เอชไอวี/เอดส์
ช่วงวัยรุ่นวุ่นรักของพวกเรา เป็นช่วงที่เริ่มมีความสนใจและสงสัยในเรื่องของเพศ โดยเฉพาะด้านพฤติกรรม สุขภาพ และทัศนคติทางเพศ เราจึงถามความคิดเห็นเยาวชนรุ่นใหม่ว่าพวกเขามองเรื่องเพศและความสัมพันธ์ว่ายังไงกันบ้างค่ะ....
10 questions polled on this topic
36% response rate
2,847 responded out of 8,011 polled
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ เคยมีเพศสัมพันธ์หรือยังคะ
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นเรื่องปกติที่รับได้ไหมคะ
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ รู้สึกยังไงกับผู้หญิงที่พกถุงยางคะ
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่แฟนหรือคู่ที่คบกันมาสักพักแล้ว เป็นสิ่งที่รับได้ไหมคะ
ก.พ. 12. 2018
น้องๆคิดว่าตัวเองสามารถปรึกษาหรือพูดคุยกับผู้ปกครองเรื่องพฤติกรรมหรือสุขภาพทางเพศได้มากน้อยแค่ไหนคะ
ก.พ. 12. 2018
(ถ้าตอบว่าไม่ได้) แล้วน้องๆ คิดว่าเหตุผลที่ไม่สามารถปรึกษาพ่อแม่/ผู้ปกครองได้คือข้อไหนมากที่สุดคะ
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ คิดว่าถ้าเรารักใครสักคนแต่เรายังไม่พร้อมมีเซ็กซ์ แต่เขากดดันว่าต้องมีเซ็กซ์ด้วยไม่งั้นบอกเลิก น้องจะทำอย่างไรคะ
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ คิดว่าหลักสูตรเพศศึกษาให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ที่ไม่ใช่โรคเอดส์) มากเพียงพอกับความต้องการน้องไหมคะ
ก.พ. 12. 2018
แล้วน้องๆ อยากได้ความรู้เพิ่มเกี่ยวกับโรคไหนต่อไปนี้มากที่สุดคะ
ก.พ. 12. 2018
สุดท้ายแล้ว น้องๆ คิดว่าถ้าตัวเองมีหูด ฝี ตุ่มใส หรืออาการแสบคันบริเวณอวัยวะเพศ จะสามารถคาดเดาได้ว่าเป็นอาการของโรคติดต่อชนิดไหนไหมคะ

ผลโพล

ก.พ. 12. 2018
น้องๆ เคยมีเพศสัมพันธ์หรือยังคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,847 จากทั้งหมด 8,011 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
77%
No
 
No
23%
Yes
 
Yes

ชาย
59%
No
 
No
41%
Yes
 
Yes
0-14
9%
yes
 
yes
91%
no
 
no

15-19
23%
yes
 
yes
77%
no
 
no

20-24
46%
yes
 
yes
54%
no
 
no

25-30
71%
yes
 
yes
29%
no
 
no

31-34
100%
yes
 
yes
0%
no
 
no

35+
60%
yes
 
yes
40%
no
 
no
72%
No
 
No
28%
Yes
 
Yes
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นเรื่องปกติที่รับได้ไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 3,016 จากทั้งหมด 3,095 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
30%
Not sure
 
Not sure
24%
No, it isn't
 
No, it isn't
46%
Yes, it is
 
Yes, it is

ชาย
26%
Not sure
 
Not sure
13%
No, it isn't
 
No, it isn't
62%
Yes, it is
 
Yes, it is
0-14
28%
not sure
 
not sure
34%
yes, it is
 
yes, it is
38%
no, it isn't
 
no, it isn't

15-19
30%
not sure
 
not sure
48%
yes, it is
 
yes, it is
22%
no, it isn't
 
no, it isn't

20-24
27%
not sure
 
not sure
58%
yes, it is
 
yes, it is
15%
no, it isn't
 
no, it isn't

25-30
19%
not sure
 
not sure
69%
yes, it is
 
yes, it is
13%
no, it isn't
 
no, it isn't

31-34
0%
not sure
 
not sure
86%
yes, it is
 
yes, it is
14%
no, it isn't
 
no, it isn't

35+
30%
not sure
 
not sure
30%
yes, it is
 
yes, it is
40%
no, it isn't
 
no, it isn't
30%
Not sure
 
Not sure
21%
No, it isn't
 
No, it isn't
49%
Yes, it is
 
Yes, it is
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ รู้สึกยังไงกับผู้หญิงที่พกถุงยางคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,995 จากทั้งหมด 3,027 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
2%
Other specify
 
Other specify
11%
Not sure
 
Not sure
10%
Not appropriate
 
Not appropriate
76%
Appropriate
 
Appropriate

ชาย
3%
Other specify
 
Other specify
8%
Not sure
 
Not sure
8%
Not appropriate
 
Not appropriate
81%
Appropriate
 
Appropriate
0-14
22%
not appropriate
 
not appropriate
9%
not sure
 
not sure
69%
appropriate
 
appropriate
0%
other specify
 
other specify

15-19
9%
not appropriate
 
not appropriate
11%
not sure
 
not sure
78%
appropriate
 
appropriate
3%
other specify
 
other specify

20-24
7%
not appropriate
 
not appropriate
9%
not sure
 
not sure
80%
appropriate
 
appropriate
3%
other specify
 
other specify

25-30
13%
not appropriate
 
not appropriate
6%
not sure
 
not sure
81%
appropriate
 
appropriate
0%
other specify
 
other specify

31-34
0%
not appropriate
 
not appropriate
0%
not sure
 
not sure
86%
appropriate
 
appropriate
14%
other specify
 
other specify

35+
10%
not appropriate
 
not appropriate
0%
not sure
 
not sure
90%
appropriate
 
appropriate
0%
other specify
 
other specify
3%
Other specify
 
Other specify
10%
Not sure
 
Not sure
10%
Not appropriate
 
Not appropriate
77%
Appropriate
 
Appropriate
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่แฟนหรือคู่ที่คบกันมาสักพักแล้ว เป็นสิ่งที่รับได้ไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,959 จากทั้งหมด 2,995 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
18%
Not sure
 
Not sure
71%
Not acceptable
 
Not acceptable
11%
Acceptable
 
Acceptable

ชาย
23%
Not sure
 
Not sure
49%
Not acceptable
 
Not acceptable
28%
Acceptable
 
Acceptable
0-14
20%
not sure
 
not sure
11%
acceptable
 
acceptable
69%
not acceptable
 
not acceptable

15-19
20%
not sure
 
not sure
15%
acceptable
 
acceptable
66%
not acceptable
 
not acceptable

20-24
16%
not sure
 
not sure
20%
acceptable
 
acceptable
64%
not acceptable
 
not acceptable

25-30
13%
not sure
 
not sure
31%
acceptable
 
acceptable
56%
not acceptable
 
not acceptable

31-34
0%
not sure
 
not sure
17%
acceptable
 
acceptable
83%
not acceptable
 
not acceptable

35+
20%
not sure
 
not sure
40%
acceptable
 
acceptable
40%
not acceptable
 
not acceptable
19%
Not sure
 
Not sure
66%
Not acceptable
 
Not acceptable
15%
Acceptable
 
Acceptable
ก.พ. 12. 2018
น้องๆคิดว่าตัวเองสามารถปรึกษาหรือพูดคุยกับผู้ปกครองเรื่องพฤติกรรมหรือสุขภาพทางเพศได้มากน้อยแค่ไหนคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,897 จากทั้งหมด 2,960 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
14%
Not at all
 
Not at all
34%
A little
 
A little
35%
Somewhat
 
Somewhat
17%
A lot
 
A lot

ชาย
14%
Not at all
 
Not at all
36%
A little
 
A little
29%
Somewhat
 
Somewhat
20%
A lot
 
A lot
0-14
11%
not at all
 
not at all
18%
a lot
 
a lot
44%
somewhat
 
somewhat
28%
a little
 
a little

15-19
14%
not at all
 
not at all
18%
a lot
 
a lot
33%
somewhat
 
somewhat
35%
a little
 
a little

20-24
16%
not at all
 
not at all
19%
a lot
 
a lot
34%
somewhat
 
somewhat
31%
a little
 
a little

25-30
6%
not at all
 
not at all
13%
a lot
 
a lot
31%
somewhat
 
somewhat
50%
a little
 
a little

31-34
0%
not at all
 
not at all
33%
a lot
 
a lot
50%
somewhat
 
somewhat
17%
a little
 
a little

35+
20%
not at all
 
not at all
10%
a lot
 
a lot
40%
somewhat
 
somewhat
30%
a little
 
a little
14%
Not at all
 
Not at all
34%
A little
 
A little
33%
Somewhat
 
Somewhat
18%
A lot
 
A lot
ก.พ. 12. 2018
(ถ้าตอบว่าไม่ได้) แล้วน้องๆ คิดว่าเหตุผลที่ไม่สามารถปรึกษาพ่อแม่/ผู้ปกครองได้คือข้อไหนมากที่สุดคะ
มีผู้ตอบจำนวน 400 จากทั้งหมด 419 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
9%
Other specify
 
Other specify
11%
Against my parents religious beliefs
 
Against my parents religious beliefs
4%
Parents against my sex orient
 
Parents against my sex orient
1%
Parents have no knowledge about sex
 
Parents have no knowledge about sex
74%
Parents wont accept that I want sex
 
Parents wont accept that I want sex

ชาย
9%
Other specify
 
Other specify
10%
Against my parents religious beliefs
 
Against my parents religious beliefs
26%
Parents against my sex orient
 
Parents against my sex orient
2%
Parents have no knowledge about sex
 
Parents have no knowledge about sex
52%
Parents wont accept that I want sex
 
Parents wont accept that I want sex
0-14
0%
parents have no knowledge about sex
 
parents have no knowledge about sex
0%
against my parents religious beliefs
 
against my parents religious beliefs
100%
parents wont accept that i want sex
 
parents wont accept that i want sex
0%
parents against my sex orient
 
parents against my sex orient
0%
other specify
 
other specify

15-19
1%
parents have no knowledge about sex
 
parents have no knowledge about sex
10%
against my parents religious beliefs
 
against my parents religious beliefs
68%
parents wont accept that i want sex
 
parents wont accept that i want sex
11%
parents against my sex orient
 
parents against my sex orient
10%
other specify
 
other specify

20-24
0%
parents have no knowledge about sex
 
parents have no knowledge about sex
17%
against my parents religious beliefs
 
against my parents religious beliefs
68%
parents wont accept that i want sex
 
parents wont accept that i want sex
9%
parents against my sex orient
 
parents against my sex orient
6%
other specify
 
other specify

25-30
0%
parents have no knowledge about sex
 
parents have no knowledge about sex
0%
against my parents religious beliefs
 
against my parents religious beliefs
100%
parents wont accept that i want sex
 
parents wont accept that i want sex
0%
parents against my sex orient
 
parents against my sex orient
0%
other specify
 
other specify

31-34
0%
parents have no knowledge about sex
 
parents have no knowledge about sex
0%
against my parents religious beliefs
 
against my parents religious beliefs
0%
parents wont accept that i want sex
 
parents wont accept that i want sex
0%
parents against my sex orient
 
parents against my sex orient
0%
other specify
 
other specify

35+
0%
parents have no knowledge about sex
 
parents have no knowledge about sex
0%
against my parents religious beliefs
 
against my parents religious beliefs
50%
parents wont accept that i want sex
 
parents wont accept that i want sex
50%
parents against my sex orient
 
parents against my sex orient
0%
other specify
 
other specify
10%
Other specify
 
Other specify
10%
Against my parents religious beliefs
 
Against my parents religious beliefs
10%
Parents against my sex orient
 
Parents against my sex orient
2%
Parents have no knowledge about sex
 
Parents have no knowledge about sex
68%
Parents wont accept that I want sex
 
Parents wont accept that I want sex
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ คิดว่าถ้าเรารักใครสักคนแต่เรายังไม่พร้อมมีเซ็กซ์ แต่เขากดดันว่าต้องมีเซ็กซ์ด้วยไม่งั้นบอกเลิก น้องจะทำอย่างไรคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,823 จากทั้งหมด 2,881 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
7%
Other specify
 
Other specify
13%
Not sure yet
 
Not sure yet
3%
Have sex coz dont want to lose him/h
 
Have sex coz dont want to lose him/h
78%
Have to breakup with him/her
 
Have to breakup with him/her

ชาย
10%
Other specify
 
Other specify
30%
Not sure yet
 
Not sure yet
16%
Have sex coz dont want to lose him/h
 
Have sex coz dont want to lose him/h
45%
Have to breakup with him/her
 
Have to breakup with him/her
0-14
5%
have sex coz dont want to lose him/h
 
have sex coz dont want to lose him/h
72%
have to breakup with him/her
 
have to breakup with him/her
18%
not sure yet
 
not sure yet
5%
other specify
 
other specify

15-19
6%
have sex coz dont want to lose him/h
 
have sex coz dont want to lose him/h
71%
have to breakup with him/her
 
have to breakup with him/her
16%
not sure yet
 
not sure yet
7%
other specify
 
other specify

20-24
6%
have sex coz dont want to lose him/h
 
have sex coz dont want to lose him/h
68%
have to breakup with him/her
 
have to breakup with him/her
18%
not sure yet
 
not sure yet
9%
other specify
 
other specify

25-30
6%
have sex coz dont want to lose him/h
 
have sex coz dont want to lose him/h
44%
have to breakup with him/her
 
have to breakup with him/her
38%
not sure yet
 
not sure yet
13%
other specify
 
other specify

31-34
0%
have sex coz dont want to lose him/h
 
have sex coz dont want to lose him/h
67%
have to breakup with him/her
 
have to breakup with him/her
17%
not sure yet
 
not sure yet
17%
other specify
 
other specify

35+
0%
have sex coz dont want to lose him/h
 
have sex coz dont want to lose him/h
60%
have to breakup with him/her
 
have to breakup with him/her
30%
not sure yet
 
not sure yet
10%
other specify
 
other specify
7%
Other specify
 
Other specify
17%
Not sure yet
 
Not sure yet
6%
Have sex coz dont want to lose him/h
 
Have sex coz dont want to lose him/h
70%
Have to breakup with him/her
 
Have to breakup with him/her
ก.พ. 12. 2018
น้องๆ คิดว่าหลักสูตรเพศศึกษาให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ที่ไม่ใช่โรคเอดส์) มากเพียงพอกับความต้องการน้องไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,773 จากทั้งหมด 2,817 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
21%
Not sure
 
Not sure
38%
Enough
 
Enough
41%
Not enough
 
Not enough

ชาย
16%
Not sure
 
Not sure
35%
Enough
 
Enough
49%
Not enough
 
Not enough
0-14
33%
not sure
 
not sure
34%
not enough
 
not enough
34%
enough
 
enough

15-19
21%
not sure
 
not sure
39%
not enough
 
not enough
39%
enough
 
enough

20-24
14%
not sure
 
not sure
59%
not enough
 
not enough
27%
enough
 
enough

25-30
25%
not sure
 
not sure
69%
not enough
 
not enough
6%
enough
 
enough

31-34
17%
not sure
 
not sure
83%
not enough
 
not enough
0%
enough
 
enough

35+
20%
not sure
 
not sure
50%
not enough
 
not enough
30%
enough
 
enough
20%
Not sure
 
Not sure
37%
Enough
 
Enough
42%
Not enough
 
Not enough
ก.พ. 12. 2018
แล้วน้องๆ อยากได้ความรู้เพิ่มเกี่ยวกับโรคไหนต่อไปนี้มากที่สุดคะ
มีผู้ตอบจำนวน 1,159 จากทั้งหมด 1,179 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
11%
Other specify
 
Other specify
15%
Hepatitis B
 
Hepatitis B
14%
Syphyllis
 
Syphyllis
16%
Gonorrhoea
 
Gonorrhoea
9%
Herpes
 
Herpes
35%
HPV
 
HPV

ชาย
12%
Other specify
 
Other specify
7%
Hepatitis B
 
Hepatitis B
12%
Syphyllis
 
Syphyllis
19%
Gonorrhoea
 
Gonorrhoea
9%
Herpes
 
Herpes
40%
HPV
 
HPV
0-14
19%
gonorrhoea
 
gonorrhoea
44%
hpv
 
hpv
7%
syphyllis
 
syphyllis
11%
hepatitis b
 
hepatitis b
7%
herpes
 
herpes
11%
other specify
 
other specify

15-19
17%
gonorrhoea
 
gonorrhoea
37%
hpv
 
hpv
15%
syphyllis
 
syphyllis
10%
hepatitis b
 
hepatitis b
10%
herpes
 
herpes
11%
other specify
 
other specify

20-24
16%
gonorrhoea
 
gonorrhoea
33%
hpv
 
hpv
12%
syphyllis
 
syphyllis
18%
hepatitis b
 
hepatitis b
9%
herpes
 
herpes
13%
other specify
 
other specify

25-30
0%
gonorrhoea
 
gonorrhoea
55%
hpv
 
hpv
18%
syphyllis
 
syphyllis
0%
hepatitis b
 
hepatitis b
18%
herpes
 
herpes
9%
other specify
 
other specify

31-34
0%
gonorrhoea
 
gonorrhoea
40%
hpv
 
hpv
20%
syphyllis
 
syphyllis
20%
hepatitis b
 
hepatitis b
0%
herpes
 
herpes
20%
other specify
 
other specify

35+
60%
gonorrhoea
 
gonorrhoea
20%
hpv
 
hpv
0%
syphyllis
 
syphyllis
0%
hepatitis b
 
hepatitis b
0%
herpes
 
herpes
20%
other specify
 
other specify
11%
Other specify
 
Other specify
13%
Hepatitis B
 
Hepatitis B
14%
Syphyllis
 
Syphyllis
17%
Gonorrhoea
 
Gonorrhoea
9%
Herpes
 
Herpes
36%
HPV
 
HPV
ก.พ. 12. 2018
สุดท้ายแล้ว น้องๆ คิดว่าถ้าตัวเองมีหูด ฝี ตุ่มใส หรืออาการแสบคันบริเวณอวัยวะเพศ จะสามารถคาดเดาได้ว่าเป็นอาการของโรคติดต่อชนิดไหนไหมคะ
มีผู้ตอบจำนวน 2,695 จากทั้งหมด 2,740 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
28%
Not sure
 
Not sure
45%
No, I cant
 
No, I cant
27%
Yes, I can
 
Yes, I can

ชาย
25%
Not sure
 
Not sure
38%
No, I cant
 
No, I cant
38%
Yes, I can
 
Yes, I can
0-14
25%
not sure
 
not sure
28%
yes, i can
 
yes, i can
47%
no, i cant
 
no, i cant

15-19
28%
not sure
 
not sure
29%
yes, i can
 
yes, i can
44%
no, i cant
 
no, i cant

20-24
26%
not sure
 
not sure
32%
yes, i can
 
yes, i can
42%
no, i cant
 
no, i cant

25-30
25%
not sure
 
not sure
31%
yes, i can
 
yes, i can
44%
no, i cant
 
no, i cant

31-34
17%
not sure
 
not sure
67%
yes, i can
 
yes, i can
17%
no, i cant
 
no, i cant

35+
60%
not sure
 
not sure
10%
yes, i can
 
yes, i can
30%
no, i cant
 
no, i cant
28%
Not sure
 
Not sure
43%
No, I cant
 
No, I cant
29%
Yes, I can
 
Yes, I can

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด