/politicians
50%
corporations/private sector
 
corporations/private sector
0%
schools/ edu institutions
 
schools/ edu institutions
0%
ngos/civil society orgs
 
ngos/civil society orgs
50%
other specify
 
other specify
0%
local authorities
 
local authorities

35+
25%
government/politicians
 
government/politicians
0%
corporations/private sector
 
corporations/private sector
0%
schools/ edu institutions
 
schools/ edu institutions
0%
ngos/civil society orgs
 
ngos/civil society orgs
50%
other specify
 
other specify
25%
local authorities
 
local authorities
35%
Other specify
 
Other specify
4%
Schools/ edu institutions
 
Schools/ edu institutions
4%
NGOs/civil society orgs
 
NGOs/civil society orgs
6%
Corporations/private sector
 
Corporations/private sector
29%
Local authorities
 
Local authorities
21%
Government/politicians
 
Government/politicians

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด