การคุ้มครองเด็ก
ยูรีพอร์ตเตอร์หรือเพื่อนของยูรีพอร์ตเตอร์เคยมีประสบการณ์พบเห็นความรุนแรงบนสื่อออนไลน์หรือไม่? และคิดว่าใครควรมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาบ้าง และอย่างไร?
9 questions polled on this topic
28% response rate
941 responded out of 3346 polled
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเจอความรุนแรงจากสื่อออนไลน์หรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (เช่น ถูกด่า ถูกล้อเลียน ถูกโพสต์ภาพหรือวิดีโอแกล้ง, ถูกตั้งกระทู้เสียดสี/ด่าทอ) หรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเห็นเนื้อหา หรือ โฆษณา บนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์) ที่ไม่เหมาะสมกับเพศและวัยหรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยถูกคนบนโลกออนไลน์คุกคามทางเพศ หรือ ถูกล่อลวงชวนให้มีเพศสัมพันธ์หรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (เช่น ถูกด่า ถูกล้อเลียน ถูกโพสต์ภาพหรือวิดีโอแกล้ง, ถูกตั้งกระทู้เสียดสี/ด่าทอ) หรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยพบเห็นเนื้อหา หรือ โฆษณา บนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์) ที่ไม่เหมาะสมกับเพศและวัยหรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยถูกคนบนโลกออนไลน์คุกคามทางเพศ หรือ ถูกล่อลวงชวนให้มีเพศสัมพันธ์หรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเห็นสื่อออนไลน์ที่โฆษณา ชักชวนให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เช่น เหล้า เบียร์) หรือไม่?
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเห็นสื่อออนไลน์ที่โฆษณา ชักชวนให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ การพนัน (เช่น เล่นไพ่, พนันบอล) หรือไม่?

ผลโพล

ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเจอความรุนแรงจากสื่อออนไลน์หรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 941 จากทั้งหมด 3346 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
11%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
18%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
71%
เคย
 
เคย

ชาย
13%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
17%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
70%
เคย
 
เคย
0-14
15%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
20%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
65%
เคย
 
เคย

15-19
12%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
18%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
70%
เคย
 
เคย

20-24
5%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
9%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
86%
เคย
 
เคย

25-30
0%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
100%
เคย
 
เคย

31-34
0%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
เคย
 
เคย

35+
0%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
เคย
 
เคย
10%
ไม่แน่ใจ
 
ไม่แน่ใจ
19%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
72%
เคย
 
เคย
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (เช่น ถูกด่า ถูกล้อเลียน ถูกโพสต์ภาพหรือวิดีโอแกล้ง, ถูกตั้งกระทู้เสียดสี/ด่าทอ) หรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 951 จากทั้งหมด 963 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
46%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
54%
เคย
 
เคย

ชาย
45%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
55%
เคย
 
เคย
0-14
46%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
54%
เคย
 
เคย

15-19
44%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
56%
เคย
 
เคย

20-24
43%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
57%
เคย
 
เคย

25-30
67%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
33%
เคย
 
เคย

31-34
100%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
เคย
 
เคย

35+
100%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
เคย
 
เคย
46%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
54%
เคย
 
เคย
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเห็นเนื้อหา หรือ โฆษณา บนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์) ที่ไม่เหมาะสมกับเพศและวัยหรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 948 จากทั้งหมด 962 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
10%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
90%
เคย
 
เคย

ชาย
13%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
87%
เคย
 
เคย
0-14
14%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
86%
เคย
 
เคย

15-19
10%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
90%
เคย
 
เคย

20-24
9%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
91%
เคย
 
เคย

25-30
33%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
67%
เคย
 
เคย

31-34
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
100%
เคย
 
เคย

35+
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
100%
เคย
 
เคย
11%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
89%
เคย
 
เคย
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยถูกคนบนโลกออนไลน์คุกคามทางเพศ หรือ ถูกล่อลวงชวนให้มีเพศสัมพันธ์หรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 944 จากทั้งหมด 958 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
78%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
22%
เคย
 
เคย

ชาย
82%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
18%
เคย
 
เคย
0-14
80%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
20%
เคย
 
เคย

15-19
80%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
20%
เคย
 
เคย

20-24
72%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
28%
เคย
 
เคย

25-30
67%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
33%
เคย
 
เคย

31-34
100%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
เคย
 
เคย

35+
100%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
0%
เคย
 
เคย
78%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
22%
เคย
 
เคย
ต.ค. 26. 2016
คุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (เช่น ถูกด่า ถูกล้อเลียน ถูกโพสต์ภาพหรือวิดีโอแกล้ง, ถูกตั้งกระทู้เสียดสี/ด่าทอ) หรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 1166 จากทั้งหมด 1182 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
34%
ไม่มี
 
ไม่มี
66%
มี
 
มี

ชาย
39%
ไม่มี
 
ไม่มี
61%
มี
 
มี
0-14
62%
มี
 
มี
38%
ไม่มี
 
ไม่มี

15-19
66%
มี
 
มี
34%
ไม่มี
 
ไม่มี

20-24
66%
มี
 
มี
34%
ไม่มี
 
ไม่มี

25-30
67%
มี
 
มี
33%
ไม่มี
 
ไม่มี

31-34
100%
มี
 
มี
0%
ไม่มี
 
ไม่มี

35+
100%
มี
 
มี
0%
ไม่มี
 
ไม่มี
36%
ไม่มี
 
ไม่มี
64%
มี
 
มี
ต.ค. 26. 2016
คุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยพบเห็นเนื้อหา หรือ โฆษณา บนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์) ที่ไม่เหมาะสมกับเพศและวัยหรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 1166 จากทั้งหมด 1180 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
31%
ไม่มี
 
ไม่มี
69%
มี
 
มี

ชาย
29%
ไม่มี
 
ไม่มี
71%
มี
 
มี
0-14
58%
มี
 
มี
42%
ไม่มี
 
ไม่มี

15-19
69%
มี
 
มี
31%
ไม่มี
 
ไม่มี

20-24
79%
มี
 
มี
21%
ไม่มี
 
ไม่มี

25-30
67%
มี
 
มี
33%
ไม่มี
 
ไม่มี

31-34
100%
มี
 
มี
0%
ไม่มี
 
ไม่มี

35+
100%
มี
 
มี
0%
ไม่มี
 
ไม่มี
31%
ไม่มี
 
ไม่มี
69%
มี
 
มี
ต.ค. 26. 2016
คุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยถูกคนบนโลกออนไลน์คุกคามทางเพศ หรือ ถูกล่อลวงชวนให้มีเพศสัมพันธ์หรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 1159 จากทั้งหมด 1174 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
72%
ไม่มี
 
ไม่มี
28%
มี
 
มี

ชาย
72%
ไม่มี
 
ไม่มี
28%
มี
 
มี
0-14
19%
มี
 
มี
81%
ไม่มี
 
ไม่มี

15-19
30%
มี
 
มี
70%
ไม่มี
 
ไม่มี

20-24
38%
มี
 
มี
62%
ไม่มี
 
ไม่มี

25-30
50%
มี
 
มี
50%
ไม่มี
 
ไม่มี

31-34
100%
มี
 
มี
0%
ไม่มี
 
ไม่มี

35+
50%
มี
 
มี
50%
ไม่มี
 
ไม่มี
72%
ไม่มี
 
ไม่มี
28%
มี
 
มี
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเห็นสื่อออนไลน์ที่โฆษณา ชักชวนให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เช่น เหล้า เบียร์) หรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 1153 จากทั้งหมด 1171 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
49%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
51%
เคย
 
เคย

ชาย
49%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
51%
เคย
 
เคย
0-14
56%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
44%
เคย
 
เคย

15-19
44%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
56%
เคย
 
เคย

20-24
41%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
59%
เคย
 
เคย

25-30
33%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
67%
เคย
 
เคย

31-34
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
100%
เคย
 
เคย

35+
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
100%
เคย
 
เคย
50%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
50%
เคย
 
เคย
ต.ค. 26. 2016
คุณเคยพบเห็นสื่อออนไลน์ที่โฆษณา ชักชวนให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ การพนัน (เช่น เล่นไพ่, พนันบอล) หรือไม่?
มีผู้ตอบจำนวน 1149 จากทั้งหมด 1165 ที่ทำการสำรวจ
หญิง
62%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
38%
เคย
 
เคย

ชาย
46%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
54%
เคย
 
เคย
0-14
61%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
39%
เคย
 
เคย

15-19
53%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
47%
เคย
 
เคย

20-24
45%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
55%
เคย
 
เคย

25-30
67%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
33%
เคย
 
เคย

31-34
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
100%
เคย
 
เคย

35+
0%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
100%
เคย
 
เคย
57%
ไม่เคย
 
ไม่เคย
43%
เคย
 
เคย

คำตอบที่โดดเด่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

โลกออนไลน์: คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่คุณโพสต์
อ่านเพิ่มเติม →

รูปภาพแนะนำ

ยังไม่มีรูปภาพแนะนำ

โพลอื่นๆ

ตัวกรอง

รายการโพล
โพลทั้งหมดตั้งแต่ล่าสุดจนถึงเก่าสุด