อื่นๆ
ช่วงนี้ประเทศไทยพบกับปัญหาฝุ่นละอองสูงในหลายพื้นที่ ในฐานะคนรุ่นหลังที่จะต้องอยู่กับโลกไปอีกนาน เราจึงถามเยาวชนเกี่ยวกับมุมมองและประสบการณ์ของพวกเขาในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ ลองมาดูคำตอบกันค่ะ....
9 questions polled on this topic
25% response rate
2,117 responded out of 8,424 polled
มี.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่าคุณภาพอากาศในเมืองหรือชุมชนที่อาศัยอยู่ดีขึ้นหรือแย่ลงจากปีที่แล้ว?
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าอะไรเป็นต้นเหตุมลภาวะอากาศในเมืองหรือชุมชนน้องมากที่สุด?
มี.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่ามลภาวะอากาศมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันแค่ไหน?
มี.ค. 8. 2018
แล้วมลภาวะทางอากาศมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันน้องๆ อย่างไรมากที่สุด?
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องๆ ทราบไหมว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับระดับมลภาวะอากาศในเมืองหรือชุมชนได้ที่ไหน?
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องหาข้อมูลเรื่องระดับมลภาวะอากาศจากที่ไหนมากที่สุด?
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องจะทำอย่างไรคะถ้ามีประกาศเตือนว่าจะมีมลภาวะอากาศระดับสูง?
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องจะทำอย่างไรเพื่อลดผลกระทบจากมลภาวะอากาศในชีวิตประจำวัน?
มี.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่าใครควรรับผิดชอบการลดมลภาวะอากาศมากที่สุด?

ผลโพล

มี.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่าคุณภาพอากาศในเมืองหรือชุมชนที่อาศัยอยู่ดีขึ้นหรือแย่ลงจากปีที่แล้ว?
มีผู้ตอบจำนวน 2,117 จากทั้งหมด 8,424 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
3%
Much better
 
Much better
10%
Much worse
 
Much worse
31%
Worse
 
Worse
42%
Same
 
Same
14%
Better
 
Better

ชาย
7%
Much better
 
Much better
13%
Much worse
 
Much worse
31%
Worse
 
Worse
35%
Same
 
Same
14%
Better
 
Better
0-14
0%
much better
 
much better
25%
better
 
better
4%
much worse
 
much worse
42%
same
 
same
29%
worse
 
worse

15-19
5%
much better
 
much better
14%
better
 
better
9%
much worse
 
much worse
42%
same
 
same
29%
worse
 
worse

20-24
2%
much better
 
much better
11%
better
 
better
17%
much worse
 
much worse
36%
same
 
same
35%
worse
 
worse

25-30
5%
much better
 
much better
5%
better
 
better
27%
much worse
 
much worse
23%
same
 
same
41%
worse
 
worse

31-34
0%
much better
 
much better
0%
better
 
better
25%
much worse
 
much worse
25%
same
 
same
50%
worse
 
worse

35+
0%
much better
 
much better
7%
better
 
better
7%
much worse
 
much worse
50%
same
 
same
36%
worse
 
worse
4%
Much better
 
Much better
11%
Much worse
 
Much worse
31%
Worse
 
Worse
40%
Same
 
Same
14%
Better
 
Better
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องๆ คิดว่าอะไรเป็นต้นเหตุมลภาวะอากาศในเมืองหรือชุมชนน้องมากที่สุด?
มีผู้ตอบจำนวน 2,200 จากทั้งหมด 2,307 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
15%
Power plants and industries
 
Power plants and industries
4%
Other specify
 
Other specify
13%
Agricultural burning/forest fires
 
Agricultural burning/forest fires
21%
Burning of waste
 
Burning of waste
42%
Motor vehicles/transportation
 
Motor vehicles/transportation
5%
Construction
 
Construction

ชาย
16%
Power plants and industries
 
Power plants and industries
5%
Other specify
 
Other specify
16%
Agricultural burning/forest fires
 
Agricultural burning/forest fires
18%
Burning of waste
 
Burning of waste
38%
Motor vehicles/transportation
 
Motor vehicles/transportation
7%
Construction
 
Construction
0-14
17%
burning of waste
 
burning of waste
4%
construction
 
construction
18%
power plants and industries
 
power plants and industries
11%
agricultural burning/forest fires
 
agricultural burning/forest fires
43%
motor vehicles/transportation
 
motor vehicles/transportation
7%
other specify
 
other specify

15-19
23%
burning of waste
 
burning of waste
5%
construction
 
construction
15%
power plants and industries
 
power plants and industries
14%
agricultural burning/forest fires
 
agricultural burning/forest fires
39%
motor vehicles/transportation
 
motor vehicles/transportation
4%
other specify
 
other specify

20-24
11%
burning of waste
 
burning of waste
4%
construction
 
construction
16%
power plants and industries
 
power plants and industries
11%
agricultural burning/forest fires
 
agricultural burning/forest fires
54%
motor vehicles/transportation
 
motor vehicles/transportation
3%
other specify
 
other specify

25-30
9%
burning of waste
 
burning of waste
26%
construction
 
construction
9%
power plants and industries
 
power plants and industries
22%
agricultural burning/forest fires
 
agricultural burning/forest fires
30%
motor vehicles/transportation
 
motor vehicles/transportation
4%
other specify
 
other specify

31-34
0%
burning of waste
 
burning of waste
0%
construction
 
construction
0%
power plants and industries
 
power plants and industries
25%
agricultural burning/forest fires
 
agricultural burning/forest fires
50%
motor vehicles/transportation
 
motor vehicles/transportation
25%
other specify
 
other specify

35+
7%
burning of waste
 
burning of waste
7%
construction
 
construction
27%
power plants and industries
 
power plants and industries
27%
agricultural burning/forest fires
 
agricultural burning/forest fires
27%
motor vehicles/transportation
 
motor vehicles/transportation
7%
other specify
 
other specify
15%
Power plants and industries
 
Power plants and industries
5%
Other specify
 
Other specify
14%
Agricultural burning/forest fires
 
Agricultural burning/forest fires
21%
Burning of waste
 
Burning of waste
41%
Motor vehicles/transportation
 
Motor vehicles/transportation
5%
Construction
 
Construction
มี.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่ามลภาวะอากาศมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันแค่ไหน?
มีผู้ตอบจำนวน 2,169 จากทั้งหมด 2,205 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
1%
Not at all
 
Not at all
3%
A little
 
A little
25%
Somewhat
 
Somewhat
72%
A lot
 
A lot

ชาย
1%
Not at all
 
Not at all
3%
A little
 
A little
29%
Somewhat
 
Somewhat
66%
A lot
 
A lot
0-14
0%
not at all
 
not at all
60%
a lot
 
a lot
38%
somewhat
 
somewhat
3%
a little
 
a little

15-19
1%
not at all
 
not at all
69%
a lot
 
a lot
27%
somewhat
 
somewhat
3%
a little
 
a little

20-24
0%
not at all
 
not at all
76%
a lot
 
a lot
22%
somewhat
 
somewhat
2%
a little
 
a little

25-30
0%
not at all
 
not at all
74%
a lot
 
a lot
26%
somewhat
 
somewhat
0%
a little
 
a little

31-34
0%
not at all
 
not at all
75%
a lot
 
a lot
25%
somewhat
 
somewhat
0%
a little
 
a little

35+
0%
not at all
 
not at all
73%
a lot
 
a lot
20%
somewhat
 
somewhat
7%
a little
 
a little
1%
Not at all
 
Not at all
3%
A little
 
A little
26%
Somewhat
 
Somewhat
70%
A lot
 
A lot
มี.ค. 8. 2018
แล้วมลภาวะทางอากาศมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันน้องๆ อย่างไรมากที่สุด?
มีผู้ตอบจำนวน 2,096 จากทั้งหมด 2,154 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
2%
Other specify
 
Other specify
4%
Poor visibility commuting or outdoor
 
Poor visibility commuting or outdoor
13%
Less outdoor activity/exercise
 
Less outdoor activity/exercise
82%
Difficulty breathing/health issues
 
Difficulty breathing/health issues

ชาย
4%
Other specify
 
Other specify
3%
Poor visibility commuting or outdoor
 
Poor visibility commuting or outdoor
14%
Less outdoor activity/exercise
 
Less outdoor activity/exercise
79%
Difficulty breathing/health issues
 
Difficulty breathing/health issues
0-14
76%
difficulty breathing/health issues
 
difficulty breathing/health issues
3%
poor visibility commuting or outdoor
 
poor visibility commuting or outdoor
15%
less outdoor activity/exercise
 
less outdoor activity/exercise
6%
other specify
 
other specify

15-19
81%
difficulty breathing/health issues
 
difficulty breathing/health issues
3%
poor visibility commuting or outdoor
 
poor visibility commuting or outdoor
13%
less outdoor activity/exercise
 
less outdoor activity/exercise
2%
other specify
 
other specify

20-24
83%
difficulty breathing/health issues
 
difficulty breathing/health issues
3%
poor visibility commuting or outdoor
 
poor visibility commuting or outdoor
12%
less outdoor activity/exercise
 
less outdoor activity/exercise
2%
other specify
 
other specify

25-30
86%
difficulty breathing/health issues
 
difficulty breathing/health issues
0%
poor visibility commuting or outdoor
 
poor visibility commuting or outdoor
14%
less outdoor activity/exercise
 
less outdoor activity/exercise
0%
other specify
 
other specify

31-34
100%
difficulty breathing/health issues
 
difficulty breathing/health issues
0%
poor visibility commuting or outdoor
 
poor visibility commuting or outdoor
0%
less outdoor activity/exercise
 
less outdoor activity/exercise
0%
other specify
 
other specify

35+
86%
difficulty breathing/health issues
 
difficulty breathing/health issues
7%
poor visibility commuting or outdoor
 
poor visibility commuting or outdoor
7%
less outdoor activity/exercise
 
less outdoor activity/exercise
0%
other specify
 
other specify
2%
Other specify
 
Other specify
4%
Poor visibility commuting or outdoor
 
Poor visibility commuting or outdoor
13%
Less outdoor activity/exercise
 
Less outdoor activity/exercise
81%
Difficulty breathing/health issues
 
Difficulty breathing/health issues
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องๆ ทราบไหมว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับระดับมลภาวะอากาศในเมืองหรือชุมชนได้ที่ไหน?
มีผู้ตอบจำนวน 2,082 จากทั้งหมด 2,112 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
70%
No/Not sure
 
No/Not sure
30%
Yes
 
Yes

ชาย
65%
No/Not sure
 
No/Not sure
35%
Yes
 
Yes
0-14
66%
no/not sure
 
no/not sure
34%
yes
 
yes

15-19
69%
no/not sure
 
no/not sure
31%
yes
 
yes

20-24
67%
no/not sure
 
no/not sure
33%
yes
 
yes

25-30
64%
no/not sure
 
no/not sure
36%
yes
 
yes

31-34
0%
no/not sure
 
no/not sure
100%
yes
 
yes

35+
64%
no/not sure
 
no/not sure
36%
yes
 
yes
69%
No/Not sure
 
No/Not sure
31%
Yes
 
Yes
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องหาข้อมูลเรื่องระดับมลภาวะอากาศจากที่ไหนมากที่สุด?
มีผู้ตอบจำนวน 639 จากทั้งหมด 654 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
3%
Other specify
 
Other specify
13%
World Air Qual Index website
 
World Air Qual Index website
29%
Pollution Control Dept facebook/web
 
Pollution Control Dept facebook/web
2%
Portable air monitor equipment
 
Portable air monitor equipment
38%
News report
 
News report
16%
Air4Thai app
 
Air4Thai app

ชาย
4%
Other specify
 
Other specify
12%
World Air Qual Index website
 
World Air Qual Index website
32%
Pollution Control Dept facebook/web
 
Pollution Control Dept facebook/web
4%
Portable air monitor equipment
 
Portable air monitor equipment
36%
News report
 
News report
13%
Air4Thai app
 
Air4Thai app
0-14
21%
world air qual index website
 
world air qual index website
0%
portable air monitor equipment
 
portable air monitor equipment
13%
pollution control dept facebook/web
 
pollution control dept facebook/web
46%
news report
 
news report
21%
air4thai app
 
air4thai app
0%
other specify
 
other specify

15-19
11%
world air qual index website
 
world air qual index website
3%
portable air monitor equipment
 
portable air monitor equipment
29%
pollution control dept facebook/web
 
pollution control dept facebook/web
37%
news report
 
news report
16%
air4thai app
 
air4thai app
3%
other specify
 
other specify

20-24
15%
world air qual index website
 
world air qual index website
1%
portable air monitor equipment
 
portable air monitor equipment
34%
pollution control dept facebook/web
 
pollution control dept facebook/web
37%
news report
 
news report
10%
air4thai app
 
air4thai app
3%
other specify
 
other specify

25-30
25%
world air qual index website
 
world air qual index website
0%
portable air monitor equipment
 
portable air monitor equipment
25%
pollution control dept facebook/web
 
pollution control dept facebook/web
25%
news report
 
news report
25%
air4thai app
 
air4thai app
0%
other specify
 
other specify

31-34
0%
world air qual index website
 
world air qual index website
0%
portable air monitor equipment
 
portable air monitor equipment
33%
pollution control dept facebook/web
 
pollution control dept facebook/web
33%
news report
 
news report
0%
air4thai app
 
air4thai app
33%
other specify
 
other specify

35+
0%
world air qual index website
 
world air qual index website
0%
portable air monitor equipment
 
portable air monitor equipment
60%
pollution control dept facebook/web
 
pollution control dept facebook/web
20%
news report
 
news report
0%
air4thai app
 
air4thai app
20%
other specify
 
other specify
3%
Other specify
 
Other specify
12%
World Air Qual Index website
 
World Air Qual Index website
30%
Pollution Control Dept facebook/web
 
Pollution Control Dept facebook/web
3%
Portable air monitor equipment
 
Portable air monitor equipment
37%
News report
 
News report
15%
Air4Thai app
 
Air4Thai app
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องจะทำอย่างไรคะถ้ามีประกาศเตือนว่าจะมีมลภาวะอากาศระดับสูง?
มีผู้ตอบจำนวน 2,005 จากทั้งหมด 2,070 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
1%
Other specify
 
Other specify
16%
Help share alert info to family
 
Help share alert info to family
27%
Follow guidance of local authorities
 
Follow guidance of local authorities
26%
Use effective face mask
 
Use effective face mask
15%
Avoid heavy traffic areas
 
Avoid heavy traffic areas
15%
Check pollution daily then decide
 
Check pollution daily then decide

ชาย
2%
Other specify
 
Other specify
12%
Help share alert info to family
 
Help share alert info to family
25%
Follow guidance of local authorities
 
Follow guidance of local authorities
27%
Use effective face mask
 
Use effective face mask
12%
Avoid heavy traffic areas
 
Avoid heavy traffic areas
21%
Check pollution daily then decide
 
Check pollution daily then decide
0-14
9%
avoid heavy traffic areas
 
avoid heavy traffic areas
31%
follow guidance of local authorities
 
follow guidance of local authorities
9%
help share alert info to family
 
help share alert info to family
24%
use effective face mask
 
use effective face mask
1%
other specify
 
other specify
26%
check pollution daily then decide
 
check pollution daily then decide

15-19
14%
avoid heavy traffic areas
 
avoid heavy traffic areas
29%
follow guidance of local authorities
 
follow guidance of local authorities
15%
help share alert info to family
 
help share alert info to family
25%
use effective face mask
 
use effective face mask
1%
other specify
 
other specify
16%
check pollution daily then decide
 
check pollution daily then decide

20-24
17%
avoid heavy traffic areas
 
avoid heavy traffic areas
18%
follow guidance of local authorities
 
follow guidance of local authorities
15%
help share alert info to family
 
help share alert info to family
32%
use effective face mask
 
use effective face mask
0%
other specify
 
other specify
17%
check pollution daily then decide
 
check pollution daily then decide

25-30
18%
avoid heavy traffic areas
 
avoid heavy traffic areas
5%
follow guidance of local authorities
 
follow guidance of local authorities
18%
help share alert info to family
 
help share alert info to family
45%
use effective face mask
 
use effective face mask
0%
other specify
 
other specify
14%
check pollution daily then decide
 
check pollution daily then decide

31-34
0%
avoid heavy traffic areas
 
avoid heavy traffic areas
0%
follow guidance of local authorities
 
follow guidance of local authorities
33%
help share alert info to family
 
help share alert info to family
67%
use effective face mask
 
use effective face mask
0%
other specify
 
other specify
0%
check pollution daily then decide
 
check pollution daily then decide

35+
8%
avoid heavy traffic areas
 
avoid heavy traffic areas
8%
follow guidance of local authorities
 
follow guidance of local authorities
38%
help share alert info to family
 
help share alert info to family
46%
use effective face mask
 
use effective face mask
0%
other specify
 
other specify
0%
check pollution daily then decide
 
check pollution daily then decide
1%
Other specify
 
Other specify
15%
Help share alert info to family
 
Help share alert info to family
27%
Follow guidance of local authorities
 
Follow guidance of local authorities
26%
Use effective face mask
 
Use effective face mask
14%
Avoid heavy traffic areas
 
Avoid heavy traffic areas
17%
Check pollution daily then decide
 
Check pollution daily then decide
มี.ค. 8. 2018
แล้วน้องจะทำอย่างไรเพื่อลดผลกระทบจากมลภาวะอากาศในชีวิตประจำวัน?
มีผู้ตอบจำนวน 1,951 จากทั้งหมด 2,006 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
2%
Other specify
 
Other specify
11%
Use cleaner vehicles
 
Use cleaner vehicles
29%
Consume less energy
 
Consume less energy
26%
Use public transport or cycle
 
Use public transport or cycle
31%
Minimise waste from daily life
 
Minimise waste from daily life

ชาย
3%
Other specify
 
Other specify
13%
Use cleaner vehicles
 
Use cleaner vehicles
24%
Consume less energy
 
Consume less energy
27%
Use public transport or cycle
 
Use public transport or cycle
32%
Minimise waste from daily life
 
Minimise waste from daily life
0-14
31%
consume less energy
 
consume less energy
23%
minimise waste from daily life
 
minimise waste from daily life
6%
use cleaner vehicles
 
use cleaner vehicles
31%
use public transport or cycle
 
use public transport or cycle
8%
other specify
 
other specify

15-19
27%
consume less energy
 
consume less energy
33%
minimise waste from daily life
 
minimise waste from daily life
11%
use cleaner vehicles
 
use cleaner vehicles
26%
use public transport or cycle
 
use public transport or cycle
2%
other specify
 
other specify

20-24
27%
consume less energy
 
consume less energy
28%
minimise waste from daily life
 
minimise waste from daily life
11%
use cleaner vehicles
 
use cleaner vehicles
31%
use public transport or cycle
 
use public transport or cycle
2%
other specify
 
other specify

25-30
20%
consume less energy
 
consume less energy
20%
minimise waste from daily life
 
minimise waste from daily life
20%
use cleaner vehicles
 
use cleaner vehicles
35%
use public transport or cycle
 
use public transport or cycle
5%
other specify
 
other specify

31-34
33%
consume less energy
 
consume less energy
0%
minimise waste from daily life
 
minimise waste from daily life
33%
use cleaner vehicles
 
use cleaner vehicles
33%
use public transport or cycle
 
use public transport or cycle
0%
other specify
 
other specify

35+
23%
consume less energy
 
consume less energy
38%
minimise waste from daily life
 
minimise waste from daily life
15%
use cleaner vehicles
 
use cleaner vehicles
23%
use public transport or cycle
 
use public transport or cycle
0%
other specify
 
other specify
3%
Other specify
 
Other specify
12%
Use cleaner vehicles
 
Use cleaner vehicles
28%
Consume less energy
 
Consume less energy
26%
Use public transport or cycle
 
Use public transport or cycle
32%
Minimise waste from daily life
 
Minimise waste from daily life
มี.ค. 8. 2018
น้องๆ คิดว่าใครควรรับผิดชอบการลดมลภาวะอากาศมากที่สุด?
มีผู้ตอบจำนวน 1,925 จากทั้งหมด 1,949 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
37%
Other specify
 
Other specify
4%
Schools/ edu institutions
 
Schools/ edu institutions
5%
NGOs/civil society orgs
 
NGOs/civil society orgs
6%
Corporations/private sector
 
Corporations/private sector
29%
Local authorities
 
Local authorities
20%
Government/politicians
 
Government/politicians

ชาย
32%
Other specify
 
Other specify
4%
Schools/ edu institutions
 
Schools/ edu institutions
3%
NGOs/civil society orgs
 
NGOs/civil society orgs
9%
Corporations/private sector
 
Corporations/private sector
28%
Local authorities
 
Local authorities
24%
Government/politicians
 
Government/politicians
0-14
16%
government/politicians
 
government/politicians
8%
corporations/private sector
 
corporations/private sector
6%
schools/ edu institutions
 
schools/ edu institutions
5%
ngos/civil society orgs
 
ngos/civil society orgs
35%
other specify
 
other specify
30%
local authorities
 
local authorities

15-19
21%
government/politicians
 
government/politicians
6%
corporations/private sector
 
corporations/private sector
4%
schools/ edu institutions
 
schools/ edu institutions
4%
ngos/civil society orgs
 
ngos/civil society orgs
35%
other specify
 
other specify
30%
local authorities
 
local authorities

20-24
22%
government/politicians
 
government/politicians
8%
corporations/private sector
 
corporations/private sector
4%
schools/ edu institutions
 
schools/ edu institutions
4%
ngos/civil society orgs
 
ngos/civil society orgs
40%
other specify
 
other specify
23%
local authorities
 
local authorities

25-30
30%
government/politicians
 
government/politicians
0%
corporations/private sector
 
corporations/private sector
0%
schools/ edu institutions
 
schools/ edu institutions
5%
ngos/civil society orgs
 
ngos/civil society orgs
30%
other specify
 
other specify
35%
local authorities
 
local authorities

31-34
0%
government/politicians
 
government/politicians
33%
corporations/private sector
 
corporations/private sector
0%
schools/ edu institutions
 
schools/ edu institutions
0%
ngos/civil society orgs
 
ngos/civil society orgs
67%
other specify
 
other specify
0%
local authorities
 
local authorities

35+
31%
government/politicians
 
government/politicians
0%
corporations/private sector
 
corporations/private sector
0%
schools/ edu institutions
 
schools/ edu institutions
0%
ngos/civil society orgs
 
ngos/civil society orgs
46%
other specify
 
other specify
23%
local authorities
 
local authorities
36%
Other specify
 
Other specify
4%
Schools/ edu institutions
 
Schools/ edu institutions
4%
NGOs/civil society orgs
 
NGOs/civil society orgs
6%
Corporations/private sector
 
Corporations/private sector
29%
Local authorities
 
Local authorities
21%
Government/politicians
 
Government/politicians

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด